Întrebări frecvente
 
 

FSE pe scurt

 • Fondul Social European a fost înfiinţat în 1957, în cadrul Tratatului de la Roma.
 • FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE, fiind instrumentul principal pentru crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune în Europa.
 • În perioada 2007-2013, FSE va investi aproximativ 75 de miliarde de euro în întreaga Uniune Europeană. La această sumă se vor adăuga aproximativ 50 de miliarde de euro din finanţări naţionale publice. Comisia estimează că peste 70 de milioane de oameni vor beneficia de aceste măsuri.

Care este bugetul total al FSE?

Bugetul FSE pentru perioada 2007-2013 se ridică la aproximativ 75 de miliarde de euro, adică peste 10 miliarde pe an. Dacă adăugăm cofinanţările naţionale publice şi private, totalul resurselor disponibile pentru măsurile sprijinite prin FSE depăşeşte 117 miliarde de euro.

Pentru mai multe informaţii privind bugetul FSE, consultaţi secţiunea referitoare la cheltuielile FSE.

În ce domenii activează FSE?

FSE sprijină măsuri precum:

 • învăţarea continuă şi formarea angajaţilor
 • organizarea muncii
 • sprijinirea angajaţilor în contextul restructurării
 • servicii de angajare
 • integrarea persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii
 • reforme ale sistemelor de educaţie şi formare
 • acţiuni de networking între partenerii sociali şi ONG-uri
 • formare în domeniul administraţiei publice şi al serviciilor

În baza de date a priorităţilor puteţi găsi mai multe informaţii privind priorităţile FSE.

Cum mă pot documenta privind FSE?

Secţiunea Biblioteca a acestui site conţine versiunile PDF ale tuturor publicaţiilor noastre.

Ce tipuri de proiecte cofinanţează FSE?

Proiecte care oferă soluţii în diverse domenii legate de angajare. În funcţie de priorităţile stabilite de statele membre.

În baza de date a priorităţilor puteţi găsi mai multe informaţii despre domeniile finanţate.

În baza de date a proiectelor puteţi găsi mai multe informaţii despre proiectele concrete sprijinite de FSE.

Cine beneficiază de FSE?

Companiile private, agenţiile publice şi organizaţiile non-profit pot toate să depună cereri. Nu se pot depune cereri de către persoane fizice. Solicitarea trebuie trimisă din partea unei organizaţii sau a unei companii.

Persoanele care pot oferi explicaţii privind modalitatea de depunere a cererilor sunt menţionate la adresa http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_ro.htm.

Fiecare stat membru publică o listă a beneficiarilor FSE.

Ce este o autoritate de management?

Autorităţile de management ale FSE au birouri la nivel naţional şi regional. Ele diseminează informaţiile privind FSE, primesc cererile şi le evaluează. De asemenea, ele răspund de distribuirea finanţărilor şi de monitorizarea proiectelor aprobate.

Poate un proiect să coopereze cu alte state membre?

FSE sprijină proiectele care cooperează cu proiecte sau organizaţii din alte state membre ale UE.

Pentru mai multe informaţii despre transnaţionalitate, consultaţi secţiunea privinddomeniile noastre de activitate.

În baza de date a proiectelor puteţi găsi mai multe informaţii despre proiectele transfrontaliere sprijinite de FSE.

Ce este un comitet de monitorizare?

Comitetele de monitorizare supraveghează implementarea programelor FSE. Ele sunt formate din reprezentanţi ai autorităţilor publice, parteneri sociali, ONG-uri, sistemul de învăţământ şi Comisie.

Cum pot obţine finanţarea?

FSE este gestionat la nivel naţional şi/sau regional: pentru a afla cum puteţi beneficia de sprijinul FSE, contactaţi autoritatea de management a FSE competentă din ţara sau regiunea dumneavoastră.

Datele de contact se găsesc în secţiunea statelor membre a acestui site.

Oferă FSE sprijin financiar studenţilor?

Un program operaţional FSE axat pe învăţământ poate finanţa burse pentru studenţi.

În baza de date a priorităţilor puteţi găsi mai multe informaţii privind promovarea învăţământului cu ajutorul FSE.

Consultaţi şi site-ul programului Erasmus, care permite studenţilor să studieze şi să lucreze în străinătate în fiecare an: http://ec.europa.eu/education

Unul dintre angajaţii noştri va participa la un curs de formare. Ce sprijin putem primi noi – ca angajator – din partea FSE şi în ce condiţii?

În principiu, FSE poate sprijini activitatea de formare a angajaţilor. FSE este însă gestionat la nivel naţional şi/sau regional: pentru a afla dacă sunteţi eligibil pentru sprijin din partea FSE în ţara dumneavoastră, contactaţi autoritatea de management a FSE competentă ale cărei date de contact se găsesc în secţiunea statelor membre a acestui site.

Dorim să înfiinţăm un centru de formare. Ne poate ajuta FSE?

În principiu, FSE poate sprijini centrele de formare.

FSE este însă gestionat la nivel naţional şi/sau regional: pentru a afla dacă sunteţi eligibil pentru sprijin din partea FSE în ţara dumneavoastră, contactaţi autoritatea de management a FSE competentă ale cărei date de contact se găsesc în secţiunea statelor membre a acestui site.

Poate FSE să sprijine un proiect în Africa?

FSE oferă sprijin în cadrul UE.

Pentru asistenţă externă, consultaţi site-ul EuropeAid şi site-urile dedicate altor granturi de dezvoltare.

Organizaţia noastră este cofinanţată de FSE. Ce logo putem folosi pentru documentele noastre?

FSE nu are un logo ca atare. De cele mai multe ori, se foloseşte drapelul european, având dedesubt textul „Fondul Social European”.