Page 1 - Седем живота - По пътя към успеха с Европейския социален фонд
P. 1
Запознайте се с Бригите, Джеймс, Йоланта, Анна, Наурас, Ибрахим и Карлос в „Седем KE-03-13-154-BG-C живота“. Ще разберете как всеки един от тях открива своя път и завършва успешно професионален проект благодарение на проекти и програми, подпомогнати финансово от Европейския социален фонд (ЕСФ). Освен „Седем живота“ можете да научите много повече и да гледате историите им на сайта на ЕСФ: http://ec.europa.eu/esf Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате безплатно на: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=bg Ако желаете да получавате редовно актуална информация за генерална дирекция „Трудова зае- тост, социални въпроси и приобщаване“, регистрирайте се, за да получавате безплатния електро- Седем живота нен бюлетин „Социална Европа“ на: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=bg https://www.facebook.com/socialeurope https://twitter.com/EU_Social Седем живота По пътя към успеха с Европейския социален фонд doi:10.2767/10003 Cоциална Европа
   1   2   3   4   5   6