IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Resource Exchange ascii version

Sweden

 
DP Managing organisation : Innotiimi AB
Other national partners : Socialförvaltningen i Stockhlms stad
Arbetsförmedlingen Södermalm
Länsstyrelsen
Utbildningsförvaltningen
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :SE-24 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :02-05-2002 
Last update :23-02-2004 
Monitoring: 2004   

Rationale

Text available in

Summary

dot Top


Objective

Text available in

Objectives

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ****
Training on work place ****
Conception for training programs, certification ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ***

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Discrimination and inequality in employment ***
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Changing attitudes and behavior of key actors

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • svenska
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 14.2%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
894 ATLAS DE EA-88808
IT IT-G-PIE-015
NL 2001/EQA/0019
NL 2001/EQA/0071

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Innotiimi AB Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Socialförvaltningen i Stockhlms stad
Arbetsförmedlingen Södermalm
Länsstyrelsen
Utbildningsförvaltningen

dot Top


Agreement Summary

Text available in

1. Common interests/methodology/underlying problem

The high unemployment rates and the wide range of social exclusion-problems ethnic minorities/immigrants are facing are severe problems in our regions.

The labour market in western Europe has been undergoing major changes during the last 20 years. The new information society has created an increasing demand for language and communication skills for those wanting to take part in the labour market - additional to the vocational skills required.

In our work we will consider both sides of the labour market (the supply and the demand). We have to work with the entrepreneurs / industry as well as with the ethnic minorities/immigrants for sustainable solutions for both the employers and the employees.

At present working methods and lack of co-operation between individuals, authorities and employers pose a hindrance for a more efficient introduction and integration where each individual and family can play a more active role. We wish to increase our ability to carry out alterations in social and labour market policies and gender issues.

Our common, overall vision in our transnational work is to contribute to fighting discrimination and xenophobia, and in a broader context secure the work and life of all European inhabitants.

Last update: 23-02-2004 dot Top


Innotiimi AB


Drottninggatan 55ornsgatan 66 1 tr
111 21 Stockholm
www.innotiimi.fi

Tel:46-8-673 30 06
Fax:46-8673 30 06
Email:info@bruk.nu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Text available in

Firm of consultantsContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Rogeland Lena 46-8-673 30 06 lena.rogeland@innotiimi.fi Coordinaror

Last update: 23-02-2004 dot Top


Socialförvaltningen i Stockhlms stad


Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockhlm
www.stockholm.se

Tel:46-8598 25 000
Fax:046-8508 25 202
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Hanno Stig 46-8-598 25 000 stig.hanno@sot.stockholm.se Not decided yet

Last update: 23-02-2004 dot Top


Arbetsförmedlingen Södermalm


Box 4407
102 68 stockholm
www.amv.se

Tel:+46 8-462 52 00
Fax:+46 8-462 52 01
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:STOCKHOLMS LAEN
Date of joining / leaving:02-05-2002 /

Text available in

Employment Service, special for immigrantsContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lindberg Monica +46 8-462 52 00 monica.lindberg@lanab.amv.se .

Last update: 23-02-2004 dot Top


Länsstyrelsen


Habtverkargatan 29
Box 220 67
104 22 Stockholm
www.lansstyrelsen.se

Tel:46 8 785 40 00
Fax:46 8 -652 70 39
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:STOCKHOLMS LAEN
Date of joining / leaving:02-05-2002 /

Text available in

County administrative boardContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Gyrsoy katarina +46 8-785 40 00 katarina.gursoy@ab.lst.se .

Last update: 23-02-2004 dot Top


Utbildningsförvaltningen


Box 22049
104 22 Stockholm

Tel:+46 9-50833 000
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:02-05-2002 /

Text available in

Administration for educationContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lövne Margareta +46 8-508 33000 margareat.lovne@utbildning.stockholm.se .

Last update: 23-02-2004 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Resource Exchange

Rationale

Text available in

Bakgrund
Endast 15 % av de flyktingar som kom till Sverige 1995 hade arbete 3,5 år senare. Problematiken är väl känd men åtgärderna släpar efter. Vi upplever att det finns många anledningar till detta, både på individ-, organisations- och systemnivå.

Vår idé är att tillsammans med grundskolorna (F-9) samt skolornas fritidsverksamhet erbjuda personer som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) arbetsplatsförlagd introduktion i form av ett sammanhållet utvecklingsprogram, med potential att fungera som framtida modell för Sverige och andra EU-länder.

Utveckling av modellen genomförs inom Farsta Stadsdel i Stockholms kommun. Modellen innehåller svenska i praktik och teori, samhällskunskap, ger kunskap om svenskt arbetsmarknad, erfarenhet av skolans inre organisation och arbete, arbete med jobbrotation, matchning mot relevant arbete eller självfinansierade studier och deltagande i studiecirklar som handlar om att vara skolförälder i Sverige. Ett indirekt syfte är att motverka social och samhällelig exklusion i både första, andra och tredje generation. Vi erbjuder platser till i första hand personer med utbildning, erfarenhet och/eller intresse inom pedagogisk verksamhet, omsorgsyrken eller andra serviceyrken som ryms inom skolans verksamhetsområde. Skolan och fritidsverksamheten får därmed tillgång till nya resurser, såväl personella och ekonomiska, samt mångfald och ny kulturkompetens. Lärare engageras som mentorer och föräldrar som faddrar. Projektet genererar därmed ett ”resursutbyte” som främjar såväl skolan som arbetsgivare och projektdeltagare.

dot Top


Objective

Text available in

Mål:
Det övergripande målet är att medverka till att personer med permanent uppehållstillstånd redan inom 1 år, helt eller delvis, kan försörja sig själva, kan "navigera" i det svenska samhället och i skolans värld samt ta det ansvar som förälder som det nya landet förutsätter.

Medverkande nationella och transnationella partners ska ha följt processen till ett effektivt program av modellvärde. Utvecklingspartnerskapet ska stödja processer mot förnyelse av etablerade strukturer och system som upplevs som hinder för att personer från andra länder ska kunna försörja sig, få förståelse för det nya landet och att leva ett aktivt samhällsliv.

dot Top


National Partners

Innotiimi AB

Text available in

Privat företag som bedriver konsultverksamhet

dot Top


National Partners

Arbetsförmedlingen Södermalm

Text available in

Arbetsförmedlign med speciell inriktning på invandrare

dot Top


National Partners

Länsstyrelsen

Text available in

Länsstyrelse

dot Top


National Partners

Utbildningsförvaltningen

Text available in

Utbildningsförvaltning

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics