Често задавани въпроси
 
 

ЕСФ накратко

 • Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден през 1957 г., като част от Договора от Рим.
 • ЕСФ е един от Структурните фондове на ЕС и най-важният инструмент за създаването на по-голям брой и по-добри работни места в Европа.
 • През периода 2007-2013 г. ЕСФ ще инвестира приблизително 75 милиарда евро в Европейския съюз. Към тези средства ще бъдат добавени около 50 милиарда евро като национално публично финансиране. Според Комисията от тези мерки ще се възползват над 70 милиона души.

Какъв е общият бюджет на ЕСФ?

Бюджетът на ЕСФ за периода 2007-2013 г. възлиза на около 75 милиарда евро, което е повече от 10 милиарда евро на година. Заедно с националното публично и частно съфинансиране общите ресурси, предоставени за подкрепяните от ЕСФ мерки, възлизат на над 117 милиарда евро.

За повече информация относно бюджета на ЕСФ, проверете раздела Финансиране на ЕСФ.

В кои сфери ЕСФ развива дейности?

ЕСФ подкрепя мерки като:

 • обучение през целия живот и обучение на работещите;
 • организация на работата;
 • подкрепа за служителите в контекста на преструктуриране;
 • услуги в сферата на заетостта;
 • интегриране на хората в неравностойно положение на пазара на труда;
 • реформиране на системите за образование и обучение;
 • свързване в мрежа на социални партньори и НПО;
 • обучение за публични администрации и услуги.

Повече информация относно приоритетите на ЕСФ може да потърсите в базата данни Приоритети.

Как да открия документация, свързана с ЕСФ?

Разделът Библиотека на тази интернет страница включва версии във формат PDF на всички наши публикации.

Какъв тип проекти съфинансира ЕСФ?

Проекти, които предоставят решения в различни области, свързани със заетостта. В зависимост от приоритетите, заложени от държавите-членки.

Повече информация относно областите на финансиране може да потърсите в база данни Приоритети.

Повече информация относно конкретни проекти, подкрепени по линия на ЕСФ, може да откриете в база данни Проекти.

Кой може да се възползва от финансирането по линия на ЕСФ?

Право да кандидатстват имат частният бизнес, държавните агенции и неправителствените организации. Отделни лица нямат право да кандидатстват. Организациите или фирмите трябва да подадат заявления за кандидатстване.

Информация за това с кого да се свържете, за да научите повече за процеса на кандидатстване, можете да откриете на http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_bg.htm.

Всяка държава-членка публикува списък с бенефициентите на ЕСФ.

Какво представлява Управляващ орган?

Управляващите органи за ЕСФ имат национални и регионални офиси. Те разпространяват информация за ЕСФ, получават и оценяват заявленията. Те са отговорни и за разпределяне на финансирането, както и за мониторинга на одобрените проекти.

Възможно ли е даден проект да си сътрудничи с други държави-членки?

ЕСФ подкрепя проекти, които си сътрудничат с проекти или организации в други държави-членки на ЕС.

За повече информация относно „транснационалност”, вижте нашия раздел Сфери на дейност.

Повече информация относно трансгранични проекти, подкрепени по линия на ЕСФ, можете да откриете в базата данни Проекти.

Какво представлява Комитета за мониторинг?

Комитетите за мониторинг извършват надзор върху изпълнението на програмите по линия на ЕСФ. В състава им влизат представители от държавните органи, социалните партньори, НПО, системата на образованието и Комисията.

Как да получа финансиране?

ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете как да се възползвате от подкрепа по линия на ЕСФ, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за вашата страна или регион.

Можете да откриете данните за контакт в раздел Държави-членки на тази интернет страница.

ЕСФ предоставя ли финансова подкрепа за студенти?

Дадена оперативна програма по линия на ЕСФ, за която образованието е приоритет, може да отпуска безвъзмездни помощи за студенти.

За повече информация относно дейностите на ЕСФ по насърчаване на образованието можете да откриете в база данни Приоритети

Можете да проверите също така и интернет страницата на програма „Еразъм", която всяка година дава на студентите възможност да следват и работят в чужбина: http://ec.europa.eu/education

Един от нашите служители ще участва в обучение. Каква подкрепа можем да получим, в качеството си на работодатели, по линия на ЕСФ и при какви условия?

По принцип ЕСФ може да предоставя подкрепа за обучение на служители. Но ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ, чиито данни за контакт можете да откриете в раздела Държави-членки на тази интернет страница.

Имаме желание да основем център за обучение. Може ли ЕСФ да ни помогне?

По принцип ЕСФ може да предоставя подкрепа за центрове за обучение.

Но ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ, чиито данни за контакт можете да откриете в раздела Държави-членки на тази интернет страница.

ЕСФ предоставя ли подкрепа за проекти в Африка?

ЕСФ предоставя подкрепа в рамките не ЕС.

За външна помощ, моля, вижте интернет страницата на EuropeAid и други безвъзмездни помощи за развитие.

Нашата организация получава съфинансиране по линия на ЕСФ. Кое лого може да използваме в документацията си?

ЕСФ няма собствено лого. Най-често се използва Европейския флаг с текст „Европейски социален фонд” под него.