IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Learning Gateway ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : CBO de ploeg vzw
Other national partners : Dyskus
Indigo vzw
Nieuwe media school
STC Turnhout
Strategisch plan Kempen
VKW Kempen
WEB vzw
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-22 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :21-06-2005 
Last update :18-08-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

In order to adapt their selves to the ever changing labour situations and to keep the same value on the labour market, employees have to educate and re-educate themselves permanently. Because they are confronted with learning difficulties, a significant part of the employees is not capable of participating to the trainings. There is a danger they will end on the fringes of the labour market.
Learning difficulties can be the result of several causes. For each new adult that enters De Ploeg, De Ploeg evaluates the learning difficulties on the basis of a functional assessment:
o the learning difficulties may be the result by contextual causes such as family problems or language problems;
o other learning difficulties are the result of personal causes.
De Ploeg refers adults with learning difficulties resulting from contextual causes to the Flemish deployment agency (VDAB).
Based on a profile of the employee, De Ploeg determines whether the learning difficulty is caused by a physical handicap or by a learning disability.
In order to overcome the physical handicaps, De Ploeg collaborates with (para)medical organisations. Although we estimate that one thirth of the people in our training center is suffering from one or another learning disability, De Ploeg has no structured method in order to detect and to treat these people.

WHAT ARE LEARNING DISABILITIES?
Learning disabilities are different circumstances that hinder people with a normal intelligence to master the necessary skills in order to be able to learn. There is a gap between the capacities of the adult and his performances.
According to the British Dyslexia Association 10% of the employees is suffering of a learning disability.
People suffering from learning disabilities are faced with the following problems:
- reading problems (dyslexia)
- calculating problems (dyscalculy)
- problems with orthography

ATTENTION FOR CHILDREN WITH LEARNING DISABLITIES
Nowadays a lot of attention is paid to children with learning disabilities. In the teacher training the trainers and teachers learn how to handle children with these problems. In 1990 the *EUREKA* school was established in Flanders with a focus on children with learning disabilities and some years later the Die’s-Lekti-kus foundation was founded in order to support projects to support children with learning disabilities.

THE LACK OF ATTENTION TO EMPLOYEES WITH LEARNING DISABILITIES
The attention to people with learning disabilities is almost exclusively focused on children. This implies that for adults, especially for people older than 35 years, there has been no attention for the detection and the treatment of the disability.
Adults with learning disabilities are likely to stick to current work situations and have a negative attitude with regard to training and education. Nor the employee nor the employer are aware of the learning disability. It is likely that the employer experiences the problem as if the employee is unwilling.
Because the problem of learning disabilities is not well recognized in Flanders, there are hardly any initiatives with regard to sensibilisation, detection or dedicated trainings.
Experiments in other countries, such as the United States, Canada and the United Kingdom, are promising. In Flanders we have no efficient method for the detection and the treatment of people with learning disabilities.
If the disability would be recognized, it could be possible that even simple adaptations to the learning process, might enable the employee to acquire new skills and competencies.

dot Top


Objective

Text available in

The main goal of this project is to maximize the chances on Lifelong Learning for people with learning disabilities in order to improve the integration of this target group on the labour market.
With this project we aim to:
1. list and analyse the relevant experiences and know how of
a. the trainers in education to children with learning disabilities;
b. the organisations working with people with development disabilities;
c. foreign organisations
in order to develop an appropriate method for the Flemish labour market
2. test, refine and optimize this method with the help of testing groups in order to develop a validated method for the Flemish labour market
3. inform, sensitize and support the stakeholders.
Major stakeholders are the employers, the employees, the trainers and the government. It is important that the employers gain an insight in the (size of the) problem, that they know that, with the appropriate method, it is possible that the employees get the required training or education, that they can receive and interpret the signals in practice and that they can take the appropriate measures. It is also important to inform and to sensitize the employees.
The government has to develop an appropriate legal and facilitating framework in order to facilitate lifelong learning for people with learning disabilities.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training **
Work placement *
Employment aids (+ for self-employment) **
Integrated measures (pathway to integration) *
Training of teachers, trainers and staff ****
Improvement of employment services, Recruitment structures ***
Conception for training programs, certification *
Anticipation of technical changes ***
Work organisation, improvement of access to work places ****
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ****
Studies and analysis of discrimination features *

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented *
Context oriented **

Text available in

Zoals al gesteld in de probleemstelling is in Vlaanderen de aandacht voor personen met een leerstoornis zowat exclusief gericht op kinderen. Er zijn diverse initiatieven in de onderwijswereld om leerstoornissen bij kinderen te detecteren en om hiermee om te gaan.
De aandacht voor deze problematiek is in Vlaanderen nog niet doorgestroomd naar de arbeidsmarkt. Door deze onderkenning wordt er dan ook veelal niet gepast gereageerd, noch door de werkgever, noch door de opleider of begeleider, noch door de persoon in kwestie zelf.
Het innovatieve in dit project schuilt hierin dat we elders opgedane kennis en knowhow (opgedaan in de onderwijswereld tbv kinderen, in de organisaties die zich richten op personen met ontwikkelingsstoornissen en opgedaan in het buitenland) zullen inventariseren en adapteren aan de Vlaamse arbeidsmarkt.
Deze innovatie is van groot belang voor zowel de werknemers zelf als voor de werkgevers.
Dank zij de juiste informatie, detectie en handelswijze kunnen de werknemers gestimuleerd en ondersteund worden om actief te participeren aan leerprocessen. Hierdoor stijgen enerzijds hun (permanente) tewerkstellingskansen, carrièremogelijkheden en jobsatisfactie en zijn ze anderzijds breder en flexibeler inzetbaar in het arbeidsproces.

De opvolging van de innovatie zal gebeuren binnen het lokale OP Learning Gateway en het transnationaal samenwerkingsverband, door periodieke evaluaties. De evaluatie is niet enkel gericht op de ontwikkelde instrumenten zelf, maar ook op de impact die de implementatie van de instrumenten heeft in de organisatie. Telkens zal worden geëvalueerd hoe het project een bijdrage levert aan de bevordering van individuele empowerment, het veranderen van attitudes en gedrag van sleutelactoren (o.m. de intermediaire doelgroep en beleidsmakers) en aan de bijsturing van processen. In de disseminatiefase kan het ontwikkelde instrumentarium als een soort van 'best practice' worden verspreid.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  50.0%  50.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  0.0%  0.0% 
25 - 50 year  25.0%  25.0% 
> 50 year  25.0%  25.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities **

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Het hele project is opgesteld in functie van de noden van de doelgroep. Alle acties omschreven in het draaiboek dienen dan ook in die zin begrepen te worden. De doelgroep personen met een Leerstoornis zullen op verschillende wijzen betrokken worden bij het project. Zo zal via de Nieuwe Media School en de andere partners een e-learningplatform opgericht worden. Ook zullen de verschillende ICT-vaardigheden aangeleerd worden aan de hand van workshops. Tijdens het ontwikkelen van methodieken en materiaal voor de begeleiding van de doelgroep (bij hun tewerkstelling in het NEC) wordt de doelgroep nauw betrokken. Zo zal het partnerschap de ontwikkelde methoden systematisch uittesten aan de hand van testgroepen. Verder zullen we de methodiek en opleidingsmateriaal valideren ahv korte piloten in enkele bedrijven.

Verder zal de doelgroep vertegenwoordigd worden op het beleidsniveau en zullen hun noden aangekaart worden bij de bevoegde overheidsinstanties. Er zal tevens een website, folders en een video worden gemaakt om de noden en de specifieke benaderingswijze van deze bijzondere doelgroep bekend te maken aan de doelgroep en stakeholders.

 

 Between national partners

Text available in

Hiervoor verwijzen we integraal naar het nationaal tijdpad in bijlage. De bijdragen van de verschillende partners zijn hierin verwerkt in de opeenvolgende fasen, incl. evaluatie en rapportering. Uiteraard voorzien we regelmatige bijeenkomsten met de verschillende partners uit het ontwikkelingspartnerschap en staan we open voor het betrekken van nieuwe partners wanneer op een bepaald tijdstip de nood zou ontstaan aan de inbreng van specifieke knowhow of expertise.

Bij de start van het project zal een stuurgroep worden ingesteld die samengesteld is uit afgevaardigden van elke participerende organisatie.
Deze stuurgroep zal verantwoordelijk zijn voor de strategische beslissingen betreffende het project (zoals het uitbreiden of veranderen van het partnerschap, het evalueren van het behalen van mijlpalen). De projectcoördinator zal op regelmatige basis rapporteren aan de stuurgroep en staat in voor de uitvoering van de besluiten van de stuurgroep. Indien zich onregelmatigheden voordoen in de uitvoering van het project (vb. belangrijke vertragingen, onverwachte opportuniteiten) zal de projectcoördinator de stuurgroep zo vlug mogelijk samenroepen.
De stuurgroep moet in consensus kunnen beslissen.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 10.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3854 SMART FI 47
NL 2004/EQE/0044
PL 58

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
CBO de ploeg vzw Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Dyskus
Indigo vzw
Nieuwe media school
STC Turnhout
Strategisch plan Kempen
VKW Kempen
WEB vzw

dot Top


Agreement Summary

Text available in

De Vlaamse samenwerkingsovereenkomst en de raamovereenkomst is beschikbaar op het ES-agentschap.

Development Partnership Agreement summarywww.vlaanderen.be/equal

Last update: 18-08-2006 dot Top


CBO de ploeg vzw


Verhoevenlei 47
2930 Brasschaat

Tel:+32036500010
Fax:
Email:willy.piedfort@deploeg.be

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:ANTWERPEN (ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Smits Annemie +32015206917 annemie.smits@iobc.be jobcoach

Last update: 18-08-2006 dot Top


Dyskus


Vesaliusstraat 2
3000 Leuven

Tel:+320486332736
Fax:
Email:info@dyskus.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:LEUVEN
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Poesen Gert +320486332736 poeseng@imec.be secretariaat

Last update: 18-08-2006 dot Top


Indigo vzw


Pronkenbergstraat 29c
2550 Kontich

Tel:+32034577096
Fax:
Email:indigomail@skynet.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:ANTWERPEN (ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Roelen Luc +32034577096 indigomail@skynet.be Geneesheer-coordinator

Last update: 18-08-2006 dot Top


Nieuwe media school


Geeploopweg3
2400 Mol

Tel:+32014315436
Fax:
Email:nms@skynet.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:ANTWERPEN (ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Aerts Willy +320476876242 willy.aerts@skynet.be Afgevaardigd beheerder

Last update: 18-08-2006 dot Top


STC Turnhout


Spoorwegstraat 7
2300 Turnhout

Tel:+32014445449
Fax:
Email:nicole.vandenbremt@stcturnhout.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:TURNHOUT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Van den Bempt Nicole +32014445149 nicole.vandenbempt@stcturnhout.be projectontwikkelaar

Last update: 18-08-2006 dot Top


Strategisch plan Kempen


steenweg op gierle
2300 Turnhout
www.spk.be

Tel:+32014711110
Fax:
Email:roel.verstraeten@spk.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:TURNHOUT
Date of joining / leaving:06-01-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Van Dyck Ilse +32014428941 ilse.vandyck@spk.be coordinator social profit

Last update: 18-08-2006 dot Top


VKW Kempen


Patersstraat 100
2300 Turnhout

Tel:+32014400260
Fax:
Email:paul.jacobs@vkw.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:TURNHOUT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jacobs Paul +32014400260 paul.jacobs@vkw.be Directeur

Last update: 18-08-2006 dot Top


WEB vzw


Steenweg op Tielen 70
2300 Turnhout

Tel:+32014462710
Fax:
Email:info@websweb.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:TURNHOUT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Macours Guido +32014462710 guidom@websweb.be directeur

Last update: 18-08-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Learning Gateway


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics