IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Proeverij De Ontmoeting ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : St. "De Ontmoeting"
Other national partners : Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo
EQUAL theme :Entrepreneurship - Social economy 
Type of DP :Sectoral - Services 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2004/EQD/0005 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :06-10-2005 
Last update :25-01-2006 
Monitoring: 2005  2006   

Rationale

Text available in

The reason for forming the partnership is because the project requires the combination of expertise in order to come to as successful formula. The expertise of 's Heeren Loo lies in the area of care for people who are mentally disabled. And in offering coaching in day activities. The expertise of De Ontmoeting lies in the area of management and exploiting a sound company. The strength of this project is in the combination of these qualities.

dot Top


Objective

Text available in

1. Work integration of people with mental disablilities (syndrom of Down) in society. 2. Offering work experience, work for volunteers to people with little chances for employment. 3. Formulating of a concept that can garanty longlasting continuty of the integration project, and that is anckered in local society. 4. Develloping of a unique integrated formula, whereby different activities reinforce one another, and the project support it self financially after two years. 5. Shape a unique formula in a pilot project which can be used as a model in other locations (national and European).

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training on work place ****
Work placement ****
Employment aids (+ for self-employment) **
Employment creation and support ****
Work organisation, improvement of access to work places ****
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***

Text available in

Het vernieuwende aspect ligt in het combineren van arbeid en zorg. Een combinatie die de mogelijkheid tot integratie aan mensen met een verstandelijke beperking kan aanbieden. De aanpak is nieuw voor de doelgroep daar het sociale activering koppelt aan integratie en arbeidstoeleiding. Hierbij worden de deelnemers op persoonlijk niveau begeleid en ondersteunt, onder meer door het aanbieden van de opleiding: "Werken in de keuken". Dit lesprogramma is ontwikkeld in overleg met de SVH (Stichting Vakopleidingen Horeca). Oorspronkelijk is de opleiding bedacht voor leerlingen van het speciaal onderwijs die zich voorbereiden op een externe stage. Het maakt het mogelijk om mensen met (ernstige) cognitieve beperkingen te trainen in het verrichten van werkzaamheden in de keuken en de bediening. Het is een manier om hun werkgeschiktheid te vergroten.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  7.7%  11.5% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  38.5%  42.3% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  46.2%  53.8% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  38.5%  42.3% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  7.7%  11.5% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  38.5%  42.3% 
Without such specific discriminations  7.7%  11.5% 
  100.0% 
 
< 25 year  7.7%  11.5% 
25 - 50 year  38.5%  42.3% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities ****
Low qualification ****
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

From the idea phase of this project they have cooperated in developing this project. Based on the combination of the different disciplines the expectation is to come to an optimal functioning formula. In which both the commercial service level as the interest of the handicapped are being protected. To secure this research among the target group will be done, process- and monitor discussions of the project results will take place. The partners in the project will have different working groups to support and guide the project.

 

 Between national partners

Text available in

They show that they have qualities which can be fit in the society. With the handicapped participants their tasks and the weight of their tasks will be discussed. At the same time the quality of the service will be protected. Those who represent them (e.g. parents) in their home situation will also be included in the evaluation of the participants. The handicapped participants will function in a team together with professional care coaches. The coaching is targeted to make them as independent as possible. Together evaluation of their development and the work will be done. The participant show in their functioning that with enthusiasm en unarming friendliness they can offer a unique valuable share in society.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • français

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 1.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4090 Proeverij De Ontmoeting PL 56

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
St. "De Ontmoeting" Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 25-01-2006 dot Top


St. "De Ontmoeting"


Stationstraat 133
3851 ND Ermelo

Tel:0341-553286
Fax:
Email:r.vlug@direction.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Vlug Rene 033-4562271 r.vlug@direction.nl Consultant

Last update: 25-01-2006 dot Top


Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo


Fokko Kortlanglaan 25
3850 AN Ermelo
www.sheerenloo.nl

Tel:0341 555492
Fax:0341 555498
Email:ron.cornet@sheerenloo.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Cornet Ron 0341 555492 ron.cornet@sheerenloo.nl Project Manager daycare North/West Veluwe

Last update: 25-01-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Tastery the Meeting

Rationale

Text available in

De reden tot vorming van het OP is vanwege de noodzaak om expertise te bundelen en zo tot een succesvolle formule te komen. De expertise van 's HeerenLoo ligt bij de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en in het bieden van professionele begeleiding bij dagbesteding. De expertise van de St. De Ontmoeting ligt met name in het opzetten, managen en exploiteren van een gezonde onderneming. De kracht van dit project ligt dan ook in de combinatie van kwaliteiten.

dot Top


Objective

Text available in

1. Arbeidsintegratie van mensen met een verstandelijke beperking (syndroom van Down) in de samenleving. 2. Het bieden van werkervaringsplaatsen, vrijwilligersplaatsen en stageplaatsen aan kansarme mensen. 3. Het formuleren van een concept dat langdurige continuïteit van een integratieproject kan garanderen en dat is verankerd in de lokale samenleving. 4. Het ontwikkelen van een unieke geïntegreerde formule. waarbij verschillende activiteiten elkaar versterken, en het project zichzelf na twee jaar zal kunnen bedruipen. 5. Unieke formule vormgeven in een pilotproject voor verdere verspreiding van deze formule in Nederland, maar ook in andere (EU) landen.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Vanaf de ideefase van dit project is men gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van dit project. Vanuit de diverse disciplines verwacht men tot een optimaal functionerende formule te komen, waarbij zowel de zakelijke belangen, kwaliteit van de dienst als de belangen van de verstandelijk gehandicapten worden bewaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoeken onder de doelgroep, voortgangsgesprekken en monitoring van de resultaten van het project. Vanuit de betrokken partijen worden diverse werkgroepen opgezet ter ondersteuning en aansturing van het project.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Zij tonen dat zij kwaliteiten hebben, welke goed in te passen zijn in het maatschappelijk verkeer. Met de verstandelijk gehandicapten is overleg over hun taak en de zwaarte van de taak die zij op zich willen nemen. Daarbij wordt echter de kwaliteit van het project wel bewaakt. Ook overlegt men over de passende opleiding en begeleiding bij de uit te voeren taak. De vertegenwoordigers vanuit de woonsituatie (bijv. ouders) worden ook betrokken bij de evaluatie van de deelnemer. De gehandicapten functioneren in een team samen met professionele werknemers en hun begeleiders. De begeleiding is er op gericht hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Samen evalueert men de ontwikkeling en de richting van hun werk en het project. De deelnemer toont door haar functioneren, dat zij met enthousiasme en ontwapenende vriendelijkheid een uniek, volwaardig aandeel levert aan de maatschappij.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics