Navigation path

Помощ

институции по държава

Директория EESSI Преглед Преглед на базата данни по държави. Щракнете желаната държава, за да се отвори целият списък на социалноосигурителните ѝ институции.

търсене по компетентност

Директория EESSI Разширено търсене Търсете в базата данни, като използвате един или повече варианта на конкретните критерии. Това ще направи по-прецизен списъка с резултатите.

Търсене чрез свободен текст

Директория EESSI Търсене чрез свободен текст Търсете в базата данни, като добавяте свои ключови думи за желаната страна. Това ще съкрати списъка с резултатите.

Може да намерите повече информация за Вашите права на социална сигурност при движение в Европа, на страницата за координация на социална сигурност на Европейската Комисия на адрес: Social Security Coordination Website.