IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Diversity in Vasternorrland ascii version

Sweden

 
DP Managing organisation : Lansstyrelsen i Vasternorrland
Other national partners : Aktivt Liv
Foretagarna i Vasternorrland
Internationella klubben, 5i 12
Kommunforbundet Vasternorrland
LO-distriktet, Mellersta Norrland
Lansarbetsnamnden i Vasternorrland
Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande
Romani International
Sundsvalls kommun
Svenskt Naringsliv, Vasternorrland
Vasternorrlands lans allmanna forsakringskassa
Vasternorrlands lans landsting
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Other - VAESTERNORRLANDS LAEN 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :SE-57 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :15-05-2002 
Last update :23-02-2004 
Monitoring: 2004   

Rationale

Text available in

not available at the moment

dot Top


Objective

Text available in

not available at the moment

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training **
Integrated measures (pathway to integration) ****
Awareness raising, information, publicity **

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented **
Context oriented **

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination ***
Disabilities ****
Racial discrimination ****
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • svenska
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 4.5%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
935 Transrede IE 6
IT IT-G-MAR-021
NL 2001/EQA/0055

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Lansstyrelsen i Vasternorrland Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Aktivt Liv
Foretagarna i Vasternorrland
Internationella klubben, 5i 12
Kommunforbundet Vasternorrland
LO-distriktet, Mellersta Norrland
Lansarbetsnamnden i Vasternorrland
Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande
Romani International
Sundsvalls kommun
Svenskt Naringsliv, Vasternorrland
Vasternorrlands lans allmanna forsakringskassa
Vasternorrlands lans landsting

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Methodology for the opening up and the use of all opportunities for individuals and enterprises for a prosperous development, applied within the areas of sustainable tourism and ecological change.

Last update: 23-02-2004 dot Top


Lansstyrelsen i Vasternorrland


Lansstyrelsen
S-871 86 Harnosand
www.y.lst.se

Tel:46 611 349138
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:VAESTERNORRLANDS LAEN
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Molberg Birgith 46 611 349138 birgith.molberg@y.lst.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Aktivt Liv


Box 104
S-871 23 Harnosand

Tel:46 620 17385
Fax:46 620 17385
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Co-operative
Size:Staff 10-50
NUTS code:VAESTERNORRLANDS LAEN
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Eriksson Bo 46 620 17385 botta@telia.com not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Foretagarna i Vasternorrland


Box 3019
S-871 03 Harnosand

Tel:46 70 312 01 79
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Bellander Bjorn 46 70 312 0179 bellander.bjorn@telia.com not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Internationella klubben, 5i 12


Fagottgatan 19
871 61 Harnosand

Tel:46 611 559 212
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Omanovic Jasenko 46 611 559 212 jasenko.omanovic@lany.amv.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Kommunforbundet Vasternorrland


Box 3014
S-871 03 Harnosand

Tel:46 611 19565
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:VAESTERNORRLANDS LAEN
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Andersson May 46 611 195 65 may.andersson@y.komforb.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


LO-distriktet, Mellersta Norrland


Tullportsgatan 4 B
S-871 41 Harnosand

Tel:46 611 834 20
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Trade Union
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Olovsson Eva 46 611 834 20 evaolovsson@dof.se, eva.olovsson@1o16.lo.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Lansarbetsnamnden i Vasternorrland

(Lan)
Box 197
S-871 24 Harnosand

Tel:46 611 55 92 72
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:VAESTERNORRLANDS LAEN
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Tangman Lars-Goran 46 611 55 92 72 lars-goran.tangman@lany.amv.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande


Box 3024
871 03 Härnösand

Tel:+46 611 55 79 00
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:02-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Sahlin Erica erica.sahlin@cfl.se z

Last update: 23-02-2004 dot Top


Romani International


Harnosands kommun
S-871 80 Harnosand

Tel:46 611 34 80 00
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Last update: 23-02-2004 dot Top


Sundsvalls kommun


Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Tel:+46 60 19 10 00
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:02-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Altin Sten-Olov sten-olov.altin@sundsvall.se z

Last update: 23-02-2004 dot Top


Svenskt Naringsliv, Vasternorrland


Box 210
S-851 04 Sundsvall

Tel:46 60 16 73 06
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Froberg Jonas 46 6016 73 06 jonas.froberg@saf.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top


Vasternorrlands lans allmanna forsakringskassa

(Fk)
Box 1030
S-871 29 Harnosand

Tel:46 611 82319
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:VAESTERNORRLANDS LAEN
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Last update: 23-02-2004 dot Top


Vasternorrlands lans landsting


Landstinget
S-871 85 Harnosand

Tel:46 611 80 275
Fax:46 611 80213
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:VAESTERNORRLANDS LAEN
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Novak Ilona 46 611 802 13 ilona.novak@lvn.se not decided

Last update: 23-02-2004 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Diversity in Vasternorrland

Rationale

Text available in

Västernorrland är ett på flera sätt resursrikt län med sällsynt vacker natur med
både kust och inland och rikt på råvaror främst skog respektive vattendrag. Vi kan dock se en utveckling i länet med en minskande och åldrande befolkning som gör att både basnäringar, nya näringar, vård och omsorg kommer att behöva arbetskraft. Samtidigt finns det en stor grupp människor som stängs ute från arbetsmarknaden av olika anledningar. Detta var en av utgångspunkterna när en länsvision antogs av flertalet organisationer i Västernorrland sommaren 2001. I visionen slås det bl.a. fast att ”Västernorrland är mångfaldens och möjligheternas län”. I detta ligger utmaningar att bredda näringslivet, att skapa arbetsplatser som upplevs spännande för yngre människor, särskilt kvinnor. En större öppenhet, delaktighet och fler mötesplatser där olikheter har förutsättningar att berika, utveckla och skapa mervärde.

Mångfald i Västernorrland skall ses som ett projekt som ingår i ett större sammanhang som handlar om att se de resurser som mångfald ger som en tillväxtfaktor för länet. Projektet riktar sig till flera olika målgrupper med verksamheter på flera platser i länet. I sju delprojekt kommer försöksverksamhet för att utveckla it-baserade metoder för språkundervisning med olika inriktning, attitydpåverkan på arbetsplatser samt olika former för individuellt stöd (coaching) och arbetsträning under handledning.

Projektet har ambitionen är att i hög grad utveckla verksamheterna tillsammans med dem det berör. Här finns då funktionshindrades-, invandrares-, ungdomar som står långt ifrån arbetslivets-, långtidsarbetslösas- samt Romernas perspektiv med. En medveten strategi kring jämställdhet skall finnas genom projektets alla delar.

Ett transnationellt samarbete med Utvecklingspartnerskap från Italien, Holland och Irland har byggts in i projektet.

De övergripande målen för Mångfald i Västernorrland är att öka medvetenheten om utsatta gruppers situation i Västernorrland samt att utveckla och pröva metoder för att integrera utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Utvecklingspartnerskapet bygger på medverkan från 13 olika organisationer och myndigheter där frivilligrörelsens medverkan ses som särskilt betydelsefullt.

dot Top


Objective

Text available in

De övergripande målen för Mångfald i Västernorrland är:

- att öka medvetenheten om utsatta gruppers situation i Västernorrland samt

- att utveckla och pröva metoder för att integrera utsatta grupper på arbetsmarknaden

dot Top


Agreement Summary

Text available in

ej tillgänglig för närvarande

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics