Kas gauna finansavimą?
 
 

Vadovaujančiosios institucijos šalyse narėse pagal 2007–2013 m. fondų paramos įgyvendinimo taisykles (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006) privalo paskelbti informaciją apie visus tiesioginius Europos sanglaudos politikos lėšų gavėjus. Skelbiamus duomenis sudaro gavėjo pavadinimas, veiklos apibūdinimas ir veiklai skirtų valstybės lėšų suma. Šiame žemėlapyje pateikiamos valstybių narių tinklavietėse esančių ESF paramos gavėjų sąrašų nuorodos. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad pateikiama informacija yra „darbinės būklės“ ir nuolat papildoma naujais duomenimis, kuriuos Komisija gauna iš valstybių narių. Išsamesnės informacijos prašome kreiptis adresu esf@ec.europa.eu

 

Svarbi pastaba: Šio Europos Komisijos tinklalapio paskirtis – palengvinti visuomenei prieigą prie informacijos. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šias nuorodas tvarko Europos Sąjungos valstybės narės bei vadovaujančiosios institucijos ir nuo Komisijos tarnybų jos nepriklauso. Už šių nuorodų turinį visiškai atsako atitinkamos valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos. Šiame tinklalapyje pateikiamas nuorodų sąrašas grindžiamas valstybių narių suteikta informacija. Jis gali apimti ne visas nuorodas. Įvairių valstybių narių tinklavietėse pateikiamos informacijos aprėptis, išsamumas ir pateikimo būdas gali ženkliai skirtis. Europos Komisija negali užtikrinti pateikiamos informacijos ar duomenų tikslumo bei išsamumo ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį tokios informacijos panaudojimą.