IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 De omgekeerde weg. Reïntegratie van psychisch gehandicapten ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : GGZ/Demarrage
Other national partners : GGZ Oost-Brabant
Gemeente 's-Hertogenbosch
Reg. Platform Consumenten en Patiënten NO-Brabant
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Urban area - MIDDEN-NOORD-BRABANT, ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2004/EQA/0039 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :22-09-2005 
Last update :17-11-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The OP partners have discussed the difficulties in the approach with regard to the target group of the project on a number of occasions. On the basis of an evaluation of the results of their work for their clients they have concluded that there working methods needed improvement on crucial elements. The partners have investigated of participating in the Equal programme might be suitable for experimenting with the improvements they are aiming at. The partners concluded that the Equal programme offers realistic opportunities. Based on this conclusion the OP was formed and the application was made.

dot Top


Objective

Text available in

The main purpose of the OP is the development of a new approach for the reintegration of persons with a psychological handicap on the labour market and in society. Providing the target group of the project instead of the final result. The work programme / project activities will consist of development of the reintegration proces, training of employees, execution of a pilot project, development of a quality-care system and dissemination and mainstreaming.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training **
Employment aids (+ for self-employment) ***
Integrated measures (pathway to integration) ****
Training of teachers, trainers and staff ***
Conception for training programs, certification **
Work organisation, improvement of access to work places *
Guidance and social services ***

Text available in

In dit project is sprake van een aanpak die nieuw is voor de doelgroep en die nieuw is voor de regio. Het project is nieuw voor de doelgroep omdat thans in de reïntegratie voor mensen met een psychische handicap ervan wordt uitgegaan dat arbeid voor hen pas aan de orde komt nadat de psychische problematiek van de betrokkene is 'opgelost'. In dit project wordt de betrokkene primair gezien als iemand die arbeid zoekt en zijn de interventies gericht op de werkomgeving. Het project is nieuw voor de regio omdat de meeste GGZ-instellingen en locale overheden in de regio nog langs traditionele lijnen denken en werken.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  50.0%  50.0% 
Population not suffering from a disability  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  0.0%  0.0% 
25 - 50 year  30.0%  30.0% 
> 50 year  20.0%  20.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The first contacts between the partners resulted in a draft application for Equal. Comment was given upon the draft by all partners. The draft was altered on the bases of the comments received. The final version was approved by all partners. If the application will be approved all partners will be involved in the activities that will take place in action 1. In action 2 all partners will be involved in the execution of the project and bear a mutual responsibility for the project. All relevant actors with regard to the targetgroup and with regard to the problems that will be encountered in the project are involved in the project.

 

 Between national partners

Text available in

The empowerment of the target group will be realised by means of the participation of the Regionaal Platform Consumenten en Patiënten in the OP. From the view-point of the target group they will be involved in the development, execution and evaluation of the project in action 1 and 2. Furthermore, they will have an important role in the dissemination and mainstreaming activities.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • français

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 9.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3668 new forms of support for patients with a psychiatric disorder FR LGR-2004-42994
LT 18
NL 2004/EQA/0056

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
GGZ/Demarrage Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
GGZ Oost-Brabant
Gemeente 's-Hertogenbosch
Reg. Platform Consumenten en Patiënten NO-Brabant

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 17-11-2005 dot Top


GGZ/Demarrage


van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
www.demarrage.info

Tel:(073) 687 66 66
Fax:(073) 658 52 02
Email:jeroenwonders@demarrage.info

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Employment services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wonders Jeroen (073) 687 66 66 jeroenwonders@demarrage.info Head of office

Last update: 17-11-2005 dot Top


GGZ Oost-Brabant


Kluisstraat 2
5427 EM Boekel
www.ggzoostbrabant.nl

Tel:(0492) 84 60 00
Fax:(0492) 84 60 99
Email:-

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Zeegers Sjef (0492) 84 60 00 sj.zeegers@ggzoostbrabant.nl Policy maker

Last update: 17-11-2005 dot Top


Gemeente 's-Hertogenbosch


Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch
www.s-hertogenbosch.nl

Tel:(073) 615 51 55
Fax:(073) 615 54 73
Email:gemeente@s-hertogenbosch.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jaspers Edwin (073) 615 51 55 edja@s-hertogenbosch.nl Policy maker

Last update: 17-11-2005 dot Top


Reg. Platform Consumenten en Patiënten NO-Brabant


Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen
www.rpcp.org

Tel:(073) 612 33 55
Fax:(073) 612 37 15
Email:info@rpcpno-brabant.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Croonen Jaap (073) 612 33 55 j.croonen@rpcpno-brabant.nl Head of office

Last update: 17-11-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

The other way around

Rationale

Text available in

De OP-partners in het project hebben in de afgelopen jaren regelmatig contact gehad over de in bijlage 2 beschreven problematiek. Daarbij is vastgesteld dat de werkwijze van de betrokken instellingen op onderdelen nog beter kan. Hierbij zijn met name de resultaten van de partners ten aanzien van de doelgroep als uitgangspunt genomen. De partners hebben nagegaan of indiening van een Equal-aanvraag de mogelijkheid zou bieden om een aantal vernieuwende activiteiten uit te voeren. Dit onderzoek is uitgevoerd met de conclusie dat Equal reële mogelijkheden biedt. Het Ontwikkelingspartnerschap uit deze aanvraag is daarop tot stand gekomen.

dot Top


Objective

Text available in

De hoofddoelstelling van het OP is de ontwikkeling van een nieuwe benadering van reïntegratie van mensen met een psychische handicap op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Plaatsing in een baan is daarin het vertrekpunt en niet de uitkomst van de reintegratie. Werkprogramma / projectactiviteiten zullen met name bestaan uit ontwikkeling van het reïntegratietraject, (om)scholing van medewerkers, uitvoering van een pilotproject, ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem en disseminatie en mainstreamingsactiviteiten.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Op basis van een eerste oriënterend contact tussen de OP-partners is een voorlopige opzet van het Equal-project opgesteld. Deze opzet is door alle betrokkenen becommentarieerd. Vervolgens is de concept-aanvraag uitgewerkt en aan alle partners voorgelegd. De partners hebben aangegeven dat zij zich na aanpassing van het voorstel in beginsel in de opzet en uitvoering van het project kunnen vinden. Nadat het project positief is beschikt, zullen alle partners in actie 1 betrokken zijn bij de uitwerking van het project. In actie 2 zullen de partners op uitvoerend en op aansturend niveau (in de diverse werk- en projectgroepen) betrokken zijn bij de uitvoering van het project en tijdens het periodieke overleg hun invloed op het project kunnen uitoefenen. Naar onze mening zijn met de gemeente 's-Hertogenbosch als formeel verantwoordelijke voor deze doelgroep, met de beide GGZ instellingen als zorgverleners, met de Hogeschool Utrecht en Storm Rehabilitatie als kennisinstellingen en met het RPCP als vertegenwoordiger van de cliënten alle relevante actoren in het OP-partnerschap opgenomen.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

De empowerment van de projectdeelnemers wordt gerealiseerd door de participatie in het OP van het Regionaal Platform Consumenten en Patiënten. Zij zullen vanuit het perspectief van de deelnemers in actie 1 en in actie 2 betrokken zijn bij de opzet van het projectplan en bij de uitvoering en de evaluatie van het project. Daarnaast zullen zij een belangrijke rol spelen bij de disseminatie- en mainstreamingsactiviteiten in actie 3. De deelname van het RPCP in het OP leidt als zodanig al tot het kennisnemen van de problematiek van de doelgroep en daarmee tot bevordering van houding- en gedragsverandering. Daarnaast zullen de diverse disseminatie- en mainstreamingsactiviteiten een bijdrage leveren aan houdings- en gedragsverandering van derden ten opzichte van de doelgroep.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics