Evropski socialni sklad: novice (RSS)

RSS novice vam omogočajo, da prejemate najnovejše novice, video posnetke in dokumente, ki so objavljeni na spletišču ESS. 

V bralniku, ki si ga izberete sami, se preprosto naročite na RSS novice in avtomatično boste prejemali vse nove informacije, ne da bi morali ves čas brskati po internetu.

Kadar vsebina v vašem izbranem jeziku ne bo na voljo, boste prejeli različico v angleščini.

Za naročilo kliknite na gumb po lastni izbiri.