IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 WorkSkills ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Gemeente Smallingerland, RMC de Friese Wouden
Other national partners : Centrum Werk en Inkomen, Noord Nederland
ROC Aventus
ROC Friese Poort Drachten
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2004/EQA/0036 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :01-09-2005 
Last update :18-11-2005 
Monitoring: 2005  2006   

Rationale

Text available in

A new 'lost generation' is approaching: young people who can't obtain a job because they don't have the correct qualifications for a profession and have prematurely stopped with their education at school and enter the labour market without start qualifications. Several national programmes have started to get attention for this growing problem. (Taskforce youth unemployment and "ways to work" of "active perspective"). Prematurely school leavers are registered and approached from regional coordination centers. RMC 'de Friese Wouden' and TNO will, in the methodology Workskills, learn young people to develop their future plans themselves. They will learn to establish goals and will undertake action to return to school or find appropriate work.

dot Top


Objective

Text available in

Rewriting the American methodology Workskills to the Dutch situation. Testing, comparing and implementation of the methodology Workskills for three different target groups in Friesland: young jobseekers, school leavers and possible early school leavers, all without the proper start qualifications for obtaining a job. Describing and implementation of the methodology so that the methodology becomes accessible.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ****
Training ****
Training on work place **
Work placement **
Employment creation and support *
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Conception for training programs, certification ****
Work organisation, improvement of access to work places ***
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity ****
Studies and analysis of discrimination features *

Text available in

Voortijdig schoolverlaten is een onderdeel van het probleem jeugdwerkloosheid. De tendens om te kiezen voor een strenge aanpak van probleemjongeren is hoorbaar in de samenleving. Binnen het project WorkSkills wordt echter een nieuwe methode ontwikkeld, naar Amerikaans model, waarbij aan jongeren een gedragstraining aangeboden wordt. Doel is gedragsverandering, waarbij de jongere aan het eind meer zelfvertrouwen heeft. De motivatie om school weer op te pakken, komt na de trainig bij de jongere zelf vandaan. Deze methodiek is gebaseerd op volledige acceptatie van de jongeren, en benadrukt de 'zelfmotivatie'. Klassikaal lesgeven lost het probleem niet op, WorkSkills richt zich daarom op de motivatie van het individu. Dit zal worden bewerkstelligd door jongeren de volgende vaardigheden aan te leren: - ontwikkelen visie - kunnen stellen van doelen - planmatig kunnen werken - kunnen omgaan met eigen beperkingen - kunnen omgaan met eigen mogelijkheden - het uitvoeren van plannen

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  50.0%  50.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  9.3%  9.3% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  40.7%  40.7% 
  100.0%
 
Physical Impairment  1.9%  1.9% 
Mental Impairment  1.9%  1.9% 
Mental Illness  0.9%  0.9% 
Population not suffering from a disability  45.3%  45.3% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  50.0%  50.0% 
25 - 50 year  0.0%  0.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Low qualification ****
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The project is entirely targeted on giving young people themselves the responsibility and independence to make choices for their own future. By means of this course, young people will be completely accepted. The steering committee will choose someone that will represent young people or youth organisations within the committee.

 

 Between national partners

Text available in

Individual empowerment: The project is designed in such a manner that young people can obtain full responsibility, self-confidence and independence, so that they can make well informed choices for their own future. Through this project, young people will be completely accepted. The methodology of WorkSkills will be communicated by means of MSN. Implementation and evaluation: The steering committee will choose someone that will represent young people or youth organisations within the committee. Promotion of attitude and behavioral change: Within the steering committee, the participants in this project will all work on behavior change for employees of ROC, CWI, RMC and RBO.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 7.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3608 Triple-F BEnl 7
FI 48

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Gemeente Smallingerland, RMC de Friese Wouden Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Centrum Werk en Inkomen, Noord Nederland
ROC Aventus
ROC Friese Poort Drachten

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 18-11-2005 dot Top


Gemeente Smallingerland, RMC de Friese Wouden


Postbus 10000
9200 HA Drachten
www.smallingerland.nl

Tel:0512581397
Fax:0512581533
Email:info@smallingerland.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-04-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kooijman Karin 0512581397 k.kooijman@smallingerland.nl Coordinator

Last update: 18-11-2005 dot Top


Centrum Werk en Inkomen, Noord Nederland


Hereplein 6
9711 GA Groningen
www.cwi.nl

Tel:0503178200
Fax:0503178299
Email:info@cwi.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Semi-public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-04-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Rienks Sieds 0513-789450 sieds.rienks@cwinet.nl Manager district Northern Netherlands

Last update: 18-11-2005 dot Top


ROC Aventus


Postbus 10099
7301 GB Apeldoorn
www.roc-aventus.nl

Tel:055 - 5053170
Fax:055 - 5222766
Email:educatieapeldoorn@aventus.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-04-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kort M. 055-5269900 Deputy Manager Education

Last update: 18-11-2005 dot Top


ROC Friese Poort Drachten


Postbus 15
9200 AA Drachten

Tel:058-2849340
Fax:058-2800917
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-04-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Hoving Ger 0512-585777 g.vanhoving@rocfriesepoort.nl Managing Director

Last update: 18-11-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

WorkSkills

Rationale

Text available in

Een nieuwe 'lost generation' is in aantocht. Dit zijn jongeren die niet aan het werk komen niet de juiste kwalificaties hebben voor een passende baan of voortijdig stoppen met de schoolopleiding en zich zonder startkwalificaties op de arbeidsmarkt begeven. Verschillende nationale programma's zijn gestart om aandacht te besteden aan dit groeiend probleem. (Taskforce jeugdwerkloosheid en wegen naar werk van werkend perspectief). Voortijdig schoolverlaters worden geregistreerd en benaderd vanuit regionale meld en coordinatiefuncties. RMC de Friese Wouden en TNO zullen in de methodiek Workskills jongeren leren zelf hun toekomstplannen te ontwikkelen. Zij stellen doelen en ondernemen achtie om terug te keren naar school of passend werk te zoeken.

dot Top


Objective

Text available in

Herschrijven van de amerikaanse methodiek Workskills naar de Nederlandse situatie. Toetsen, vergelijken en uitvoeren van de methodiek Workskills bij drie verschillende doelgroepen in Friesland: werkzoekenden, schoolverlaters en dreigend schoolverlaters allen zonder startkwalificaties. Beschrijven en implementeren van de methodiek zodat de methodiek toegankelijk wordt.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Het project is er volledig op gericht jongeren zelf de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij te brengen om keuzes te maken voor hun eigen toekomst. De cursus draait om volledige acceptatie van de jongere. In de Stuurgroep zal een nader te kiezen jongere of jongerenorganisatie vertegenwoordigd zijn.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Individuele empowerment: Het project is er volledig op gericht jongeren zelf de verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij te brengen om keuzes te maken voor hun eigen toekomst. De cursus draait om volledige acceptatie van de jongere. Via MSN zal de methodiek ge ... worden en worden de jongeren betrokken bij het project. Uitvoering en Evaluatie: In de Stuurgroep zal een nader te kiezen jongere of jongerenorganisatie vertegenwoordigd zijn. Bevorderen van houding en gedragsverandering: in de stuurgroep, begeleidingsgroep en uitvoering zal gewerkt worden aan gedragsverandering voor medewerkers van ROC, CWI, RMC en RBO.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics