IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Exit! - From prison to social cooperative ascii version

Sweden

 
DP Managing organisation : Föreningen Bryggan
Other national partners : Göteborgs frivilligcenter
Krami Arbetsförmedlingen Svingeln
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status : 
DP identification :SE-21 
Application phase :Approved for action 1 
Selection date :15-11-2001 
Last update :04-12-2001 
Monitoring: 2004   

Rationale

Text available in

On the basis of the work by Bryggan (NGO) there will be a cooperation with other participants in the Social Economy, with the public sector and with the business sector. The aim with the cooperation is to develop methods to make it easier for ex-offenders to find ways for a meaningful life and to get a job after release. Bryggan, which is a self-help organisation for ex-offenders and people with drugrelated problems, will be the motor in this work for a change. Other participants will support the work by contributing knowledge and competence. In this way a work will be developed based on empowerment where the target group will be responsible and participating in the whole process. Ex-convicts will get a chance for a new start in life and will be able to strengthen their own ability to change their situation.
The work by the partnership of development will lead to:
- models for how ex-offenders and/or former addicts will be able to establish in the job market by starting and running a Social Cooperative business
- methods to be able to find people at early stage and make them participate
- ways for cooperation between public authorities and social economy to develop cooperatives
- models for the individuals possibility to find maintenance in situations when they move from dependence towards independence
- change of attitudes towards ex-offenders and/or former addicts
- spreading the models and knowledge

dot Top


Objective

Text available in

The work by the partnership of development will lead to:
- models for how ex-offenders and/or former addicts will be able to establish in the job market by starting and running a Social Cooperative business
- methods to be able to find people at early stage and make them participate
- ways for cooperation between public authorities and social economy to develop cooperatives
- models for the individuals possibility to find maintenance in situations when they move from dependence towards independence
- change of attitudes towards ex-offenders and/or former addicts
- spreading the models and knowledge

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Integrated measures (pathway to integration) **
Employment creation and support ****
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Discrimination and inequality in employment ***
Other discriminations ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • svenska

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Föreningen Bryggan Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Göteborgs frivilligcenter
Krami Arbetsförmedlingen Svingeln

Föreningen Bryggan


Kobbarnas väg 1 c
416 64 Göteborg

Tel:46-31-7070162
Fax:46-31-707 01 72
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Svebo Pernilla 46-31-707 01 72 bryggan.ba@zeta.telenordia Not decided yet

Last update: 04-12-2001 dot Top


Göteborgs frivilligcenter


Mellangatan 1
SE- Göteborg

Tel:46-31-13 13 96
Fax:46-31-13 13 96
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Last update: 04-12-2001 dot Top


Krami Arbetsförmedlingen Svingeln


Box 6103
SE-400 60 Göteborg

Tel:46-31-61 29 49
Fax:46-31-61 92 92
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:24-08-2001 /

Last update: 04-12-2001 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Exit! - From prison to social cooperative

Rationale

Text available in

Vägen ut! - Från fängelse till socialt arbetskooperativMed utgångspunkt från föreningen Bryggans verksamhet utvecklas ett samarbete med andra inom den sociala ekonomin, med den offentliga sektorn och med det privata näringslivet. Syftet med denna samverkan är att utveckla metoder för att möjliggöra för kriminellt belastade att hitta vägar till sysselsättning och ett meningsfullt liv efter frigivningen. Föreningen Bryggan, som är självhjälpsorganisation för människor med drogproblem och/eller kriminellt förflutet, ska vara motorn i detta förändringsarbete. Övriga deltagande parter bidrar med respektive kunskap och kompetens för att understödja arbetet. På detta sätt utvecklas en verksamhet som bygger på empowerment där målgruppen själva blir ansvariga och delaktiga i hela processen. Frigivna fångar får en chans till en ny start i livet och kan stärka den egna förmågan att förändra och påverka sin situation

Utvecklilngspartnerskapets verksamher skall leda till:
modeller för hur människor med drogproblem och/eller kriminellt förflutet skall kunna etablera sig på arbetsmarknaden genom att starta och driva sociala arbetskooperativ.
Metoder för på ett tidigt stadium fånga upp personer ur föreningen Bryggans målgrupp och få dem delaktiga.
Former för samverkan mellan myndigheter och organisationer som utvecklar kooperativ.
Modeller för den enskildes försörjning i en situation där man går från beroende till självständighet.
Attitydförändrigar gentemot människor som varit straffade och/eller missbrukare.

dot Top


Objective

Text available in

Utvecklilngspartnerskapets verksamher skall leda till:
modeller för hur människor med drogproblem och/eller kriminellt förflutet skall kunna etablera sig på arbetsmarknaden genom att starta och driva sociala arbetskooperativ.
Metoder för på ett tidigt stadium fånga upp personer ur föreningen Bryggans målgrupp och få dem delaktiga.
Former för samverkan mellan myndigheter och organisationer som utvecklar kooperativ.
Modeller för den enskildes försörjning i en situation där man går från beroende till självständighet.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics