Navigation path

Voľné vyhľadávanie textu


Vpíšte jednoslovné alebo viacslovné výrazy ako napr. „choroba zamestnanec“ a vyhľadávač vyhľadá len inštitúcie, ktoré majú vo svojom opise slová choroba a zamestnanec.

Vyhľadávanie inštitúcie
Potrebné je aspoň jedno kľúčové slovo