IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 "ESÉLY" Munkaerőpiaci orientáció menedékkérőknek ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Menedék Migránsokat Segítő Egyesület
Other national partners : Békés Megyei Munkaügyi Központ
Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
International Language School Debrecen Nyelviskola Kft.
EQUAL theme :Asylum seekers 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-26 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The project provides integrated labour market orientation service to asylum seekers. Future labour market integration of asylum seekers is hindered by the fact that besides lack-ing appropriate labour market information and transferable skills, they struggle with a series of other disadvantages: their knowledge of the country and the society is incom-plete, they usually do not speak Hungarian, often have psy-chic or life conducting problems. The above disadvantages are usually combated by separate programmes, thus the ser-vices are usually not built on one another, often even weekening each other’s effects.With the help of training modules, the project aims at pro-viding labour market orientation, skills appraisal, cultural orientation, psychiatric and social counselling, and language teaching in an integrated and co-ordinated manner. The ef-fect of the service package can be optimised by harmonising the services and adjusting them to the needs of the target group, and by the continuous counselling with professionals. It can also provide a successful model of co-operation be-tween different professions and different sectors.

dot Top


Objective

Text available in

AimsDirect -Developing a methodology for the labour market orien-tation of asylum seekers -Testing the co-ordination and simultaneous application of integrated services (psychiatry, language teaching, social work, labour orientation)Indirect-passing on and disseminating professional experiences of the project, both in Hungary and internationally-Influencing labour and asylum policies-Improving future employment opportunities of asylum seekers participating in the project-Introducing professionals providing labour services to the special target group of the project, reducing both their prejudices and those of the wider society (e.g. Hungarians using the labour services).SolutionsLack of language skills – language teachingPsychic problems – supportive psychotherapyLack of labour market information – orientation pro-grammesProblems with motivation and self-esteem– skills appraisal, counselling, social workPrejudices, refusal – information, sessions, dissemination

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures ***
Conception for training programs, certification ****
Guidance and social services ****
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Context oriented ****

Text available in

szöveges mező – maximum 2000 karakterAz innováció a szakpolitikai környezet megváltoztatását három fő területen célozza:a. A meglévő munkaügyi szolgáltatók (munkaügyi központok) tevékenységének egy új, eddig még nem támogatott célcsoportra való kiterjesztésével. A menedékkérők a hatályos jogszabályok szerint nem jogosultak munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételére, bevonásuk kétszeresen is újszerű: a meglévő intézményrendszer adminisztrációja szempontjából igényel jelentős változtatásokat, valamint a célcsoport speciális szükségletei (nyelvi problémák, kulturális különbségek, ideiglenes státus stb.) miatt igényel újszerű szakmai megközelítéseket. Emellett a menekültügyben tevékenykedő szervezetek számára új lehetőségeket jelent a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerének beemelése szolgáltatásaik közé, új perspektívákat nyitva a menekültügyi intézményrendszer fejlesztése számára. b. A hatályos jogszabályok értelmében a menedékkérők csupán egy éves magyarországi tartózkodás után, és akkor is korlátozottan vállalhatnak munkát. A projekt eredményeit figyelembe véve lehetőség nyílik a jelenleg hatályos törvényi szabályozás felülvizsgálására és a célcsoport munkaerőpiaci szükségletei és lehetőségei szempontjából való újragondolására. c. A szolgáltatások integrált nyújtása megkívánja többféle szakmai szereplő (civil és kormányzati, valamint oktatási, munkaügyi, egészségügyi és szociális) tevékenységének összehangolt irányítását. A szolgáltatások tervezése, kivitelezése, adminisztrálása, dokumentálása, valamint későbbi standardizálása alapvető változtatásokat feltételez a jelenlegi ágazati szakpolitikák részéről, különös tekintettel, a koordináció, az adatkezelés és a finanszírozás kérdésére.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Asylum ***
Gender discrimination *
Low qualification **
Racial discrimination **
Religion or belief *
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The partner organisations are represented in the managing body of the development partnership with an equal share, regardless of the actual amount of tasks they perform during the implementation phase, or of their share in the overall budget of the project. Each partner represents one vote in the body. The managing body strives to make decisions unani-mously, but if they do not succeed, they make decision upon majority vote.Members of the development partnership enjoy full auton-omy in making decisions regarding professional matters re-lated to their field of activity, provided only that these are in accordance with the overall aims of the project.All members of the development partnership are represented in the managing body during the entire project, they follow-up and influence the implementation of the project, regard-less of how long and in which phase of the project they pro-vide their services.

