News feeds

Gas_electricity

Práva spotřebitele

Elektrická energie a zemní plyn pro domácnosti a podniky.

Jaká jsou vaše práva?

Díky Evropské unii jste jako spotřebitelé nyní lépe chráněni a máte právo si vybrat mezi nabídkami dodavatelů zemního plynu a elektřiny tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Teď je však ve vašich rukou! 

Více informací o svých právech se dozvíte po kliknutí na odkaz na vaši zemi.

Zvolte zemi pdf - 225 KB [225 KB] Zvolte zemi

Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa, která existují v každém státě Unie, vám podají informace o vašich právech a nabídnou vám možnosti, jak řešit případné spory.

Transparentní a srovnatelné ceny

Firmy prodávající elektrickou energii nebo zemní plyn musejí poskytovat transparentní informace o svých cenách a sazbách a stejně transparentní musejí být i informace na fakturách, které vystavují. S pomocí různých aplikací na internetu tak můžete snadno porovnat ceny jednotlivých dodavatelů.

Rychlý a jednoduchý postup

Pokud chcete přejít k jinému dodavateli, je povinností firem vyřídit vaši žádost rychle (maximálně do tří týdnů) a pro vás co nejjednodušším způsobem.

Stejně tak máte právo vyžadovat od svého dodavatele energie kvalitní služby a efektivní vyřízení vašich stížností. Můžete například využít alternativního řešení sporu umožňujícího rychlé a účinné mimosoudní urovnání.

Ochrana pro všechny

Všechny státy EU musí zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, především pak těch spotřebitelů, kteří tuto ochranu potřebují nejvíce. Pokud jsou v určitých oblastech zjištěny případy energetické chudoby, musí daný stát přijmout opatření vedoucí k nápravě této situace. K těmto opatřením mohou patřit dávky sociálního zabezpečení na zajištění dodávek elektřiny nebo podpora na zvýšení energetické účinnosti.