IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Family Approach ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Zwolle
Other national partners :
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Urban area - OVERIJSSEL 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQA/0019 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :19-08-2002 
Last update :10-09-2002 
Monitoring: 2002  2003   

Rationale

Text available in

In recent years, the people who managed to secure a position om the regular labour market were mainly non-immigrants. Labour market participation among members of ethnic minorities is clearly lagging behind. Additional impulses are required to solve this problem. Demographic data suggest thar many people will leave the labour market over the next fifteen years. The municipality of Zwolle has found that may minority families face multiple social problems, mainly in terms of relationships within the family. These problems are caused by cultural differences and the resulting tension within these families between children and younger family members and their parants. Targetgroup is member of the development partnership to give shape to the project.

dot Top


Objective

Text available in

The municipality of Zwolle aims to improve and strengthen the position of unemployed members of ethnic minorities on the labour market by improving the supply of potential employees. The project attempts to improve reintegration prospects by allowing the family to participate as a whole. The integrated approach adopted for this project means that all members of a particular family are expected to contribute towards improving those aspects. The instruments that can be deployed include, but are not limited to, training in professional jargon, career guidance, vocational training, traineeships, childcare, homework coaching and access tot professional assistance.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Training on work place ***
Work placement ***
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) *
Integrated measures (pathway to integration) ****
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff *
Improvement of employment services, Recruitment structures *
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places ****
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features *

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ***
Context oriented *

Text available in

The innovative aspect of this project is that it does not focus on a particular father, mother, child or youngster, but attempts to improve reintegration prospects allowing the family to participate as a whole.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  27.6%  27.6% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  24.1%  20.7% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  51.7%  48.3% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  0.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  100.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 100.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  24.1%  20.7% 
25 - 50 year  27.6%  27.6% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

A targetgroup organisation is member of the development partnership. During the project periode there will regular talks with the participants about the progress and how the validate the instruments. During the project, a collective monthly meal will be organised for the families. The purpose is: - exchange the experiences pertaining the project - reinforce the self-esteem of the members of the target group and help them to encourage each other to improve their labour market prospects.

 

 Between national partners

Text available in

The participants develop together with their coach a projectplan. They will value the progresss and how they validate the instruments.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 1.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
894 ATLAS DE EA-88808
IT IT-G-PIE-015
NL 2001/EQA/0071
SE 24

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Zwolle Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 10-09-2002 dot Top


Zwolle


postbus 1018
8001 BA Zwolle
www.zwolle.nl

Tel:038-4982285
Fax:038-4983271
Email:PAM.Linssen@zwolle.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-07-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Linssen Peter 038-4982285 pam.linssen@zwolle.nl Coordinator department Arbeidsmarktbeleid

Last update: 10-09-2002 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Family Approach

Rationale

Text available in

De laatste jaren hebben met name autochtone werklozen een plaats veroverd op de reguliere arbeidsmarkt. De instroom van etnische minderheden blijft hierbij achter. Extra impulsen zijn nodig om aan dit probleem te werken. Op basis van demografische gegevens zullen de komende vijftien jaar veel mensen de arbeidsmarkt verlaten. in gezinnen van etnische minderheden is vaak sprake van meervoudige sociale problemen. Deze liggen ook in de relationale sfeer binnen het gezin. Oorzaak hiervan zijn de cultuurverschillen alsmede met problemen die naar aanleiding hiervan zich voordoen bij jongeren/kinderen in die gezinnen. Een doelgroeporganisatie is lid van het ontwikkelingspartnerschap om mee vorm te geven aan het project.

dot Top


Objective

Text available in

De gemeente Zwolle wil de herintredemogelijjkheden van werkloze etnische minderheden vergroten en hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. Vernieuwend is dat er wordt ervaring opgedaan met de gezinsmethodiek. Er wordt gekozen voor een geintegreerde aanpak: samen met alle leden uit een gezin worden stappen gezet om te werken aan het perspectief (vaktaal/beroepenorientatie, beroepsopleiding, stage, kinderopvang, huiswerkbegeleiding, inschakelen hulpverlening).

dot Top


Innovation

Text available in

Vernieuwend is dat er ervaring wordt opgedaan met de gezinsmethodiek. Het vernieuwende in dit project is dat niet de man, de vrouw, het kind of de jongere als uitgangspunt wordt genomen, maar het gezin als geheel participeert om te werken aan verbeterde herintredemogelijkheden.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Een doelgroeporganisatie is lid van het ontwikkelingspartnerschap. Tijdens de looptijd van het project wordt er regelmatig en intensief met de deelnemers over de voortgang gesproken. Er wordt ook met de deelnemers gesproken over de waardering die zij hebben voor de ingezette instrumenten. Er worden elke maand multiculturele bijeenkomsten/maaltijden gehouden. Het doel hiervan is: - uitwisseling van ervaringen deelname project - versterken van gevoel eigenwaarde doelgroep alsmede het elkaar stimuleren zelf stappen te zetten richting werk

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

De deelnemers stellen samen met de trajectbegeleider een trajectplan op. De deelnemers worden betrokken bij de uitvoerings- en evaluatie-activiteiten.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics