IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Verbrede integratiemogelijkheden op de arbeidsmarkt ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Effatha Guyot Groep
Other national partners : Dovenschap
St. Kon. Aurisgroep
Stavoor
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQA/0018 
Application phase :Project ended 
Selection date :15-11-2001 
Last update :24-03-2006 
Monitoring: 2002  2003  2004   

Rationale

Text available in

At this moment many deaf people and people with serious speaking disabilities experience the problem that they cannot choose a job which fits to their interests and abilities. The problem is that they mainly depend on the educational guidance of the deaf institutes which provide only for a few selected educational programmes. The main deaf institutes in the Netherlands have decided to co-operate in orde to offer deaf people with serious speaking disabilities more oppurtunities to meet their needs for tailormade training and guidance.

dot Top


Objective

Text available in

The specific aim of the project is to create the possibility for deaf people and people with serious speak/language disabilities to be guided towards a job that fits to their individual needs and capabilities. The following results and activities must contribute to reaching this specific aim: - The development of a global integration method - Research for job specifications and the capacities of the target group - Matching job specifications and individual abilities to have a clear view of the possible jobs - Development of appropiate intake and assessment instruments - Execution of a pilot project

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ****
Training ***
Training on work place *
Work placement ****
Integrated measures (pathway to integration) ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Work organisation, improvement of access to work places ****
Awareness raising, information, publicity **

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented *
Context oriented ****

Text available in

The project is innovative with regard to the working process and with regard to its context. The working proces in this project is innovative because it will support deaf persons to find jobs that optimally fit into their capacities and capabilities. This aim requires adaptation of intake and assessment instruments and of job descriptions. As far as the context of the project is concerned innovation is shown in the co-operation between the OP-partners who did not co-operate up-till-now due to their specific traditions and habits.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  18.8%  18.8% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  31.2%  31.2% 
  100.0%
 
Physical Impairment  50.0%  50.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  31.2%  31.2% 
25 - 50 year  18.8%  18.8% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment

Text available in

The development partnership of this project contains the following organisations: - The three main Dutch Deaf institutes: Effatha Guyot Groep, Instituut van Doven, and Koninklijke Ammanstichting. - Interest group for deaf people: "Dovenschap". - Stavoor, a specialised re-ingration organization. With this compilation every organisation that is involved with the integration of deaf people and people with serious speaking disabilities, is represented in the partnership. All the important decisions during the project will be discussed during the meetings of this partnership so that every viewpoint wil be represented.

 

 Between national partners

Text available in

The project uses the capacities and capabilities of the individual as starting point for guidance on the labour market. This principle optimalises the empowerment of the participants in the project.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • français

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 10.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
677 effatha FR IDF-2001-10374

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Effatha Guyot Groep Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Dovenschap
St. Kon. Aurisgroep
Stavoor

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 24-03-2006 dot Top


Effatha Guyot Groep


Postbus 184
2700 AD Zoetermeer
http://www.effatha.nl

Tel:038-4298012
Fax:038-4298010
Email:info@Effatha.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-07-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Mulder Alje 079-3294500 a.mulder@effathaguyot.nl Managing Director

Last update: 24-03-2006 dot Top


Dovenschap


Postbus 323
3500 AH Utrecht
www.dovenschap.nl

Tel:030 - 297 08 00
Fax:030 - 297 00 30
Email:info@dovenschap.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wesemann Jan 030-2970800 jbwesemann@hetnet.nl advisor

Last update: 24-03-2006 dot Top


St. Kon. Aurisgroep


Ammanplein 6
3031 BA Rotterdam
www.auris.nl

Tel:010 - 41 32 280
Fax:010 - 41 29 984
Email:info@amman.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Ribbens Evelien 010-4132280 e.ribbens@auris.nl Manager

Last update: 24-03-2006 dot Top


Stavoor


Postbus 36
3970 AA DRIEBERGEN
www.stavoor.nl

Tel:0343 523400
Fax:0343 524301
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-05-2002 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Trip Jan 0516-543857 jtrip@stavoor.nl Accountmanager

Last update: 24-03-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Effatha

Rationale

Text available in

Het project heeft betrekking op de verbetering van de arbeidsmarktpositie van doven en mensen met ernstige taal / spraakmoeilijkheden. Door het gebrek aan een breed begeleidingstraject is de doelgroep genoodzaakt om een keuze te maken uit een klein vacatureaanbod, waardoor zij vaak terecht komen op een functie die niet aansluit op hun motivatie en intelligentieniveau. Aangezien er momenteel, ondanks de afnemende economische groei, een grote schaarste aan arbeidskrachten heerst is het onacceptabel dat de kansen voor deze doelgroep zo beperkt zijn. De instellingen voor doven hebben besloten om deze problematiek gezamelijk op te lossen, aangezien het om een omvangrijk proces gaat waarbij een brede en professionale aanpak vereist is.

dot Top


Objective

Text available in

De doelstelling van het project is door middel van het gebruik van verschillende bestaande methodieken te komen tot één geïntegreerde vraaggerichte methodiek om de positie van de doven en ESM op de arbeidsmarkt te verbeteren. Centraal bij de ontwikkeling van deze methodiek staat het traject dat elk individu de mogelijkheid biedt om begeleid te worden naar een passende functie. De kwantitatieve doelstelling is gedurende de pilotperiode van 2 jaar 160 doven/MESM te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Projectonderdelen zijn: intake en assesment, aanpassing van functieprofielen, methodiek- en trajectontwikkeling en uitvoering van een pilot.

dot Top


Innovation

Text available in

Het vernieuwende karakter van het project heeft met name betrekking op 2 onderdelen n.l.: het proces en de context. Voor wat betreft het proces geldt dat begeleiding van doven en mensen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden naar een werkplek zonder vooringenomenheid over de mogelijk uit te voeren functies vernieuwend is. Dit vergt verbetering en toespiting op de doelgroep van assessmentinstrumenten, inzicht in functie-eisen in relatie tot de eigenschappen van de doelgroep en maatwerk in de begeleiding. Voor wat betreft de context geldt dat de partners in het OP uit een traditie komen waarin onderlinge samenwerking niet aan de orde was. Dit project zal concreet aan de vormgeving en invulling van de samenwerking bijdragen.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Om te zorgen dat alle groepen die belang hebben en/of betrokken zijn bij de integratie van de doelgroep is gekozen voor het eerder genoemde partnerschap. Iedere partner zal vanuit een ander gezichtspunt een bijdrage leveren aan het empowerment van het project. De partners maken allen deel uit van de stuurgroep en hebben als zodanig invloed op de te nemen beslissingen. Er zullen regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd waar plannen en besluiten besproken worden. Een adviescommissie heeft in het project een adviserende rol, zodat ook hun mening over de zaken meegenomen zal worden. Op basis van deze adviezen uit de praktijk zal het traject zonodig bijgesteld worden.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Doordat in het project de individuele kwaliteiten van doven en ESM'ers het uitgangspunt vormen voor arbeidstoeleiding, krijgen de betrokken deelnemers een optimale mogelijkheid voor bevordering van hun eigen empowerment.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics