IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Lika olika ascii version

Sweden

 
DP Managing organisation : Regionförbundet Östsam
Other national partners : FUB i Linköping
Indusatrikompetens i Östergötland AB
Landstinget i Östergötland
Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap
Lo-Distriktet i Östergötland
Svenskt Näringsliv
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Industrial 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :SE-76 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :28-10-2004 
Last update :17-10-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The DP is in the process of writing a TCA and no longer wishes to be contacted by any new DPs searching for transnational partners!

The project ”Equally Different” is based on the right of everybody to education and work based on his
or her own prospects and abilities.
The project’s target group is young people and young adults aged between 16 and 24, who for various
reasons are outside the labour market. The reasons for this can be functional disability, ethnic background
other than Swedish, or insufficient knowledge of educational opportunities.
The project will be focused on individual learning, and collaboration between organisations.
The partnership and the project operate in an arena formed by the boundary zone between upper
secondary school and working life. There are a number of players in this boundary zone who influence
in different ways the access of young adults to education and/or work. One important project goal is
further to develop the collaboration that exists between the boundary zone players, primarily at local
and regional level.
The project intends to stimulate a greater degree of entrepreneurial thinking and learning - we want
schools to prepare students for entrepreneurship as well as employment in their future working lives.
As regards business sectors, the project is limited to industry, care and social services. We have chosen
these sectors, since they are frequently characterised by gender segregation and traditional educational
and occupational choices. There are also development prospects as regards the future need of workforce
in these sectors.
A further dimension is through knowledge and experience gained in the project in different ways to
influence the structural system.
In Action 1 the DP will develop measurable project goals, such as:
√to increase the number of disabled young adults who find jobs on the open market
√to increase the proportion of young adults from ethnic minorities who find jobs or begin continued
studies
√to reduce the number of ”wrong programme choices” at upper secondary school
√to support companies in recruiting young adults with an incomplete school-leaving certificate
from upper secondary school
√to increase the proportion of young men who apply to care training and who are employed in the
care/ social care sector
√to increase the proportion of young women who apply to industry-related training, and who are
employed in industry.
”Equally Different” is looking for European EQUAL partners with projects aiming at the same targetgroup,
young adults, with a focus on lifelong learning and entrepreneurship. We are especially interested
in partners with interest/experience from delaing with gender related career choices.


dot Top


Objective

Text available in

Övergripande syfte och målsättning med projektet Det övergripande målet för projektet är allas rätt till olikhet – vilket inom detta projekt fokuserar på allas rätt till utbildning och arbete utifrån egna förutsättningar och förmågor. Detta innebär att vi aktivt kommer att verka för att bidra till en samhällelig attitydförändring inom ramen för all verksamhet som sker inom detta projekt. Detta innebär - i förlängningen – även att projektet syftar till att ytterligare förstärka våra medborgares förutsättningar för ett livslångt lärande och ett nyttjande av våra samhälleliga resurser på ett effektivt sätt, till gagn för individen likväl som den offentliga sektorn. Projektet ska präglas av individernas kunskap och utvecklas genom deras handlingskompetens. SyfteProjektet syftar till att öka individens möjligheter till rationella lärandebanor för att minska arbetslösheten för gymnasieungdomar som utifrån misslyckade studier, funktionshinder eller för att de har en annan etnisk bakgrund hamnar utanför arbetslivet.Projektets verksamhet syftar till att utveckla och stimulera organisatoriska förutsättningar för individer till funktionella lärandebanor så att berörda organisationer dvs skolan, aktörer i gränszonen och arbetslivet, utvecklar strukturer och lärandeformer som minimerar eller helt utesluter tiden i gränszonen, för individen som arbetslös, och därmed effektiviserar övergången till arbetslivet.Projektet syftar även till att utröna i vilken utsträckning gränszonen kan ses som en kritisk faktor och hur denna gränszon skulle kunna struktureras för att på ett optimalt sätt stärka individernas lärandebanor generellt men med ett uttalat fokus på mångfald, där funktionshinder, etnicitet och kön utgör den yttre ramen. Arbetet i partnerskapet syftar till samverkan via uppnådd samsyn inom respektive organisation gällande problem likväl som lösningar inom projektets verksamheter. Projektets syfte är även att påverka nationella aktörer, samt verka för att strukturella hinder som eventuellt påvisas, genom partnerskapets samverkan, skall förändras. Långsiktiga mål för projektet Likaolikas verksamhet
Regionalnivå:
·Minska den regionala ungdomsarbetslösheten främst bland funktionshindrade och etniska minoriteter, samt de som idag inte uppnår avgångsbetyg inom ungdomsgymnasiet.
·Minska könssegregeringen inom regionens industriföretag samt inom kommunerna och landstingets likväl som för privata verksamhetsutförare gällande vård- och omsorg
·Uppnå ett ökat företagande i Östergötland.
·Minimera individers ”felval” inom gymnasieskolans verksamhet.Berörda aktörer och verksamhet:
·Skapa ett samverkan mellan skolor och företag så att elever från ungdomsgymnasiet i större utsträckning än idag erhåller arbete utan att hamna i gränszonen.
·Skapa samverkan mellan aktörer i gränszonen så att tiden för berörda individer kortas samt så att berörda organisationer samverkar, med största möjliga effektivitet, sett ur individ likväl som ur verksamhetsperspektiv.
·Minska de av projektet berörda elevers könsbundna gymnasieval inom industri och vård- omsorgsrelaterade program.
·Låta ett entreprenöriellt lärande genomsyra olika lärsituationer.
·Sprida kunskap och medvetandegöra uppdraget kring mångfald och jämställdhet inom berörda verksamheter.
·Sprida kunskap och medvetandegöra mångfaldigt synsätt på en verksamhets organisation och rekryteringsprocess. Partnerskapet och dess organisationer:
·Verka för att göra gränszonen till en miljö som stödjer ett utvecklingsinriktat lärande och hjälper individer att forma goda lärandebanor.·Uppnå en mångfaldig medvetenhet inom sin verksamhet.
·Präglas av mångfald i rekrytering och i sin personella sammansättning samt skapa organisationsstrukturer som främjar ett livslångt lärande.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training **
Training on work place **
Work placement **
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures **

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented **
Context oriented ***

dot Top


Budget Action 2

2 000 000 – 5 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Age ****
Low qualification ****
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • svenska
  • English
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 20.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3928 STEPS: Steps Towards Empowerment, Partnership and Success FR FRC-2004-44034
HU 17
UKgb 160

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Regionförbundet Östsam Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
FUB i Linköping
Indusatrikompetens i Östergötland AB
Landstinget i Östergötland
Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap
Lo-Distriktet i Östergötland
Svenskt Näringsliv

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The transnational partnership comprising Scotland, Hungary, Sweden and France represents a breadth of knowledge and expertise, an enthusiasm for lifelong learning along with multiple common and comparative areas of interest. In February 2005, an introductory transnational meeting was hosted in Scotland and Swedish, Hungarian and Scottish partners identified excellent scope for future collaboration:

§ Capacity and commitment of partners to forge an effective transnational partnership.
§ Sharing of information about national projects and identification of vertical and horizontal linkages across partner projects.
§ Key areas of interest and potential opportunities for collaborative working.
§ Cross fertilisation and added value of national and transnational project activities.
§ Commitment of partners to expand the transnational partnership to include a fourth partner.

In March 2005, France joined the partnership and presented the French DP and project at the second transnational meeting in Budapest. The scope for partnership was also agreed by France and all partners then proceeded to work together on the development of the TCA. In this context we identified that while all partners seek to promote a culture of lifelong learning and inclusiveness, they each face similar challenges and barriers associated with engaging some of the most vulnerable groups in society. The aim of each national project is to work with disadvantaged and socially excluded groups who have limited opportunities to access learning relevant to their circumstances. We have identified a common interest in the potential for reaching non-traditional learners using formal and informal approaches to learning such as arts based activities, technology and outdoor activities. The target groups across each national project share similar characteristics and include those currently in the workforce, peripheral workers, those facing exclusion from the workforce and those who are currently excluded from the workforce. In this broad context, the national projects will focus on non-traditional learners from target groups such as:

§ Low skilled, poorly educated workers.
§ Those working in declining industries.
§ Those facing redundancy.
§ Gender segregation.
§ Young people in transition (16-24) and old (45+) who lack basic education.
§ Those facing geographic and socio-economic isolation.
§ People suffering disability.
§ Racial or cultural discrimination e.g. the Roma people.

A key focus of the transnational partnership will be to identify, share and test methodologies and approaches that engage and support non-traditional learners along a continuum of learning. The aim will be to develop a process model within the TCP that supports diversity and challenges inequalities and barriers to lifelong learning and employment opportunities. This will involve considering intervention strategies and support mechanisms that are learner centred, innovative and seek to empower learners across Europe.