 

 Between national partners

Text available in

Although other methods are worth applying too, we feel that the best guarantee in our case is the participation in the im-plementation and evaluation of the project. The partners dif-fer from each other in many aspects, their different sizes, backgrounds and organisation structures may easily lead to unequal participation of their colleagues in the project. Par-ticipation in the implementation of the project enables them to influence its professional content as well as to share their personal expertise. Participation in the evaluation helps to receive feedback as well as to strengthen their personal in-volvement.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • français
  • Deutsch
  • español (castellano)

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3900 EXCHANGES FR IDF-2004-43486
UKgb 93

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Békés Megyei Munkaügyi Központ
Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
International Language School Debrecen Nyelviskola Kft.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Thanks to the international network of Menedék Association, there is an opportunity to co-operate with development part-nerships which successfully implemented projects in the pre-vious round of EQUAL, accumulating vast expertise in the field of complex labour market orientation. The model, which we aim at developing, is a novelty for many European countries due to the active involvement of state labour ser-vices in the labour market integration of asylum seekers, thus we hope that during the shaping of the relevant government policies our partnership will be able to share its experiences

Last update: 16-03-2005 dot Top


Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

(Menedék Egyesület)
Rákóczi út 80
1074 Budapest
www.menedek.hu

Tel:+ 36 1 322 1502
Fax:+36 479 0272
Email:menedek@menedek.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Menedék Egyesület 1995 januárjában alakult civil kezdeményezésként. Az Egyesület küldetése a Magyarországon élő migránsok szakszerű támogatása, a közvélemény tájékoztatása az országot érintő migrációról. Tevékenységi területe: az emberi és állampolgári jogok védelme, szociális tanácsadás, tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wallerné Fekete Judit +36 30 964 57 40 fekete.judit@menedek.hu everything

Last update: 16-03-2005 dot Top


Békés Megyei Munkaügyi Központ

(BMMK)
Árpád sor 2/6
5600 Békéscsaba
www.bekesmmk.hu

Tel:+36 66 444 211/111m
Fax:+36 66 441 221
Email:martinneda@lab.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Békés Megyei Munkaügyi Központ az ÁFSZ megyei szervezete. Fő feladata a foglalkoztatási feszültségek megszüntetése, kezelése, és a munkanélküliség megelőzése, csökkentése és hatásainak enyhítése. Információkat gyűjt és nyújt a megye munkaerő-piaci folyamatairól, helyzetéről, prognózisokat készít, orientálja az iskolafenntartókat a képzési struktúra meghatározásában. A kormány foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseit a központi szervezeti egység és annak nyolc kirendeltsége hajtja végre. Szolgáltatásai: munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása, tanácsadások, munkaközvetítés, munkaerő-piaci képzés, FIT, Diplomás Munkaközvetítő Iroda működtetése.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Martinné Debreczeni Anna +36 66 444 211/241m martinneda@lab.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért


Balzac utca 37.
1136 Budapest

Tel:+3613491450
Fax:
Email:cordelia.alapitvany@chello.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Alapvető feladatuk, hogy pszichiátriai, pszicho-szociális zavarokkal küszködő súlyosan traumatizált menedékkérők számára rehabilitációs kezelés nyújtása. A Cordelia Alapítvány munkacsoportját pszichiáterek, gyógyító-foglalkoztató terapeuták, és tolmácsok alkotják, akik a hozzájuk forduló páciensek testi, lelki, szociális és jogi panaszait kezelik. Központjuk a bántalmazást átélt menekültekkel a nekik otthont adó befogadó állomásokon találkozik, ahol terapeutáink a páciens életterébe helyezkedve a túlélő anyanyelvén nyújtanak segítséget.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lilla Hárdi Dr. +3613491450 cordelia.alapitvany@chello.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ

(HBMMK)
Piac utca 54.
4024 Debrecen
www.hajdummk.hu

Tel:+36 52 507 418
Fax:+36 52 507 417
Email:jaczkutamas@lab.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

-a munkanélküli nyilvántartó- és ellátórendszer működtetése-a foglalkoztatást bővítő támogatások működtetése-a képzési támogatások működtetése- a munkaerőpiaci helyzet és folyamatok elemzése-munkaerőpiaci programok kidolgozása és megvalósítása-a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése- külföldiek munkavállalásának engedélyezése-a foglalkoztatási támogatások felhasználásának ellenőrzése-együttműködés az önkormányzatokkal, a hatóságokkal és más szervezetekkel-munkaerőpiaci információk gyűjtése és az ehhez kapcsolódó tájékoztatásContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dr. Jáczky Tamás + 36 52 507418 jaczkutamas@lab.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


International Language School Debrecen Nyelviskola Kft.

(ILS Debrecen)
Wesselényi utca 6.
4024 Debrecen

Tel:+3652520260
Fax:
Email:ils@ilsdebrecen.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az ILS Nyelviskola, mely 1992 óta működik Debrecen belvárosában - 1997-től 2 helyszínen - egy országos hálózat tagja. Nyelvi képzéseik a legváltozatosabb életkorú és foglalkozású diákokat érinti kezdve az óvodásoktól az iskoláskorúakon keresztül a felnőttekkel bezárólag ill. munkanélküliektől kezdve a céges tanfolyamokon keresztül a tanárképzésig. Diákjaik igényeinek minél szélesebb körű kielégítése érdekében a tanítással párhuzamosan az ILS nyelvvizsgákat is szervez, melyek a 2001. évtől kezdődően nemcsak nemzetközi bizonyítványt, hanem állami elismerést is jelentenek.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Zsolt Pálfi +36209215488 ils@ilsdebrecen.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

"CHANCE" Labour Market Orientation for Asylum Seekers

Rationale

Text available in

A projekt célcsoportját olyan személyek alkotják, akik Magyarországon menekült státus iránti kérelmet nyújtottak be. Ha bebizonyosodik, hogy ezeket az embereket hazájukban üldözték, vagy visszatérésük esetén üldöznék, menekültként, vagy befogadottként tartósan Magyarországon maradhatnak. Ebben az esetben – sikeres beilleszkedésük feltételeként – szükség van a munkaerőpiaci integrációjukra. Akik nem maradnak Magyarországon, a tapasztalatok szerint vagy hazatérnek, vagy egy másik európai országban telepednek le. A munkaerőpiacon való megmaradás a sikeres munkavállalás és jövedelemszerzés az ő esetükben is alapvető fontosságú. A fejlesztési partnerség tagjainak tapasztalatai szerint a célcsoportba tartozó személyek általában nem ismerik kellőképpen az európai – és így a magyarországi – munkaerőpiaci helyzetet, az álláskereséshez, munkavállaláshoz és az állás megtartásához szükséges készségeik fejlesztésre szorulnak. Noha legtöbbjüknek van munkatapasztalata, képességeik, tapasztalatuk konvertálása is gyakran segítséget igényel. További akadály a nyelvi kompetencia hiánya, valamint a menekülés során átélt traumák során kialakult kedvezőtlen pszichés állapot. A fejlesztési partnerek tapasztalatai szerint a menekültek magyarországi munkavállalását jelentősen akadályozza a befogadó közeg (munkáltatók, munkatársak) elutasító attitűdje, esetenként nyílt idegenellenessége. A tervezett projekt ezeket a munkaerőpiaci hátrányokat egyidejűleg, integrált program-/szolgáltatáscsomag segítségével tervezi leküzdeni.A fejlesztési partnerség egyes tagjainak bevonására a célcsoport komplex szükségletei miatt van szükség. A korábbi évek tapasztalata, hogy a partnerek által integráltan nyújtani kívánt szolgáltatások jóval kevésbé hasznosultak, amikor azokat elszigetelt projektek keretében igyekeztek megvalósítani. A Menedék Egyesület által 2000-2001-ben szervezett álláskereső klubok például a megfelelő nyelvtudás és nyelvtanulási lehetőségek hiányában voltak kevésbé hatékonyak. A pszichiátriai segítségnyújtás, vagy a szociális esetmunka során gyakran megjelenik a munkaerőpiaci ismeretek hiánya, amin – megfelelő szakmai kompetencia híján – a pszichiáterek vagy a szociális munkások nem vagy csak korlátozottan tudnak segíteni. A munkaügyi szolgáltatások a speciális szükségletek miatt nem képesek integrálni a célcsoportot meglévő programjaikba, a partnerszervezetek által nyújtott – és a célcsoport által igényelt – szolgáltatásokat saját erőből nem tudják ellátni.A Menedék Egyesület közel évtizedes tapasztalata a menedékkérőkkel, menekültekkel való munkában a korábbi álláskereső program, szociális esetmunka, pszichiátriai tevékenység jelentősen hozzájárul a projekt szakmai megalapozottságához.A munkaügyi központok tapasztalatai az álláskeresőkkel, munkanélküliekkel végzett munkában, valamint mindkét intézmény részvétele a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal projektben, ami a bevándoroltak és menekültek integrációjával kapcsolatos szakpolitikai állásfoglalás kidolgozását tűzte ki célul, további garancia a sikeres együttműködésre.A Cordélia Alapítvány a menekültekkel és menedékkérőkkel végzett pszichiátriai és pszichológiai tevékenység tapasztalataival, az ILS nyelviskola pedig a külföldiek magyar nyelvoktatásával kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismereteivel járul hozzá a projekt sikeréhez.A projekt Debrecenben és Békéscsabán fog zajlani. Mindkét helyszínen működtet a BM BÁH menekülteket befogadó állomást. A menedékkérőket a hatósági eljárás idejére ezeken a helyeken szállásolják el. Az elmúlt években Magyarországon jelentősen visszaesett a menekült státusért folyamodók száma. Míg 2002-ben még majdnem hat és félezren, 2003-ban már kevesebben, mint két és félezren kértek menekült státust, 2004 első félévében pedig alig haladta meg a kérelmezők száma a hétszázat. A befogadó állomásokon is ennek megfelelően alacsony a helykihasználás: a kétezer férőhelyes debreceni táborban átlagosan négyszázan tartózkodnak, a kb. négyszáz fős békéscsabaiban pedig általában nem éri el a százat az ott lakók létszáma. Noha ezek a számok az előző évek adataihoz képest lényegesen alacsonyabbak, a táborokban élők átlagos tartózkodási ideje megnövekedett: többen várják meg a hatósági eljárás végét, és nagyobb a valószínűsége, hogy egy kérelmezőt menekültként vagy befogadottként ismernek el. Ebben a helyzetben különösképp indokolt a majdani munkaerőpiaci integrációt elősegítő programok, szolgáltatások nyújtása.Egy két évvel ezelőtti kérdőíves felmérés eredményeképpen a megkérdezett menedékkérők (150 fő) az alábbi területeket jelölte meg a sikeres társadalmi beilleszkedés három legfontosabb tényezőjeként: lakhatás, lakóhely (77%); munka, állás (76%) és nyelvtudás, nyelvtanulás (37%). A tervezett projekt a három szükségletből kettőre reagálni kíván.Augusztus folyamán a partnerek szervezésében egy iráni házaspár látogatott el a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Humánszolgálati Osztályára. A módszertani szempontokat is megvilágító, részletekbe menő kérdéseket tettek fel az álláskereső klubok működésével kapcsolatban. Beszámoltak róla, hogy hazájukban hasonló ismeretekre csak a diplomával rendelkezők tehetnek szert, felsőfokú tanulmányaikba beépítetten. Örömmel állapították meg, hogy az itt kapott ismeretek nemcsak Magyarország határain belül hasznosíthatók, hogy a szakszerűen elkészített önéletrajz, a munkaadók felvételi szokásainak, kiválasztási eljárásainak ismerete egész Európában fontos segítség lehet.Hangsúlyozták, hogy a csoportos foglalkozás mindennapos elfoglaltsága személyiségükre is pozitív hatást gyakorolna, segítene elviselni és feldolgozni a táborban töltendő egyhangú, monoton napokat.
Az alábbiakban adjon a projektről rövid összefoglalást, amely nyilvánosságra hozható / közzétehető (pl. az Interneten is)!
Szöveges mező –maximum 1000 karakterA projekt menedékkérők számára nyújt integrált munkaerő-piaci orientációs szolgáltatást. A menedékkérők jövőbeli munkaerőpiaci integrációját nagyban hátráltatja, hogy a megfelelő munkaerőpiaci ismeretek és transzferálható készségek hiánya mellett egy sor egyéb hátránnyal is küszködnek: hiányosak az országról, a társadalomról szerzett ismereteik, általában nem beszélnek magyarul, gyakran pszichés és életvezetési problémákkal küzdenek. A fenti hátrányok leküzdésére általában egymástól elkülönült programok keretében van lehetőség, a szolgáltatások így nem épülnek egymásra, sokszor még egymás hatását is gyengítik.A projekt képzési modulok segítségével egyidejűleg és összehangoltan kíván munkaerőpiaci orientációt és készségfelmérést, kulturális orientációt, pszichiátriai és szociális segítséget valamint nyelvi képzést nyújtani. A szolgáltatások összehangolásával és a célcsoport igényeihez igazításával, valamint a szakemberek folyamatos szakmai konzultációjával optimalizálni lehet a szolgáltatáscsomag hatását, valamint sikeres modelljét lehet nyújtani a különféle szakmák és szektorok közötti együttműködésnek.

dot Top


Objective

Text available in

Célok
Közvetlen-A menedékkérők munkaerőpiaci orientációjával kapcsolatos szakmai módszertan kidolgozása- Integrált szakmai szolgáltatások (pszichiátria, nyelvi képzés, szociális munka, munkaerőpiaci orientáció) koordinálásának és egyidejű alkalmazásának kipróbálása Közvetett- A projekt során szerzett szakmai ismeretek átadása és terjesztése minél szélesebb körben, hazai és nemzetközi szinten- A munkaerőpiaci és menekültügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikák befolyásolása-A projektben résztvevő menedékkérők jövőbeli munkavállalási esélyeinek javítása-A munkaügyi szolgáltatásokat nyújtó szakemberek megismertetése a projekt speciális célcsoportjával, mind az ő, mind pedig a szélesebb társadalom (pl. a szolgáltatásokat igénybevevő magyar állampolgárok) előítéleteinek csökkentéseMegoldásokNyelvtudás hiánya – nyelvi képzésPszichés problémák – szupportív pszichoterápiaMunkaerőpiaci ismeretek hiánya – orientációs programokMotivációs, önértékelési problémák – készségfelmérés, segítő beszélgetés, szociális munkaElőítéletek, elutasítás – felvilágosítás, rendezvények, disszemináció

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A Menedék Egyesület nemzetközi kapcsolatrendsze miatt lehetőség van olyan fejlesztési partnerségekkel együttműködni, amelyek már az előző EQUAL időszakban is sikerrel valósítottak meg projekteket, és nagy szaktudást halmoztak fel a munkaerőpiaci orientáció komplex megvalósítása területén. Az általunk kidolgozandó modell – a munkaügyi szakszolgálatok aktív részvétele a menedékkérők munkaerőpiaci integrációjában – számos európai tagállamban újszerű, így reméljük, a szakpolitika formálását illetően a mi fejlesztési partnerségünk tud majd tapasztalatokat átadni.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Bár a többi eljárást is alkalmazandónak tartjuk, úgy érezzük, hogy esetünkben a legjobb garancia a projekt működtetésében és értékelésében való részvétel. A partnerek egymástól több szempontból is különböznek, méretük, szakmai hátterük, szervezeti struktúrájuk különbségei könnyen vezetnek munkatársaik egyenlőtlen szerepvállalásához. A megvalósításban való részvétel lehetőséget nyújt a szakmai tartalom befolyásolására, a személyes szaktudás átadására, az értékelésben való részvétel pedig visszajelzési lehetőséget nyújt és erősíti a személyes szerepvállalást.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

A fejlesztési társulás irányító testületében a partnerszervezetek egyenlő arányban képviseltetik magukat, függetlenül a projektmegvalósításban rájuk háruló feladatok mennyiségétől, valamint a rájuk eső költségvetési hányad mértékétől. Minden partner egy szavazatot képvisel a testületben, a döntéseket igyekeznek konszenzusos alapon hozni, ha ez nem sikerül, akkor egyszerű szavazati többséggel döntenek.A fejlesztési társulás tagjai teljes autonómiát élveznek a tevékenységi körükhöz kapcsolódó szakmai döntések meghozatalában, az egyetlen szempont, hogy azoknak összhangban kell lenniük a projekt általános célkitűzéseivel.A fejlesztési partnerség minden tagja a projekt teljes futamideje alatt képviselteti magát az irányító testületben, nyomon követi és befolyásolja a projektmegvalósítás menetét, függetlenül attól, hogy szolgáltatásait a projekt mely szakaszában illetve mennyi ideig nyújtja.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics