IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Rainboweconomy ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : De Overmolen vzw
Other national partners : Beursschouwburg
EHSAL Sociale Hogeschool
Fiscaal juridisch bureau
Hefboom vzw
OOTB
RICFB
Syntra Brussel
EQUAL theme :Entrepreneurship - Business creation 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-13 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :21-06-2005 
Last update :22-08-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

- Brussels, The Capital Region has more diversity of population in comparison with other regions, 1 of 3 inhabitants does not have Belgian Nationality. Forty percent of the unemployed are foreigners.
- For the fist time since many years, in 2003 the number of started enterprises has been increasing. On the contrary, the number of failures is repeatedly growing during the past five years. However, we are still far away from the more than 7000 new companies that were created in 1998. The rise happens in all levels, also in one-man businesses. Facing the creation of 2.455 new one-man businesses, there are 1.383 bankruptcies, so more than half of the starters in the same year.
- During the past year, De Overmolen organised in the Samira project (recognized by ESF-Equal), different and successful educations for asylum seekers, accepted or not. The project develops a methodology that starts off from the strengths of these foreigners, by using them in a positive way and giving extra tools to flow trough the labour market. 75% of the people that participated in one of the Samira-educations and authorised to work found a job (hotel and catering industry or building). Among of them pronounce the wish to start as an independent. Over there started the idea to offer these people the chances to start their own –small, because they don’t have the start capital- business.
- People originating from migration often had their own business in their homeland, some are small, but enough for living from it. Mostly it was situated in the ‘street economy’: selling of self-made products, services. Literally, they went on the street to push up their products.
- Some of the Brussels municipalities are asking for more markets, because this is a good thing for the liveability of all districts. At every turn, differently merchants claim to be interested, but when a new market finally starts, the response is tiny. Place out some marketplaces to people from a different culture, can increase the diversity of those markets, and give an answer to the shortage of the offer.
- The reason of that shortage is that a lot of potential independents do not have a licence as market vendor or street merchant. Indeed, to own a licence, the person should be living in Belgium for ten years.
- There is no great knowledge about entrepreneurship and entrepreneurial skill among asylum seekers. In Belgium there is no representative investigation about this.
- In the Flemish entrepreneurs conference, there was an indication to stimulate ‘Creative Economy’

dot Top


Objective

Text available in

Offering the space to experiment to asylum seekers and people with a recently emigrational history to exploit and finalize the entrepreneurial skills they’ve learned in their homelands or in Belgium, in the view of serving up labour experience as an independent entrepreneur in a Belgian context. Starting point here are normal concepts, unknown by people that issued from ‘undeveloped countries’, but join closely their own economical discourse. In short: integration by the way of entrepreneurship.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Employment aids (+ for self-employment) *
Integrated measures (pathway to integration) ***
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures *
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes ***
Work organisation, improvement of access to work places **
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Context oriented **

Text available in

- Het onderzoekstechnisch in kaart brengen van de thematiek, waar amper gedegen literatuur over bestaat. Er werden verschillende onderzoeken gedaan naar allochtoon ondernemerschap maar nog niet naar ondernemerschapkenmerken bij mensen die nog niet lang in ons land verblijven.
- Het experimenteren als standhouder (marktkramer), zodat het aansluit bij het ondernemerschapdiscours van de betrokkene, zoals hij/zij het voorheen heeft gekend, met name: staatseconomie.
- Het opzet vertrekt vanuit de sterkte van de finale doelgroepsleden en niet vanuit de zwakte van hun positie.
- Het volop de kaart trekken van de kwaliteiten en de competenties van de mensen en hen aanzien als mensen met potentie.
- Het feit dat het project zich niet alleen tewerkstellingsgeorïenteerd profileert maar tevens ook samenlevingsbevorderend en wijkgericht.
- Het vernieuwende karakter treffen we ook aan in het experiment (zowel binnen de modulaire opleidingsmodules als binnen de experimenteerruimte), waarvan het de optie is dat het grotendeels zelf gedragen en uitgewerkt wordt door de deelnemers zelf. Zij werken op deze manier mee aan het creëren een mogelijk eigen perspectief als toekomstig ondernemer en bepalen mee waar hun opleidingsnoden liggen.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  50.0%  50.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  50.0%  50.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  0.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  10.0%  10.0% 
25 - 50 year  20.0%  20.0% 
> 50 year  20.0%  20.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Asylum **
Support to entrepreneurship ***
Racial discrimination *

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

- Via het onderzoek naar de ondernemerscapaciteiten van asielzoekers en mensen met een recente migratiegeschiedenis dat wordt uitgevoerd door EHSAL, kan de doelgroep verwoorden in welke mate zelfstandig ondernemerschap een adequate mogelijkheid kan zijn tot een maatschappelijke integratie. Bedoeling is dat er diepte-interviews plaatsvinden met een 100-tal mensen.
- De primaire doelgroep wordt betrokken bij de uitwerking van de modulaire introductieopleiding ondernemerschap in FASE III. Zoals reeds eerder aangehaald kunnen de deelnemers aan de opleidingsmodules mee de thematieken bepalen die binnen de verschillende modules aan bod komen.
- De primaire doelgroep wordt heel intens betrokken bij het uitwerken van de experimenteerfase. In het kader van het werken rond zelfstandig ondernemerschap heeft de doelgroep een sterke betrokkenheid bij de uitvoering van de verschillende acties die worden opgezet in de experimenteerfase. De voorbereiding, uitwerking, opvolging en evaluatie hiervan gebeurt via een bepaalde module van de introductieopleiding.

 

 Between national partners

Text available in

De uitwerking en uitvoering van het project ligt geheel bij het ontwikkelingspartnerschap (OP). Het OP bestaat uit 7 effectieve en twee adviserende partners. Het OP bestaat uit partners die ieder vanuit hun eigen achtergrond en invalshoek de ambitie hebben om het project in een overlegstrategie te ontwikkelen en waarbij het voor éénieder duidelijk is waar de meerwaarde van elke partner ligt en op welke terreinen men het meest van hem mag verwachten. Het project steunt volledig op de medewerking van de partners wat betreft de ontwikkeling van de acties naar de beoogde doelgroep. Elke partner is concreet verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van één of meerdere activiteiten (zie ook nationaal tijdspad). Een stuurgroep waarin alle partnerorganisaties vertegenwoordigd zijn, volgt het project op en stuurt eventueel bij. Binnen de stuurgroep wordt er bij het nemen van beslissingen steeds gestreefd naar een consensus. Indien dit niet kan, wordt het dagelijks bestuur samengeroepen samengesteld uit een vertegenwoordiging van 4 partners. Deze 4 partners werden aangeduid op de stuurgroep van 14 februari 2005. Door de differentiatie van het partnerschap verhopen we dat de partners elkaar positief corrigeren in de attitudes t.a.v. de doelgroepen. Elk van de partners zal binnen zijn eigen organisatie dan ook de nodige maatregelen nemen om tot een juiste benadering van de realiteit en de differente projectdoelen te komen. Daartoe zal zowel het OP als de individuele partner zelf, indien nodig, een aantal acties ondernemen.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • français
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4269 RAINBOW ENTERPRISE GR 232216
IT IT-G2-CAL-090
PL 45
PT 2004-156
UKgb 112

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
De Overmolen vzw Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Beursschouwburg
EHSAL Sociale Hogeschool
Fiscaal juridisch bureau
Hefboom vzw
OOTB
RICFB
Syntra Brussel

dot Top


Agreement Summary

Text available in

De Vlaamse samenwerkingsovereenkomst is samen met de raamovereenkomst consulteerbaar op het ESF-Agentschap

Development Partnership Agreement summarywww.vlaanderen.be/equal

Last update: 22-08-2006 dot Top


De Overmolen vzw


Cellebroersstraat 16
1000 Brussel

Tel:+32025130999
Fax:
Email:info@deovermolen.be

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Teugels Herwig +32025501071 herwig.teugels@deovermolen.be directeur

Last update: 22-08-2006 dot Top


Beursschouwburg

(New Partner 1)
A. Ortsstraat 20-28
1000 Brussel

Tel:+32022051720
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pille Jan +32025500350 jan.pille@beursschouwburg.be directeur

Last update: 22-08-2006 dot Top


EHSAL Sociale Hogeschool

(New Partner 1)
Stormstraat 2
1000 Brussel

Tel:+32022101200
Fax:
Email:info@ehsal.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Spaepen Lutgart +32022101279 lutgart.spaepen@ehsal.be business development manager

Last update: 22-08-2006 dot Top


Fiscaal juridisch bureau


Assesteenweg 117/7
1860 Ternat

Tel:+32025828100
Fax:
Email:info@fjs.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:23-04-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Roose Luc +32025828100 info@fjs.be afgevaardigd beheerder

Last update: 22-08-2006 dot Top


Hefboom vzw

(New Partner 1)
Vooruitgangstraat 333 bus 5
1030 Brussel

Tel:+30022051720
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Co-operative
Size:Staff 10-50
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dalle Dirk +32022051720 dirk.dalle@hefboom.be directeur

Last update: 22-08-2006 dot Top


OOTB


Delaunoystraat 80
1080 Brussel

Tel:+32025119972
Fax:
Email:ootb@ootb.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:23-04-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Trullemans Mark +32025119972 ootb@ootb.be coordinator

Last update: 22-08-2006 dot Top


RICFB


Werkhuizenstraat 25
1080 Brussel
www.foyer.be

Tel:+32024117495
Fax:
Email:foyer@foyer.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:23-04-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Corijn Steef +32024117495 steef.corijn@foyer.be verantwoordelijke SPI

Last update: 22-08-2006 dot Top


Syntra Brussel


Stallestraat 292
1180 Brussel
www.syntrabrussel.be

Tel:+32023316801
Fax:
Email:info@syntrabrussel.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:23-04-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Coucke Patrick +32023316801 info@syntrabrussel.be directeur

Last update: 22-08-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Rainboweconomy


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics