Ścieżka nawigacji

News feeds

Gas_electricity

Prawa konsumenta

Zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa

Czy znasz przysługujące Ci prawa?

Dzięki Unii Europejskiej (UE) jesteś teraz jako konsument lepiej chroniony i masz prawo wybrać najkorzystniejszą ze swojego punktu widzenia ofertę w zakresie energii elektrycznej i gazu.

Teraz moc jest z tobą! 

Więcej informacji na temat praw przysługujących w Twoim kraju

Proszę wybrać kraj pdf - 225 KB [225 KB] Proszę wybrać kraj

Pojedynczy punkt kontaktowy

W każdym kraju UE pojedynczy punkt kontaktowy pomaga konsumentom znaleźć informacje na temat przysługujących im praw i dostępnych możliwości rozwiązywania sporów.

Przejrzyste i porównywalne ceny

Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej i/lub gazu są zobowiązane do udzielania przejrzystych informacji na temat swojej ceny ofertowej / stawek zawartych w taryfie i zasad rozliczeń, tak aby konsumenci mogli porównywać ceny w internecie za pomocą specjalnych porównywarek.

Szybkie i proste procedury

Przedsiębiorstwa powinny umożliwiać odbiorcy usług zmianę dostawcy energii w sposób prosty i szybki (w terminie krótszym niż trzy tygodnie).

Konsumenci mają również prawo do korzystania z usług dobrej jakości i do rozpatrzenia skargi przez swojego dostawcę usług energetycznych. Sprawne i skuteczne rozstrzygnięcie sporu na drodze pozasądowej umożliwiają np. alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Ochrona dla wszystkich

Wszystkie kraje UE mają obowiązek zapewnić konsumentom wysokie standardy ochrony, szczególnie w przypadku osób najuboższych. Państwa członkowskie powinny przede wszystkim wprowadzać środki umożliwiające pomoc w stwierdzonych przypadkach ubóstwa energetycznego. Środki te obejmują m.in. zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej i wsparcie na rzecz poprawy efektywności energetycznej.