Навигационна пътека

News feeds

Gas_electricity

Права на потребителите

Електроенергия и газ за вашия дом или предприятие.

Какви са вашите права?

Вече сте по-добре защитен като потребител и имате право да избирате най-добрите условия за доставка на газ и електроенергия благодарение на Европейския съюз (ЕС).

Сега силата е във вас! 

За повече информация относно вашите права вижте връзките за вашата страна.

Избор на страна pdf - 225 KB [225 KB] Избор на страна

Единично звено за контакт

Единични звена за контакт във всички страни от ЕС ви помагат да намерите информация за вашите права и за възможностите за разрешаване на спорове.

Прозрачни и сравними цени

Днес компаниите, продаващи електричество и/или газ, са задължени да предоставят прозрачна информация за своите ценови предложения/тарифи и в издаваните от тях сметки. Така вие можете да сравнявате цените онлайн чрез инструменти за сравнение на цените.

Бързи и опростени процедури

Компаниите трябва да създадат условия смяната на компания (доставчик) да става бързо (по-малко от три седмици) и лесно за вас.

Също така имате право на добро обслужване и разглеждане на жалби от вашия доставчик на енергия. Можете например да използвате алтернативно разрешаване на спорове за бързо и ефективно извънсъдебно разрешаване на спор.

Защита за всички

Всички страни от ЕС трябва да гарантират наличието на високи стандарти за защита на потребителите, особено на тези, които най-много се нуждаят от нея. По-конкретно те трябва да вземат мерки срещу енергийната бедност, там където тя съществува. Примери за такива мерки са помощи за електроенергия чрез системите за социална сигурност или за подобряване на енергийната ефективност.