Page 1 - Septinas dzives — cela uz panakumiem kopa ar Eiropas Socialo fondu
P. 1
Iepazīstiet Brigitu, Džeimsu, Jolantu, Annu, Naurasu, Ebrahimu un Karlosu izdevumā “Septiņas KE-03-13-154-LV-C dzīves”. Uzziniet, kā katram no viņiem izdevies atrast savu dzīves ceļu un veiksmīgi sākt profesionālās gaitas, pateicoties projektiem un programmām, ko f nansiāli atbalstījis Eiropas Sociālais fonds (ESF). Papildus izdevumam “Septiņas dzīves” ESF vietnē ir pieejama vēl plašāka informācija un videostāsti par komiksa varoņiem: http://ec.europa.eu/esf Mūsu publikācijas varat bez maksas lejupielādēt vai abonēt tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/social/publications Ja vēlaties regulāri saņemt jaunāko informāciju par Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāl- direktorāta darbu, reģistrējieties vietnē http://ec.europa.eu/social/e-newsletter, lai saņemtu bezmak- Septiņas dzīves sas informatīvo Sociālās Eiropas e-biļetenu. https://www.facebook.com/socialeurope Septiņas dzīves https://twitter.com/EU_Social Ceļā uz panākumiem kopā ar Eiropas Sociālo fondu doi:10.2767/3399 Sociālā Eiropa
   1   2   3   4   5   6