IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Verbreding WerkWijzer ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : PSW Arbeidsmarktadvies
Other national partners : ANBO
NPOE
Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid
Servicepunt Arbeidsmarkt MKB
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Agriculture 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQA/0035 
Application phase :Project ended 
Selection date :15-11-2001 
Last update :07-04-2006 
Monitoring: 2002  2003  2004   

Rationale

Text available in

Economical growth, aging of the population related to a shortage of personnel on the labourmarket are the pillars of the objectives of WerkWijzer. PSW employment consultancy wants to implement the project in other regions to work active and concrete for the elder people on the labourmarket. Expertise of organisations on a national range are necessary to realise the mainstreaming that is needed. Co-operation, assistance and making use of eachother and empowering eachother are the main reasons fot the creation of the DP and the choice for the participating organisations. The targetgroup, over 45, working and looking for work, on the one hand needs support visualising their specific qualities; on the other hand needs support expressing their wishes and needs by changing the old regulation and rules.

dot Top


Objective

Text available in

Main oblective is to promote a break in the thinking in general about elder people in relation to the labourmarket to increase the participation of people over 45 on the labourmarket. The DP wants to do that by disseminating the methodology, developed in West-brabant, in other regions and other countries. Activities are: promotion, information, advice, pilot projects, exchange of good-practices and publicity.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training on work place *
Work placement **
Job rotation and job sharing **
Integrated measures (pathway to integration) **
Employment creation and support ***
Improvement of employment services, Recruitment structures ***
Conception for training programs, certification *
Work organisation, improvement of access to work places ****
Awareness raising, information, publicity ****
Studies and analysis of discrimination features *

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ***
Context oriented ***

Text available in

WerkWijzer wants to proove in concrete projects and activities what people over 45 want en can offer to the labourmarket. ne has chosen for a positive look at the targetgroup. Looking at possibilities and qualities of people instead of looking at them as a problem-group. This way of working has been succesfull in West-brabant and will be worked out in other regions.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Discrimination and inequality in employment ***
Other discriminations ****
Unemployment **

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Within the DP there are different forms to stimulate the empowerment: 1. National: in the advicegroup we have organisations that have expertise and connections in the field of elderly people and the labourmarket. De national bureau of WerkWijzer will also stimulate and initia-te contacts with national organisations. 2. In the regions empowerment will take place in the platforms and in the communication between the leaders of the different projects. 3. Cooperation with the national Taskforce ouderen en arbeid.

 

 Between national partners

Text available in

Making changes in the attitude of people is the main objective. With the help of products and activities will * people over 45 that are looking for work be convinced that they have labourmarket-possibilities. They will be stimulated to development and education and they learn more about their surplus value in aid of application. * Working people over 45 will be stimulated to invest in themselves and think about career. * Employers and intermediaries will be informed about the possibilities of people over 45 in relation to the labourmarket.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 3.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
969 OVER45 International BEnl 01/EQ/1.A/002
IT IT-G-FRI-002

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
PSW Arbeidsmarktadvies Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
ANBO
NPOE
Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid
Servicepunt Arbeidsmarkt MKB

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 07-04-2006 dot Top


PSW Arbeidsmarktadvies


Postbus 1228
5200 BG 's-Hertogenbosch
www.psw.nl

Tel:073-6124325
Fax:073-6128575
Email:info@psw.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-07-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Toemen René 073-6124325 r.toemen@psw.nl Sector Manager

Last update: 07-04-2006 dot Top


ANBO


Weersingel WZ 18
3513 BB Tilburg
www.anbo.nl

Tel:030 2330060
Fax:030 2330070
Email:service@anbo.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Sieverding Marianne 013-5810603 anbo.brabant@inter.nl.net Manager of project

Last update: 07-04-2006 dot Top


NPOE


Christiaan Krammlaan 8
3571 AX Utrecht
www.seniorweb.nl/npoe

Tel:030-2736133
Fax:030-2713649
Email:npoe@seniorweb.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Zwart Joke jzwart@npoe Managing Director

Last update: 07-04-2006 dot Top


Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid


Abdij van Thomstraat 16
4854 KG Bavel

Tel:0161 434858
Fax:0161 434877
Email:peter@ooverbruggen.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Union, Confederation...
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Gelens Peter 0161 290005 peter@ooverbruggen.nl Secretary

Last update: 07-04-2006 dot Top


Servicepunt Arbeidsmarkt MKB


Postbus 5111
2600 GC Delft
www.servicepunt.mkb.nl

Tel:015-2191204
Fax:015-2191219
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:23-04-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Mous L.P. mous@servicepuntmkb.nl Head of organisation

Last update: 07-04-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

OVER45 International

Rationale

Text available in

Economische groei, vergrijzing van de bevolking en daaruit voortvloeiende krapte op de arbeidsmarkt liggen aan de basis van het project WerkWijzer. Door verbreding van het project zal ook in andere regio's actief en concreet gewerkt gaan worden aan de inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt. Expertise van landelijke organisaties is noodzakelijk om een optimale verbreding te realiseren. Samenwerken, ondersteunen en versterken zijn dan ook de belangrijkste redenen voor de vorming van het OP en de keuze voor de deelnemende organisaties.De doelgroep 45 plussers, werkend en werkzoekend, heeft enerzijds ondersteuning nodig bij het zichtbaar maken van hun specifieke kwaliteiten en mogelijkheden; anderzijds ondersteuning bij het kenbaar maken van wensen en behoeften in de vorm van aangepaste regelinge

dot Top


Objective

Text available in

Hoofddoelstelling is: het bevorderen van een omslag in denken bij zowel ouderen, werkgevers- en werknemers (organisaties), intermediairs en overheden teneinde de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het OP wil dat doen door de in West-brabant ontwikkelde methodiek van WerkWijzer te verspreiden en uit te dragen naar andere regio's en andere landen. Activiteiten zijn: voorlichting, informatie, advies, voorbeeldprojecten, uitwisselen van good practices en publiciteit.

dot Top


Innovation

Text available in

WerkWijzer wil in concrete projecten en activiteiten laten zien wat 45 plussers de arbeidsmarkt willen en kunnen bieden. Gekozen wordt voor een positieve insteek, uitgaand van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen. Deze aanpak is in West-brabant succesvol gebleken en zal nu ook in andere regio's toegepast worden.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Binnen het OP zijn er verschillende vormen om empowerment te bevorderen: 1. Landelijk: in de vorm van een adviesgroep waarin organisaties zijn vertegenwoordigd die op het terrein van ouderen en arbeid expertise en een netwerk hebben. Bovendien zal het landelijk bureau WerkWijzer contacten met landelijke organisaties initieren. 2. Regionaal: in de vorm van regionale stuurgroepen en overleg van regionale projectleiders. 3. Samenwerking met de landelijke Taskforce ouderen en arbeid.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Het teweeg brengen van veranderingen bij anderen is de belangrijkste doelstelling. Door producten en activiiteiten worden * werkzoekende 45-plussers overtuigd van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt; worden ze gestimuleerd te werken aan persoonlijke ontwikkeling en leren ze hun meerwaarde aan te geven in sollicitaties; * werkende 45-plussers gestimuleerd te investeren in zichzelf en na te denken over het verloop en vervolg van hun loopbaan; * intermediairen en werkgevers geinformeerd over de mogelijkheden die 45-plussers de arbeidsmarkt kunnen en willen bieden.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics