IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Women@Work in Action ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
Other national partners : INHOLLAND
Profor
EQUAL theme :Entrepreneurship - Social economy 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2004/EQD/0006 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :03-10-2005 
Last update :16-12-2005 
Monitoring: 2005  2006   

Rationale

Text available in

The actual public services don't supply the needs of a large proportion of the target group. Through co-operation in the DP partnership a personal and more adapted form of service can be developed. In this way the actual institutional services can be adapted to the targetgroup. The co-operation will focus on development of social economy, stimulation of enterpeneurship and employibility with special attention for young and teenage mothers.

dot Top


Objective

Text available in

Developing a focused local DP which provides an effective implemantation of the experiences gained in the project. Developing a micro-creditprogram for participants. Developing a women developing network, which will grow to a structural service when finance from the equal rpogram will end.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Training on work place ***
Work placement ***
Job rotation and job sharing **
Employment aids (+ for self-employment) ***
Integrated measures (pathway to integration) ***
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Conception for training programs, certification **
Work organisation, improvement of access to work places **
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features **

Text available in

Dit project richt zich op een nieuwe aanpak om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de sociale economie, uitgaande van het aanwezige kapitaal. Het project beoogt op diverse manieren vernieuwend te zijn, te weten: 1. De doelgroepen die bij dit project betrokken zijn 2. De verschillende manieren waarop de doelgroepen zal worden benaderd 3. De verschillende manieren waarop de doelgroepen met elkaar samenwerken en van elkaar leren, maar ook ondersteunen 4. De activerende manier waarop vrouwen zichzelf ontwikkelen in (social) business 5. De nieuwe manier waarop een vrouwenontwikkelingsnetwerk wordt ontwikkeld 6. De manier waarop nieuwe technologieën worden ingezet ter ondersteuning van empowerment, ondernemerschap en e-learning 7. Het onderzoeken van nieuwe mogelijlkheden van passende financiering voor startende onderneemsters, waarbij gedacht wordt aan het opzetten van een micro-crediet fonds 8. Dit project hecht belang aan het opzetten van ondersteunende structuren en netwerken ten behoeve van effectieve implantatie 9. Ontwikkelen van meetinstrumenten ten behoeve van het meten van zachte indicatoren.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  11.7%  65.6% 
Employed  3.9%  9.4% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  9.4% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  15.6%  78.2% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  6.2% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  15.6%  84.4% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  3.9%  3.9% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  3.9%  3.9% 
Without such specific discriminations  7.8%  76.6% 
  100.0% 
 
< 25 year  15.6%  47.0% 
25 - 50 year  0.0%  31.2% 
> 50 year  0.0%  6.2% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination **
Support to entrepreneurship ***
Low qualification ***
Racial discrimination **
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

In the DP big educational institutions as well as organisations which support the targetgroup are represented. The partners are together responsible for the project within which individual resposibilities and tasks are well described. This project is based on the experiences of Women@Work and the meetings and c0ontact with organisations which represent the target group. The DP will stay in contact with these organisations through the projectteam the DP will be informed 4 times a year. Three times a year there will be a DP meeting where important decisions will be made. The Dp members will participate in diiferent workgroups depending on their background and expertise. important decisions will also be made in the workgroups.

 

 Between national partners

Text available in

Through group training and individual coaching the participants will work with the concept of individual empowerment. The module netwirking prepares and guides with organizing network meetings where the responsibility and co-operation in general will be stimulated. After every training activity there will be evlative moments where the participants can give an active contribution. Through training, coaching and a direct connection with practical situations the participants will work on important changes of attitude and behavior.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 7.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3565 Home Managing BEnl 26
HU 7
IT IT-G2-CAM-028
SI 25

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
INHOLLAND
Profor

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 16-12-2005 dot Top


Stadsdeel Amsterdam Zuidoost


Postbus 12491
1100 AL Amsterdam Zuidoost
www.zuioost.amsterdam.nl

Tel:020-5670232
Fax:020-6912015
Email:debby@womenatwork.eu.org

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Forster Debby 020-4161544 debby@womenatwork.eu.org Project Leader

Last update: 16-12-2005 dot Top


INHOLLAND


Wildenborch 6
1112 BX Diemen
www.inholland.nl

Tel:020-4951239
Fax:020-4951263
Email:ad.vanblokland@inholland.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
van Blokland Ad 020-4951239 ad.vanblokland@inholland.nl Manager School of Economics

Last update: 16-12-2005 dot Top


Profor


Develstein 100 a
1104 AK Amsterdam
www.profor.nl

Tel:020-6902626
Fax:020-6903061
Email:info@profor.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jansen Minka 020-6902626 info@profor.nl Director

Last update: 16-12-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Women@Work in Action

Rationale

Text available in

De huidige geldende voorzieningen beantwoorden niet aan de behoefte van een groot deel van de doelgroep(en). Door een goede samenwerking in het ontwikkelingspartnerschap kan een persoonlijke en op maat gemaakte dienstverlening tot stand worden gebracht, waardoor de huidige voorzieningen aangepast kunnen worden aan de vraag van de doelgroep. De samenwerking zal zich richten op ontwikkeling van sociale economie, stimulerting van ondernemerschap en werkgelegenheid met extra aandacht voor jonge (tiener) moeders.

dot Top


Objective

Text available in

Het opzetten van eengerichter lokaal ontwikkelingspartnerschap dat voorziet in een effectievere doorzetting van de goede ervaringen die in het project zijn opgedaan. het opzetten van eenlokaal micro-kredietprogramma voor deelneemsters. Het verder ontwikkelen van eenvrouwenontwikkelingsnetwerk, dat uitgroeit tot een duurzaam mechanisme dat structurele voortgang heeft als de financiering van het Equalprogramma tot een eind komt.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Binnen het Op zijn zowel grote opleidingsinstitueten als steunfuncties van de doelgroep vertegenwoordigd. De partners zijn gezamelijk verantwoordelijk voor het project, waarbinnen individuele afsprakene en taken duidelijk zijn omschreven. Dit project is ontwikkeld op basis van de ervaringen van Women@Work en de overleggen en contacten met basisorganisaties die dicht bij de doelgroep staan. Het Op zal deze contacten blijven onderhouden. Via het projectteam zal 4 keer per jaar gerapporteerd worden over de stand van zaken, 3 keer per jaar wordt een Op bijeenkomst georganiseerd waarin over een aantal belangrijke zaken zal worden besloten. De OP partners zullen vanuit hun deskundigheid en expertise ingedeeld worden in werkgroepen.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Door middel van groepstraining en individuele coching zal gewerkt worden aan de individuele empowerment van de deelneemsters. Aan de hand van de module netwerken zullen deelneemsters worden voorbereid en begeleid bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten waarin gezamelijk verantwoordelijkheid en samenwerking in het algemeen aan bod zal komen. Na afloop van elke training of activiteit zullen evalautieve momenten worden ingebouwd waaraan deelneemsters een actieve bijdrage leveren. Aan de hand van training en coaching en directe koppeling naar de praktijk , zal worden gewerkt aan houdings en gedragsverandering.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics