Kdo získává finanční prostředky?
 
 

Informace o všech přímých příjemcíc pomoci na základě evropské politiky soudržnosti musí být podle prováděcích pravidel týkajících se fondů v období 2007–2013 (ES č. 1828/2006) zveřejněny řídícími orgány v členských státech. Tyto informace musí obsahovat jméno příjemce, názvy operací a částku veřejného financování jednotlivým operacím přidělenou. Mapa poskytuje odkazy na seznamy příjemců pomoci z ESF, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách členských států. Upozorňujeme, že na níže uvedených informacích se ještě pracuje. Informace jsou průběžně aktualizovány podle údajů, které Komise obdrží od členských států. Další informace získáte na adrese: esf@ec.europa.eu

 

Důležité upozornění: Tyto stránky vede Evropská komise s cílem usnadnit veřejnosti přístup k informacím. Upozorňujeme, že odkazy jsou spravovány členskými státy a řídícími orgány Evropské unie, nikoli útvary Komise. Výhradní odpovědnost za obsah těchto stránek nesou členské státy a dotyčné řídící orgány. Seznam odkazů na těchto webových stránkách vychází z informací poskytnutých členskými státy. Seznam nemusí být nutně zcela vyčerpávající. Obsah a podrobnosti i způsob, jímž jsou informace na webu prezentovány, se mohou v závislosti na členských státech lišit. Evropská komise proto nemůže zaručit přesnost nebo úplnost poskytnutých údajů či informací ani za jakékoli užití těchto údajů či informací nepřijímá odpovědnost.