Page 1 - Sedem životov – na ceste k úspechu s Európskym sociálnym fondom
P. 1
V publikácii Sedem životov spoznáte Brigitte, Jamesa, Jolantu, Annu, Nauras, Ebrahima KE-03-13-154-SK-C a Carlosa. Dozviete sa, ako si každý z nich našiel vlastnú cestu a vďaka projektom a programom, ktoré f nančne podporil Európsky sociálny fond (ESF), sa úspešne realizovali v profesionálnej oblasti. Ich príbehom sa nevenuje len publikácia Sedem životov. Na lokalite ESF sa o nich môžete dozvedieť ďalšie podrobnosti a pozrieť si videá: http://ec.europa.eu/esf Naše publikácie si môžete bezplatne prevziať alebo prihlásiť sa na ich odber na adrese http://ec.europa.eu/social/publications Ak chcete pravidelne dostávať novinky o Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, prihláste sa na bezplatný odber elektronického spravodajcu Social Europe na adrese Sedem životov http://ec.europa.eu/social/e-newsletter https://www.facebook.com/socialeurope Sedem životov https://twitter.com/EU_Social Na ceste k úspechu s Európskym sociálnym fondom doi:10.2767/35484 Sociálna Európa
   1   2   3   4   5   6