IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 REQUEST ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief
Other national partners : Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Heliomare Arbeidsintegratie
Philips Electronics Nederland BV
Programma Versterking Clienten Positie
Sonneheerdt
UWV Arnhem
Werkenrode Arbeidsintegratie
iRv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Other - VELUWE, ARNHEM/NIJMEGEN, IJMOND, ZUID-LIMBURG 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2004/EQA/0015 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :08-08-2005 
Last update :16-12-2005 
Monitoring: 2005  2006   

Rationale

Text available in

In this project we intend to increase the participation of the individual in his/reintegration proces. This means that the indiviual has to be sufficiently empowered, but at the same time that the environment of the individual (organisations and their employees) has to stimulate and strengthen this empowerment. The project will focus mainly on this environmental perspective. As a startingpoint for the development of a empowermentstrengthening environment the empowerment concept will be used which was developed in EQUAL VrijBaan. We believe that we can only achieve this change in the environment if most players from the reintegration field are involved. That is why we have involved Social Security related bodies (UWV, CWI), reintegration centres, local authorities, interest groups and companies

dot Top


Objective

Text available in

Aims translated into activities are: 1.To bring key-actors related to the reintegration proces of people with the greatest distance to the labour market together at regional level. Among these key actors are the Centre for Work and Income, Employers'Insurance Implementing Organisation (UWV), local authorities, companies, reintegration centres. 2.To introduce a common concept for an empowering approach into these regional networks 3.To develop a methodology for the identifaction of the empowering quality of the environment.4.To carry out reviews within the organisations that participate in the regional networks. 5 To develop improvement programs based on the insights related to the empowering functioning of the organisation. 6.To develop withi(in)) the partner organisations expertise related to an empowering approach

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures ****
Work organisation, improvement of access to work places ***

Text available in

* Het project brengt op regionaal niveau meerdere organisaties samen die betrokken zijn bij het reïntegreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doel hiervan is om bij al deze organisaties een gelijk /gemeenschappelijk empowermentconcept te introduceren. Niet eerder hebben deze organisaties op regionaal niveau rond het thema empowerment structureel samengewerkt. Het project kan hierdoor een aanzet geven voor een fundamentele cultuurverandering in de regionale reïntegratiemarkt. * Wij beschouwen het multi-dimensionale karakter van het project als vernieuwend. Om een empowerende omgeving te creëren willen wij niet alleen de competenties en attitudes van professionals werkend binnen organisaties uit de reïntegratiemarkt evalueren en, indien nodig, trainen. Ook willen wij het beleid van die organisaties, de organisatiestructuur en de processen doorlichten op de empowerende benadering. * In dit project zal het empowerment concept - binnen het VrijBaanproject ontwikkeld voor het individu- gebruikt worden voor het ontwikkelen van een brede "empowerende" omgeving. De "omzetting" van het individuele concept naar een omgevingsconcept is vernieuwend * Dit project resulteert dan ook in een completering van het empowerment-concept, waarin zowel het individuele perspectief (vanuit de reïntegratiecliënt), als het omgevings-perspectief (gericht op de reïntegaratiecliënt) vervat zijn. Deze integrale aanpak beschouwen wij als een vernieuwing die essentieel is voor een substantiële verbetering van (her)intredingsmogelijkheden. * Innovatief aan de projectaanpak is dat in vier regio's in Nederland actief gewerkt zal worden aan het op elkaar afstemmen van deze twee kanten van empowerment.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  33.3%  33.3% 
Employed  16.7%  16.7% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  16.7%  16.7% 
25 - 50 year  33.3%  33.3% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities ****
Low qualification ****
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The project aims at strengthening the empowering environment of reintegration clients. Those interested in the outcomes are apart from the reintegrationclients also the key-partners in the reintagration process. We therefore included in the OP partners like the UWV, Centre for Work and Income, local authorities, companies/employers, reintegration centres and interest groups. The decisiontaking process on the setting-up and implementation of the project within the OP takes place in the Project Coordinating Committee. In this PCC all different "groups" of partners will be represented. These groups are UWV, Centre for Work and Income, local authorities, companies/employers, reintegration centres, interest groups and the scientific partner. The member of the PCC who represents a specific group will inform and consult the other groupmembers regularly on project related matters. Decision taking within the PCC takes place on the basis of consensus. The PCC meets at least twice a year.

 

 Between national partners

Text available in

The final target group (reintegration clients) will be represented in the DP via two interestgroups.In this way the targetgroup will be involved in setting up and developing the project. In the framework of the development of criteria for an empowering environment the interestgroups assume the role of experts in the usercommittee. Their contribution will also be asked for the development of measurement instruments and training.The actual reintegrationclients will be directly involved in the effect evaluation. To further the change in attitude and behaviour is the central theme of the regional sub-projects of the REQUEST project.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • français

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 11.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4209 Equip(ment) BEnl 23
FI 40

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Heliomare Arbeidsintegratie
Philips Electronics Nederland BV
Programma Versterking Clienten Positie
Sonneheerdt
UWV Arnhem
Werkenrode Arbeidsintegratie
iRv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 16-12-2005 dot Top


Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief


Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
www.srl.nl

Tel:045-5283111
Fax:045-5283006
Email:hcainfo@srl.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Nijhuis Frans 045-5283002 f.nijhuis@srl.nl Director

Last update: 16-12-2005 dot Top


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie


Postbus 850
3800 AW Amersfoort
www.ango.nl

Tel:033-4654343
Fax:033-4654353
Email:info@ango.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Paauw Fini 033-4654343 info@ango.nl President

Last update: 16-12-2005 dot Top


Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)


Naritaweg 1
1043 BP Amsterdam
www.cwi.nl

Tel:020-7515000
Fax:020-7515099
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Ham Tonnis 020-7515000 Policy officer

Last update: 16-12-2005 dot Top


Gemeente Beverwijk


President Kennedyplein 1
1945 BG Beverwijk
www.beverwijk.nl

Tel:0251-256256
Fax:0251-256444
Email:t.jansen@beverwijk.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jansen Theo 0251-256543 t.jansen@beverwijk.nl policy advisor department public affairs

Last update: 16-12-2005 dot Top


Gemeente Heemskerk


Bachstraat 6
1960 AA Heemskerk
www.gemeente.nl

Tel:0251-256777
Fax:0251-256888
Email:veer-kamminga@heemskerk.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Veer R.A. 0251-256842 veer-kamminga@heemskerk.nl Head of department of Social Affairs

Last update: 16-12-2005 dot Top


Heliomare Arbeidsintegratie


Verlengde Voorstraat 8
1949 EC Wijk aan Zee
www.heliomare.nl

Tel:0251-288385
Fax:0251-288355
Email:info-arbeidsintegratie@heliomare.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wichers Frits 0251-288207 f.wichers@heliomare.nl Manager

Last update: 16-12-2005 dot Top


Philips Electronics Nederland BV


Postbus 80003
5600 JZ Eindhoven

Tel:040-2758747
Fax:040-2754791
Email:frank.visser@philips.com

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Visser Frank 040-2758747 frank.visser@philips.com Coordinator

Last update: 16-12-2005 dot Top


Programma Versterking Clienten Positie


Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
www.cg-raad.nl

Tel:+31 30 2916600
Fax:+31 30 2970111
Email:bureau@cg-raad.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Boersma Robert 030-2363743 info@programmavcp.nl Chairman

Last update: 16-12-2005 dot Top


Sonneheerdt


Putterweg 1
3850 AA Ermelo
www.sonneheerdt.nl

Tel:0341-498500
Fax:0341-498510
Email:opleiding&amp;arbeid@sonneheerdt.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kruijer Truda 0341-498503 gkruijer@sonneheerdt.nl Director

Last update: 16-12-2005 dot Top


UWV Arnhem


Kronenburgsingel 4
6831 EX Arnhem
www.uwv.nl

Tel:026-3244911
Fax:026-3244744
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kemperman Felix 026-3244911 Regional manager AG

Last update: 16-12-2005 dot Top


Werkenrode Arbeidsintegratie


Nijmeegsebaan 9
6561 KE Groesbeek
www.pluryn-werkenrodegroep.nl

Tel:024-3997111
Fax:024-3997333
Email:R.v.B@pluryn.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Demandt Eric 026-3349877 e.demandt@pluryn.nl Director

Last update: 16-12-2005 dot Top


iRv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap


Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
www.irv.nl

Tel:045 5237617
Fax:045 5231550
Email:general@iv.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:University / Research organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-07-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lierop Brigitte 045 5237638 b.vanlierop@irv.nl Program coordinator

Last update: 16-12-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

REQUEST

Rationale

Text available in

In dit project willen we de participatie van het individu in het eigen reïntegratie traject vergroten.Hiervoor moet het individu voldoende empowered zijn, maar tegelijkertijd moet ook de omgeving van het individu (organisaties en hun medewerkers) deze empowerment bevorderen en versterken. Het project zal zich hoofdzakelijk op dit omgevingsperspectief richten. Als uitgangspunt voor het creëren van een empowerment versterkende omgeving zal het empowerment concept gebruikt worden dat ontwikkeld is in EQUAL VrijBaan. Wij zijn van mening dat we alleen dan aan een omslag in de omgving kunnen werken als we daarbij de belangrijkste spelers in het reïntegratieveld betrekken. Vandaar ook dat we in dit project zowel CWI, UWV, reintegratieinstellingen, gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven samen brengen.

dot Top


Objective

Text available in

Doelstellingen vertaald naar activiteiten zijn: 1.Het op regionaal niveau bij elkaar brengen van de key-actoren binnen het reïntegratieproces van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals UWV, CWI, gemeenten, bedrijven, reïntegratie instellingen. 2. Het introduceren binnen deze regionale netwerken van een gelijk en gemeenschappelijk concept op gebied van empowerende benadering. 3. Het ontwikkelen van een methodiek waarmee de empowerende kwaliteit van de omgeving in beeld gebracht kan worden. 4. Het uitvoeren van reviews binnen de organisaties die deelnemen aan de regionale netwerken. 5. Het ontwerpen van verbeterprogramma's aan de hand van de inzichten in de mate van empowerend functioneren van de organisatie. 6. Het met en bij de projectpartners ontwikkelen van deskundigheid op gebied van de empowerende benadering

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Het project streeft een versterking van de empowerende omgeving van de reïntegratiecliënt na. Belanghebbenden zijn dus behalve de reïntegratiecliënten zelf, ook vertegenwoordigers van de ketenpartners. Derhalve zijn in het OP zowel de ketenpartners ( UWV, CWI, gemeenten, bedrijven, reïntegratie instellingen) als belangenorganisaties opgenomen. Besluitvorming over de opzet en uitvoering van het project binnen het OP vindt plaats in het Project Coördinerend Comité. In dit PCC zullen alle "groepen" partners gerepresenteerd zijn:. De groepen zijn: reïntegratie instellingen; belangenorganisaties; UWV, CWI, gemeenten, bedrijf/bedrijven en de wetenschappelijke partner. Het PCC lid dat de betreffende groep vertegenwoordigt zal de andere groepsleden regelmatig te informeren en consulteren over project gerelateerde zaken. De besluitvorming binnen het PCC vindt plaats op basis van consensus. Het PCC vergadert minimaal 2 maal per jaar.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

De finale doelgroep doelgroep (reïntegratie cliënten) is via twee belangenorganisaties in het OP vertegenwoordigd. Op deze wijze is de doelgroep betrokken bij de opzet van het projectplan. In het kader van de ontwikkeling van criteria voor een empowerende benadering vervullen de belangenorganisaties de rol van ervaringsdeskundigen in de gebruikerscommissie. Ook zal hun bijdrage gevraagd worden bij de ontwikkeling van meetinstrumenten en training. Bij de effectevaluatie worden de actuele reïntegratiecliënten rechtstreeks betrokken. Het bevorderen van houdings- en gedrags verandering bij de belangrijkste actoren is het centrale thema van de regionale deelprojecten van REQUEST project.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics