IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Vrijwilligerswerk en Sociale Activering ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Het Nederlandse Rode Kruis
Other national partners : Niedorp
EQUAL theme :Entrepreneurship - Social economy 
Type of DP :Geographical - Other - OOST ZUID-HOLLAND 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQD/0007 
Application phase :Project ended 
Selection date :15-11-2001 
Last update :07-02-2006 
Monitoring: 2002  2003   

Rationale

Text available in

The aim of the DP is to develop a method to be used in the reintegration of longterm unemployed persons. The instrument that will be used is volunteer work in the organisation of the Red Cross in the Netherlands. The project will be developed in three seperate locations in three different economic areas which are ICT, gardening and catering. The targetgroup will be involved through selfassesments, evaluation research and intermediate organisations.

dot Top


Objective

Text available in

The objectives of the DP are to develop a method for social re-activation of long tem unemployed persons by means of volunteer work. The method will be tested in 3 different locations in the Netherlands in the sectors catering, gardening and ICT. The results of the project will consist of a coherent methodical description of the use of volunteer work in social re-activation and a programme for the training of volunteer coaches.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling *
Training on work place **
Work placement ***
Integrated measures (pathway to integration) ****
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff ****
Guidance and social services ***

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented ***
Context oriented ****

Text available in

As far as we can tell, there has never been a project in which participation in volunteer work is being used to reintegrate longterm unemployed and disabled persons. Also the training for volunteers who will operate as coach is totally new in the Netherlands. The Netherlands Red Cross is the first large volunteer organisation who makes her infrastructure available to the reintegration of longterm unemployed and disabled persons

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  100.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  10.0%  5.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  35.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  10.0%  5.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  35.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  60.0%  40.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  20.0%  10.0% 
25 - 50 year  35.0%  25.0% 
> 50 year  5.0%  5.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

The development partnership of this project contains the following organisations: - The Netherlands Red Cross; - The city of Rheden; - The city of Rijswijk; - The city of Niedorp. With this compilation every important organisation that is involved in one of the three sub-projects, is represented in the partnership. All the important decisions during the project will be discussed during the meetings of this partnership so that every viewpoint wil be represented.

 

 Between national partners

Text available in

The participants will be involved in the project in a few ways: 1. the nature of the problems of the participant is leading in the design of the re-activation activities; 2. the participant itself is responsible for the actions that have to be taken on the arrangements made with hem / her ; 3. de participants will evaluate the project periodically in order to make changes to the project if necessary.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 7.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
1041 FROM SOLIDARITY TO MARKET SUCCESS - THE EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE MODEL FI 26
GR 200933
IT IT-G-TRE-001
SE 43

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Het Nederlandse Rode Kruis Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Niedorp

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 07-02-2006 dot Top


Het Nederlandse Rode Kruis


Leeghwaterplein 27
2521 CV 's-Gravenhage
www.redcross.nl

Tel:070 - 445 56 66
Fax:070 - 445 57 12
Email:info@redcross.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Union, Confederation...
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-11-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Bustraan Henk-Jan 070-4455875 hbustraan@redcross.nl Project Leader Care

Last update: 07-02-2006 dot Top


Niedorp


Postbus 6
1733 ZG Nieuwe Niedorp
www.niedorp.nl

Tel:0226 - 41 24 12
Fax:0226 - 41 33 88
Email:gemeente@niedorp.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-11-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Gigengack Lilian 0226-412412 lgigengack@niedorp.nl Consutlant Socal Activation

Last update: 07-02-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Volunteer work ans Social re-activation

Rationale

Text available in

Het OP zal een methode ontwikkelen om met behulp van vrijwilligerswerk langdurig werklozen en arbeidsongeschikten sociaal te reactiveren. Het project wordt op drie verschillende locaties uitgevoerd en richt zich op horeca, groenvoorziening en ICT. Het project komt voort uit de behoefte van het Nederlandse Rode Kruis om haar voorzieningen in te zetten voor de doelgroep langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Ondanks de goede economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het een belangrijke groep, fase 4 -uitkeringsgerechtigden en arbeidsongeschikten, niet gelukt toe te treden tot de arbeidsmarkt.De doelgroep heeft invloed op de uitvoering van het project bij de opstelling van de individuele trajectplannen en in de directe contacten met de begeleider.

dot Top


Objective

Text available in

Het OP beoogt op 3 verschillende locaties in de sectoren ICT, groenvoorziening en horeca te experimenteren met de sociale activering van langdurig werklozen. en arbeidsongeschikten. Daarbij zullen vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis als begeleider van deelnemers worden ingezet. De betrokken vrijwilligers zullen hiertoe een gerichte opleiding krijgen. Op iedere uitvoeringslocatie zullen specifieke plannen van aanpak worden gemaakt. De kern van ieder regionaal plan van aanpak zal betsaan uit de wijze van opstelling van de individuele trajecten en de structuur van de projectuitvoering. De resultaten van het project zullen bestaan uit een methodische beschrijving van de gehanteerde werkwijze en de ontwikkelde opleiding vrijwilligerscoach.

dot Top


Innovation

Text available in

Voor zover kan worden nagegaan is niet eerder een project uitgevoerd waarin door deelname aan vrijwilligerswerk reïntegratie van langdurig weklozen en arbeidsongeschikten wordt nagestreefd. Daarnaast is het opleidingstraject voor vrijwilligers die als coach gaan fungeren nieuw voor Nederland. Het Nederlandse Rode Kruis is tenslotte de eerste grote vrijwilligersorganisatie die haar infrastructuur inzet voor de reïntegratie van langdurig werklozen en arbeidsongeschikten.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Om te zorgen dat alle groepen die belang hebben en/of betrokken zijn bij de integratie van de doelgroep is gekozen voor het eerder genoemde partnerschap. Iedere partner zal vanuit een ander gezichtspunt een bijdrage leveren aan het empowerment van het project. De partners maken allen deel uit van de stuurgroep en hebben als zodanig invloed op de te nemen beslissingen. Er zullen regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd waar plannen en besluiten besproken worden. Een adviescommissie heeft in het project een adviserende rol, zodat ook hun mening over de zaken meegenomen zal worden. Op basis van deze adviezen uit de praktijk zal het traject zonodig bijgesteld worden.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Op een aantal manieren zal de doelgroep bij het project betrokken worden: 1. de aard van de problematiek van de deelnemer bepaalt de invulling van het traject dat de betrokkene zal doorlopen; 2. de deelnemer zal zelf verantwoordelijk zijn voor het oppakken van met hem / haar gemaakte afspraken; 3. de deelnemers zullen periodiek de gang van zaken in het project evalueren teneinde tot eventuele aanpassing van het project over te kunnen gaan.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics