IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 POLITIE & DIVERSITEIT ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : LSOP
Other national partners : ECABO
Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Politiekorps Rotterdam-Rijnmond
Regiopolitie Haaglanden
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQA/0071 
Application phase :Project ended 
Selection date :15-11-2001 
Last update :09-11-2006 
Monitoring: 2002  2003  2004   

Rationale

Text available in

The partens in this DP aim to embetter the diversity in the Dutch police. Of course the police and the LSOP are partner in the project. ECABO has a lot of know-how of eduction methods and FORUM is and expert on diversity issues an also represents the target groups.

dot Top


Objective

Text available in

The DP wants to improve the working possibilities for foreigners in the Dutch police. The project has4 phases: 1. Research; 2. Development; 3. Pilot; 4. Evaluation.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling *
Training ***
Training on work place **
Work placement ***
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) **
Integrated measures (pathway to integration) ***
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures *
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places ***
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ***
Context oriented **

Text available in

Uptill now the Dutch police has not reached enough positive results regarding the approach of diversity. The Dutch police aims to be a representation of society. This project wants to execute an innovative project to improve the possibilities for foreigners.

dot Top


Budget Action 2

1 500 000 – 2 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  60.0%  40.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  60.0%  40.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  0.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  60.0%  40.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  60.0%  40.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  40.0%  30.0% 
25 - 50 year  20.0%  10.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Asylum **
Gender discrimination **
Discrimination and inequality in employment ****
Low qualification ***
Racial discrimination ***
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

FORUM represents in the DP the target group. Foreigners are also participants in the taskforce EQUAL (people from the police) and in the sounding board group (non police people).

 

 Between national partners

Text available in

FORUM represents in the DP the target group. Foreigners are also participants in the taskforce EQUAL and in the sounding board group. The participants can give feedback during the pilot project.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 7.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
894 ATLAS DE EA-88808
IT IT-G-PIE-015
NL 2001/EQA/0019
SE 24

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
LSOP Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
ECABO
Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Politiekorps Rotterdam-Rijnmond
Regiopolitie Haaglanden

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 09-11-2006 dot Top


LSOP


Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn
www.lsop.nl

Tel:055-5392775
Fax:055-5392780
Email:lecd@wxs.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Semi-public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-11-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Aydin Handan 055-5392775 lecd@lsop.nl Director

Last update: 09-11-2006 dot Top


ECABO


Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.ecabo.nl

Tel:(033) 450 4646
Fax:(033) 489 29 33
Email:info@ecabo.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Semi-public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:13-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Harte Cas 033 4504646 c.harte@ecabo.nl Teammanager

Last update: 09-11-2006 dot Top


Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling


Postbus 201
3500 AE Utrecht
www.forum.nl

Tel:030-2974219
Fax:030-2960050
Email:m.haffmans@forum.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:13-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Haffmans Marijke 030 2794219 m.haffmans@forum.nl Policymaker work &amp; education

Last update: 09-11-2006 dot Top


Politiekorps Rotterdam-Rijnmond


Witte de Withstraat 25
3012 BL Rotterdam
www.politie-rotterdam-rijnmond.nl

Tel:010-2748095
Fax:010-2750254
Email:werving@politie-rotterdam-rijnmond.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:14-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Scharloo Annemieke 010 2748095 werving@politie-rotterdam-rijnmond.nl Head of Recruitment &amp; Selection Department

Last update: 09-11-2006 dot Top


Regiopolitie Haaglanden


Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage
www.politie.nl/haaglanden

Tel:070 3102269
Fax:070 3102252
Email:werving@haagpol.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:14-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kleijberg Geert 070-3103168 Head inspector of the police

Last update: 09-11-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Police and Diversity

Rationale

Text available in

Momenteel zijn de betrokken partijen bezig met het toeleiden van alllochtonen naar de arbeidsmarkt. Binnen dit project willen de participerende organisaties hun krachten en inzichten bundelen om tot een geintergreerde aanpak te kunnen komen, waarbij gericht wordt op de poltie-organisatie als arbeidsmarkt. De samenwerking van de verschillende autonome partijen leidt ertoe dat de te behandelen problematiek vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd en dat ervaren- en gespecialiseerde partijen in het gehele toeleidingstraject betrokken kunnen worden van imagoverbetering tot het begeleiden van allochtonen op de werkvloer. Op deze manier kunnen belemmeringen goed inzichtelijk worden gemaakt en kunnen nieuwe innovatieve methodieken worden ontwikkeld.

dot Top


Objective

Text available in

Het doel van het OP is inzicht te verkrijgen in de factoren van de achterstand tot de arbeidsmarkt van allochtonen bij de politie-organisatie en het ontwikkelen van nieuwe methodieken gericht op het verbteren van de intrede- en doorstroommogelijkheden van allochtonen binnen de politie-organisatie. Het OP is voornemens het volgende werkprogramma uit te voeren: 1. Onderzoek; 2. Ontwikkeling van nieuwe methodieken; 3. Pilot in Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond; 4. Evaluatie.

dot Top


Innovation

Text available in

Hoewel de politie reeds een aantal jaren bezig is het aantal allochtone politieagenten te verhogen, zijn de resultaten vooralsnog relatief beperkt. Binnen de Nederlandse politie neemt de behoefte echter steeds meer toe, te komen tot een betere afspiegeling van de samenleving binnen de organisatie. De LSOP is dan ook ter ondersteuning van de Nederlandse politie voornemens een innovatief project op te zetten en uit te voeren gericht op het verbeteren van intredemogelijkheden en doorstroom van allochtonen binnen de politie. Dit project sluit goed aan bij prioriteit 1 van het EQUAL-programma. Het project sluit hierbinnen aan bij zowel thema A 'Het verbeteren van (her-) intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt', als thema B 'Het bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt'.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

In het OP zit FORUM als formeel belangenbehartiger voor de doelgroep. Inhoudelijk is de doelgroep uitgebreid bij het betrokken middels de taskforce EQUAL (mensen uit de doelgroep binnen de politie) en de klankbordgroep (organisaties buiten de politie, belangenorganisaties en zelforganisaties).

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Elke partner heeft uiteindelijk zijn eigen inbreng in het project qua kennis en expertise (opleider, politie en innovator). Daarnaast zullen de belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep en klankbordgroep die gedurende het project op gezette tijden zal worden geraadpleegd ten aanzien van het op te zetten pilotproject en de projectvoortgang. Het pilotproject zal tijdens stuurgroepvergaderingen worden besproken, zodat ook vertegenwoordigers van de belangenorganisaties hun inbreng kunnen geven. De deelnemers kunnen tijdens de pilot hun feedback geven.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics