Navigatsioonitee

News feeds

Gas_electricity

Tarbijaõigused

Elektri ja gaasi ostmine kodumajapidamise või ettevõtte jaoks.

Millised on teie õigused?

Tarbijana olete tänu Euroopa Liidule (EL) paremini kaitstud ning teil on õigus valida enda jaoks parim gaasi- või elektrienergia pakkumine.

Aga nüüd otsustad sina! 

Lisateabe saamiseks oma õiguste kohta, klõpsake oma riigi asjaomastel linkidel.

Valige riik pdf - 225 KB [225 KB] Valige riik

Ühtne kontaktpunkt

Ühtne kontaktpunkt igas ELi liikmesriigis aitab teil saada teavet teie õiguste ning samuti võimaluste kohta vaidluste lahendamisel.

Läbipaistvad ja võrreldavad hinnad

Elektrit ja/või gaasi müüvad ettevõtted peavad nüüd andma läbipaistvat teavet oma hinnapakkumiste/tariifide ning oma arvete kohta. Seega saate Internetis hinnavõrdlusvahendite abil hindu võrrelda.

Kiired ja lihtsad menetlused

Ettevõtted peavad teil kiiresti (vähem kui kolme nädala jooksul) ja hõlpsalt võimaldama ettevõtet (tarnijat) vahetada.

Teil on samuti õigus teenuse heale kvaliteedile ning kaebuste menetlemisele teie energiateenuseosutaja poolt. Näiteks saate kasutada alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme kiirete ja tõhusate kohtuväliste lahenduste saavutamiseks.

Kõigi kaitseks

Kõik ELi liikmesriigid peavad tagama, et kohaldataks kõrgeid tarbijakaitsestandardeid, eelkõige nende inimestele puhul, kes seda kõige enam vajavad. Eelkõige tuleb võtta meetmeid energiapuuduse vähendamiseks asjaomastes piirkondades. Sellised meetmed võivad muu hulgas hõlmata sotsiaalkindlustussüsteemide vahendusel saadavaid eeliseid elektrienergiaga varustamise tagamiseks või toetusi energiatõhususe parandamiseks.