Navigation path

Verejný adresár európskych
inštitúcií sociálneho zabezpečenia


Viac informácií o vašich právach sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci Európy nájdete na webovej stránke Európskej komisie pre koordináciu sociálneho zabezpečenia Social Security Coordination Website.

Extrakt / download informácií adresári EESSI: EESSI DS Export - iba v anglickom jazykuExtract / download of EESSI Directory Information: PDSExport- Only in English