Last update: 17-10-2005 dot Top


Regionförbundet Östsam


Box 1236
58112 Linköping
www.ostsam.se

Tel:+46 013-255200
Fax:+46 013-255601
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wandel Margateta +46 013-255600 margateta.wandel@ostsam.se all issues

Last update: 17-10-2005 dot Top


FUB i Linköping


FUB Utvecklingsstörda Barn Ungdomar o Vuxna, Västra v 32
58228 Linköping

Tel:+46 013-132127
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Karlsson Kent +46 013-132127 Partner issues

Last update: 17-10-2005 dot Top


Indusatrikompetens i Östergötland AB


Låsbecksgatan 3
58941 Linköping
www.industrikompetens.se

Tel:+46 013-329401
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Nygren Thomas +46 013-329401 thomas.nygren@industrikompetens.se Partner issues

Last update: 17-10-2005 dot Top


Landstinget i Östergötland


Landstinget Östergötland
58101 Linköping

Tel:+46 013-227000
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Ring Robert +46 013-227000 robert.ring@lio.se Partner issues

Last update: 17-10-2005 dot Top


Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap


IBV Linköpings Universitet
58183 Linköping
www2.ibv.liu.se

Tel:+46013-282565
Fax:+46 013-149403
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:University / Research organisation
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Davidsson Bo +46 013-282565 bodav2ibv-liu.se Partner issues

Last update: 17-10-2005 dot Top


Lo-Distriktet i Östergötland


Box 3183
60003 Norrköping
www.ostgoten.nu

Tel:+46 013-144290
Fax:+46 013-141226
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Trade Union
Legal status:Union, Confederation...
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pettersson Tommy +46 013-144290 tommy.pettersson@ostgoten.nu Partner issues

Last update: 17-10-2005 dot Top


Svenskt Näringsliv


Box 388
58104 Linköping

Tel:+46 013-253000
Fax:+46 013-253010
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lönn Ulla +46 013-253000 ulla.lonn@svensktnaringsliv.se partner issues

Last update: 17-10-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Equally different

Rationale

Text available in

Allas rätt till utbildning och arbete utifrån sina förutsättningar och förmågorProjektet ”Likaolika” syftar till öka individens möjligheter till rationella lärandebanor för att minska arbetslösheten för de gymnasieungdomar som utifrån misslyckade studier, funktionshinder eller för att de har en annan etnisk bakgrund. Dessa hamnar idag, i högre grad än genomsnittet, utanför arbetslivet. Ett arbetsliv som delvis står inför arbetskraftsbrist och som anser sig sakna ”rätt kompetens” bland arbetssökande. Vi utgår från allas rätt till utbildning och arbete utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Projektets fokus blir individens lärande och organisationers samverkan, där den gränszon som identifieras mellan två praktiktiker – gymnasieskolan och arbetslivet får utgöra arenan inom vilken partnerskapet och projektet verkar. I gränszonen finns en mängd aktörer varav de huvudansvariga är kommunernas arbetsmarknadsenheter för ungdomar upp till 20 år (med ett utökat ansvar upp till 24 år för de individer som saknar gymnasium) och arbetsförmedlingarna från 20 år till 24 år. Industrin, vård och omsorgssektorn får utifrån sina framtida arbetskraftsbehov traditionsbundna val och sin könsseggregering bli de näringsgrenar inom vilka vi finner gymnasieskolor och företag som utifrån ett förändringsinriktat och utvecklingsinriktat lärande kan arbeta med att finna lösningar och förbättringar till gagn för projektets måluppfyllelse.Vidare kommer vi att arbeta med att stimulera entreprenöriellt lärande - vi vill att skolan skall förbereda för företagande likväl som till anställning i det framtida arbetslivet. Företagandet i sig är ett regionalt problemområde där regionen identifierat en framtida arbetskraftsbrist, där männen dominerar samt där nya svenskar är överrepresenterade bland de som har ett arbetslöshetsdrivet företagande – att bli företagare är ett alternativ till arbetslöshet - kan vi lära individer att bli företagsamma? I Östergötland tror vi på regionen som arena och bas för ett förändringsarbete. Transnationellt kan vi bidra med ett brett spektra av kompetenser inom utbildnings och arbetsmarknadsområdet likväl som vi, inom alla partnerskapets organisationer, har goda och välmeriterade erfarenheter av samverkan inom EUs olika program och programområden.Regionens pågående Equal projekt, Mångfaldens ansikte, har gett regionen erfarenheter och kunskap kring Equal som projektområde – dess sätt att problematisera och arbeta processinriktat. Vi har där en stabil grund att föra ett nytt utvecklingspartnerskap ytterligare framåt i en samverkansprocess likväl som vi fått en god kunskapskälla med metoder, verktyg och arbetssätt kring mångfaldsområdet i stort, kring det transnationella arbetet samt i organisatorisk uppbyggnad av projektorganisation.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics