IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Net 2005 ascii version

Czech Republic

 
DP Managing organisation : Úřad práce Brno - venkov
Other national partners : Centrum jazykového vzdělávání, Rektorát Masarykovy univerzity v Brně
Gender Studies
Genderové informační centrum NORA
Hospodářská komora České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Úřad práce Brno-město
EQUAL theme :Asylum seekers 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :CZ-66 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :15-09-2005 
Last update :23-08-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Aktivity, vedoucí ke zvýšení kvalifikace žadatelů o azyl, zahrnují výuku ČJ a AJ, individualizované  právní, sociální a psychologické poradenství, specializované  a cílené činnosti zaměřené na mapování, maximální využití a efektivní uplatnění pracovního potenciálu žadatelů a další odborné kurzy (PC, motivační kurzy). Většina aktivit probíhá v Multikulturních centrech, tedy vně azylových zařízení, což zajišťuje kontakt ŽOA s většinovou populací.
Souběžně probíhají aktivity zaměřené analyticky, na tvorbu výukových manuálů a přípravu nové koncepce přístupu žadatelů o azyl na trh práce, včetně jejího prosazení do legislativního procesu.

dot Top


Objective

Text available in

Cílem rozvojového partnerství, které spojuje důležité aktéry na poli práce s žadateli o azyl, je usnadnění přístupu žadatelů o azyl na trh práce, jak v ČR, tak v zemi původu.
Tohoto záměru chceme dosáhnout cílenými aktivitami ke zvyšování kvalifikačních předpokladů nezbytných pro úspěch na jakémkoliv trhu práce, a to diferencovaně ve vztahu k žadatelům s předpoklady pro poskytnutí některé z forem mezinárodní ochrany a ve vztahu k ostatním žadatelům ohledem na získání kvalifikačních předpokladů umožňujících uspět na trhu práce v zemi původu.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ****
Training on work place **
Work placement ***
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) ****
Integrated measures (pathway to integration) ****
Employment creation and support *
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures *
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places ****
Guidance and social services ****
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ****

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ***
Context oriented ***

Text available in

Projekt je inovativní složením celého Rozvojového partnerství. Naše Rozvojové partnerství v sobě zahrnuje celé spektrum organizací nevládních, vládních, výzkumných a vzdělávacích , které se buď přímo zabývají uprchlickou problematikou nebo jsou s ní svázaní v některé ze svých činností.
Za zcela novátorské pokládáme využití doposud opomíjeného potenciálu žadatelů o azyl v průběhu jejich pobytu na našem území, tedy jejich zapojení do legálního systému trhu práce.

dot Top


Budget Action 2

1 500 000 – 2 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  50.0%  50.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  0.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  20.0%  20.0% 
25 - 50 year  22.5%  22.5% 
> 50 year  7.5%  7.5% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Sexual Orientation ***
Asylum ****
Gender discrimination **
Age *
Low qualification ***
Racial discrimination ***
Religion or belief ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Všechny organizace sdružené v Rozvojovém partnerství mají své nezastupitelné místo, plní samostatně specifické a předem vytyčené úkoly, nicméně jsou srozuměny s tím, že bez jejich přispění a spoluúčasti by se nepodařilo naplnit společný cíl. Partneři jsou si rovněž vědomi , že musí respektovat jeden druhého, a že jedině společným koordinovaným úsilím lze dojít k vytyčenému cíli. Jsou si dále vědomi toho, že EQUAL představuje unikátní platformu a jedinečnou příležitost k vzájemnému propojení aktivit, k vzájemnému poznání a obohacení, k maximální efektivnosti uskutečňovaných aktivit a  k prohloubení principu rovnocenného partnerství.

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 10.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3623 MOLE - More Options: Labour and Education! DE XB4-76051-20-20/205
DE XB4-76051-20-20/275
SK 101

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Úřad práce Brno - venkov Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Centrum jazykového vzdělávání, Rektorát Masarykovy univerzity v Brně
Gender Studies
Genderové informační centrum NORA
Hospodářská komora České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Úřad práce Brno-město

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Ve spolupráci se třemi dalšími rozvojovými partnerstvími z Německa a Slovenska bylo vytvořeno Partnerství o nadnárodní spolupráci (TCP)  a sestavena Smlouva o mezinárodní spolupráci (TCA) . Tato smlouva vymezuje mezinárodní aktivity projektu, které spočívají zejména ve vzájemné výměně zkušeností a best practices.

Last update: 23-08-2006 dot Top


Úřad práce Brno - venkov

(Partner 1)
Šujanovo náměstí 7/3
660 35 Brno

Tel:+420543160332
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Vyplel Vladimír +420543160260 vladimir.vyplel@up.mpsv.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top


Centrum jazykového vzdělávání, Rektorát Masarykovy univerzity v Brně

(Partner 3)
Žerotínovo náměstí 587/9
601 77 Brno

Tel:+420549496816
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Reichová Hana +420549496816 reichova@rect.muni.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top


Gender Studies

(Partner 6)
Gorazdova 1/20
120 00 Praha 2

Tel:+420224915666
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Králíková Alena +420224915666 gender@ecn.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top


Genderové informační centrum NORA

(Partner 8)
Ševčenkova 568/2
642 00 Brno - Bosonohy

Tel:+420541615244
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Baslarová Iva +420549497090 baslarova@gendernora.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top


Hospodářská komora České republiky

(Partner 9)
Freyova 655/27
190 00 Praha 9

Tel:+420296646672
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jaroš Petr +420296646163 jaros@komora.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(Partner 7)
Karmelitská 542/7
118 12 Praha 1

Tel:+420257193467
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Frýdová Hana +420257193467 hana.frydova@msmt.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top


Úřad práce Brno-město

(Partner 2)
Křenová 7/25
659 59 Brno

Tel:+420543517111
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Vlková Helena +420543517291 helena.vlkova@up.mpsv.cz all

Last update: 23-08-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Net 2005


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics