Bieži uzdotie jautājumi
 
 

Īsumā par ESF

 • Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir dibināts 1957. gadā ar Romas līgumu.
 • ESF ir viens no ES struktūrfondiem un vissvarīgākais instruments vairāk un labāku darbavietu izveidei Eiropā.
 • Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ESF ieguldīs apmēram 75 miljardus eiro visā Eiropas Savienībā. Tos papildinās valsts finansējums apmēram 50 miljardu eiro apmērā. Komisija lēš, ka no šiem pasākumiem iegūs vairāk nekā 70 miljoni cilvēku.

Kāds ir kopējais ESF budžets?

ESF budžets laikposmā no 2007.-2013. gadam ir 75 miljardi eiro, t.i. vairāk nekā 10 miljardu eiro gadā. Kopā ar valsts un privāto līdzfinansējumu kopējie pieejamie resursi ESF atbalstītajiem pasākumiem ir vairāk nekā 117 miljardi eiro.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ESF budžetu, skatiet ESF līdzekļu izlietojuma sadaļu.

Kādās sfērās darbojas ESF?

ESF atbalsta tādus pasākumus kā:

 • tālākizglītība un darbinieku apmācība;
 • darba organizācija;
 • darbinieku atbalsts pārstrukturizācijas kontekstā;
 • nodarbinātības dienesti;
 • cilvēku, kuriem ir nelabvēlīgi apstākļi, integrācija darba tirgū;
 • izglītības un apmācību sistēmas reformas;
 • kontaktu dibināšana sociālo partneru un NVO starpā;
 • pārvaldes iestāžu un dienestu darbinieku apmācība.

Lai uzzinātu vairāk par ESF prioritātēm, meklējiet prioritāšu datubāzē.

Kā atrast dokumentus par ESF?

Šīs tīmekļa vietnes sadaļā Bibliotēka visas publikācijas pieejamas PDF formātā.

Kāda veida projektiem ESF piešķir līdzfinansējumu?

Projekti, kas nodrošina risinājumus dažādās ar nodarbinātību saistītās sfērās. Atkarībā no dalībvalstu izvirzītajām prioritātēm.

Lai iegūtu vairāk informācijas par finansētajām sfērām, meklējiet prioritāšu datubāzē.

Lai uzzinātu vairāk par konkrētiem ESF atbalstītiem projektiem, meklējiet projektu datubāzē.

Kas ir ESF atbalsta saņēmēji?

Pieteikties var visi privātie uzņēmumi, valsts aģentūras un bezpeļņas organizācijas. Nav iespējams pieteikties individuāli. Pieteikums jāiesniedz organizācijai vai uzņēmumam.

Lai uzzinātu, kā pieteikties, kontaktinformācija pieejama šajā vietnē: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_lv.htm.

ESF atbalsta saņēmēju sarakstu publicē katra dalībvalsts.

Kas ir pārvaldes iestāde?

ESF pārvaldes iestādēm ir nacionālie un reģionālie biroji. Tie izplata informāciju par ESF, saņem un novērtē pieteikumus. Tie ir arī atbildīgi par finansējuma sadali un apstiprināto projektu pārraudzību.

Vai projekta ietvaros var būt sadarbība ar citām dalībvalstīm?

ESF atbalsta projektus, kuru ietvaros notiek sadarbība ar projektiem vai organizācijām citās ES dalībvalstīs.

Lai iegūtu vairāk informācijas par starptautiskiem projektiem, skatiet sadaļu Darbības jomas.

Lai uzzinātu vairāk par ESF atbalstītiem pārrobežu projektiem, meklējiet projektu datubāzē.

Kas ir uzraudzības komiteja?

Uzraudzības komitejas pārrauga ESF programmu īstenošanu. Tajās ir pārstāvji no valsts iestādēm, sociālajiem partneriem, NVO, izglītības sistēmas un Komisijas.

Kā saņemt finansējumu?

ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, kā saņemt atbalstu no ESF, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi savā valstī vai reģionā.

Kontaktinformāciju var atrast šīs tīmekļa vietnes dalībvalstu sadaļā.

Vai ESF sniedz finansiālu atbalstu studentiem?

ESF rīcības programma, kuras prioritāte ir izglītība, var finansēt studentu stipendijas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par izglītības sekmēšanu ESF ietvaros, meklējiet prioritāšu datubāzē.

Lūdzu, skatiet arī Erasmus programmas tīmekļa vietni, kas katru gadu studentiem dod iespēju mācīties un strādāt ārzemēs: http://ec.europa.eu/education

Viens no mūsu darbiniekiem piedalīsies apmācībā. Kādu atbalstu mēs kā darba devējs varam saņemt no ESF un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Principā ESF var atbalstīt darbinieku apmācību. Tomēr ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, vai jums ir tiesības pretendēt uz ESF atbalstu savā valstī, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi, kuras kontaktinformācija atrodama šīs tīmekļa vietnes dalībvalstu sadaļā.

Mēs vēlamies izveidot mācību centru. Vai ESF mums var palīdzēt?

Principā ESF var atbalstīt mācību centrus.

Tomēr ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, vai jums ir tiesības pretendēt uz ESF atbalstu savā valstī, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi, kuras kontaktinformācija atrodama šīs tīmekļa vietnes dalībvalstu sadaļā.

Vai ESF var atbalstīt projektu Āfrikā?

ESF sniedz atbalstu Eiropas Savienībā.

Lai iegūtu informāciju par ārējo atbalstu, lūdzu, skatiet EuropeAid tīmekļa vietni un citas attīstības subsīdijas.

Mūsu organizāciju līdzfinansē ESF, kuru logotipu mēs varam izmantot savos dokumentos?

ESF nav logotipa. Visbiežāk izmanto Eiropas karogu ar tekstu “Eiropas Sociālais fonds” zem tā.