IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 NŐ az ESÉLY!Esélyegyenlőségi program Zala megyében ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Zala Megyei Munkaügyi Központ
Other national partners : Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Zalai Falvakért Egyesület
EQUAL theme :Equal opportunities - Reducing gender gaps and desegregation 
Type of DP :Geographical - Rural area - Zala 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-9 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The project embarks on initiating a program for equal opportunities that contributes to the decreasing of female segregation by interlocking several activities.Three partners cooperate in the project, each realising one interlocking and consecutive sub-project as follows: 1. Training „career consultants” for young people and implementing local career-orientation programs for people living in small villages. 2. Employing „opportunity managers”, who will assist the rural projects, initiate opportunity-sensitive planning methods and help the work of civil organizations dealing with people in disadvantageous situations.3. Providing modern business knowledge to women working as assisting family members at family enterprises. The sub-projects are geographically and professionally connected and built on one another.

dot Top


Objective

Text available in

General (indirect) aim of the project: Enhancing the employment of women in disadvantageous situation in the labour market, who are living in Zala County, improving their opportunities, decreasing their segregation. Direct aims of the project: - using new methods in enhancing the employment of women. - employment of „opportunity managers” in rural areas- increasing the labour culture and success-oriented atti-tude of women who are assisting their family businesses.Further aims of the project: - Expanding the career choices of men and women, modifying their attitude in career selection.- Exploring new possibilities of employment, introducing atypical types of employment.- Strengthening the self-esteem and entrepreneurial skills of individuals, improving their adaptability and mobility - Strengthening the „status” of the assisting family member in family enterprises. - Improving the access of employees to information.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff ****
Improvement of employment services, Recruitment structures ****
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places ***
Guidance and social services ****
Awareness raising, information, publicity ****
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ***
Context oriented ***

Text available in

Új módszerek a projektben: - Helybe vitt szolgáltatás - Pályaorientációs konzulensek felkészítése - A nemek esélyegyenlősége iránt érzékeny helyi szintű tervezés, és működés- Képzés, folyamatos tanácsadás- HálózatfejlesztésEredmények: - Új, adaptálható szolgáltatási rendszer jön létre- Létrejön az „Esély-klaszter”, amely olyan hálózatot jelent, amelyben a konzorciumi tagok együtt dolgoznak a projekt megvalósításán. - Pályaorientációs ismeretek megjelenése új területeken. Az iskolai keretek között olyan „szakemberek” képződnek, akik segítséget tudnak a fiatalok pályaválasztásához adni, munkájukkal hozzájárulnak a vertikális szegregáció csökkenéséhez. - Pályaismertető filmek készülnek - amelyek segítenek a társadalmi nemi szerepek sztereotípiájának feloldásához. - „Esélyegyenlőségi szakemberek” kezdik meg munkájukat – Az esélyegyenlőség érvényesítése először kerül gyakorlatorientált módon a tervezési és megvalósítási folyamatba.- Új atipikus foglalkoztatási forma jön létre - nők alkalmazása a távmunka és a rugalmas munkaidőben végzett munka kombinációjával.- A családi vállalkozás megerősítése- a segítő családtag képzése és tanácsadása segítségével. Disszemináció: - A projekt megvalósításának fontos eleme az adaptálhatóság, megyén belül és kívül.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship ***
Age ***
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The role and responsibility of the development partnership is of major importance in the establishment of an effective and solid partnership. A two-day training session will be organized in the first period of the project, with the following aims:-defining the goals of the partnership and the project,-specifying the tasks and deadlines,- defining the system of management, responsibilities, and decision-making,-elaborating the framework of the cooperation and the order of modifications,-administration,-defining the communication and information-exchange systems.The members of the partnership keep contact over the telephone and in emails. In the implementation phase meetings are held quarterly, where the project is evaluated, further tasks and schedules are defined and the necessary modifications are initiated.The organization submitting the application will be responsible for managing the partnership. Every organization will delegate a representative to the partnership meetings. (ZFE. 2.)The website, which will have an open part and a part restricted for the members of the consortium, will provide an effective and fast way of communication and information exchange. The operation of the website will be joint responsibility.Further operation will be elaborated during the final training to be held before finishing the project.

 

 Between national partners

Text available in

The realisation of the project will be based on mutual trust and joint responsibility. The parties of the partnership have already worked together in various programs, therefore the planning and elaboration of the project has also been done jointly.The operational procedures of the development partnership will be elaborated during a joint training.The activities are connected geographically and professionally, thus successful realisation is possible only by taking equal responsibilities and by ensuring appropriate capacities.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • français
  • español (castellano)

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 24.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4012 IDeA-H - Chance for gender AT 5-17/316
DE XB4-76051-20-SN/211
IT IT-G2-BAS-022
IT IT-G2-PIE-056

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Zala Megyei Munkaügyi Központ Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Zalai Falvakért Egyesület

dot Top


Agreement Summary

Text available in

We wish to choose partners for our program who can contribute to the successful realisation of the project owing to their experience.We consider information and experience-sharing, as well as running the development partnership important.There are several unique and experimental program elements in our project (career-orientation program, employment of opportunity managers, etc.), regarding which we will be glad to exchange methods and experience.We can ensure the participation of the target group in programs implemented in Hungary.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Zala Megyei Munkaügyi Központ

(ZMMK)
Mártírok utca 42-44.
www.afsz.hu
8900 Zalaegerszeg

Tel:92/511 129 30/93 94 862
Fax:+3692549490
Email:palfyj@lab.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Zala
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

MunkaközvetítésMunkapiaci támogatások a Munkaerőpiaci Alapból
Munkanélküliek nyilvántartása és a járulékok ügyintézéseMunka – Pálya – Álláskeresési – Rehabilitációs tanácsadásMunkaügyi ellenőrzésekKülföldiek munkavállalásának engedélyezéseEURES, MIGRANS, POSTING
Foglalkoztatási érdekegyeztetésContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pálfy József 30/93 94 862 palfyj@lab.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(ZMKIK)
Petőfi S. u. 24.
8900 Zalaegerszeg
www.zmkik.hu

Tel:(92) 550-516
Fax:+36 92 550525
Email:vizsy.erzsi@zmkik.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:Zala
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

-projektkészítés, projektmenedzselési tapasztalatok
-kapcsolattartás a megye vállalkozóival
-vállalkozók segítése, információhoz juttatása
-nemzetközi tapasztalatok
-jó együttműködési kézség
-tapasztalat a partnerségi kapcsolatok kialakításábanContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Vizsyné Déri Erzsébet (92) 550-516 vizsy.erzsi@zmkik.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Zalai Falvakért Egyesület

(ZFE)
Kosztolányi D. utca 10
8900 Zalaegerszeg
www.zalafalu.ini.hi

Tel:(92) 511-260, (30) 9971-681
Fax:+36 92 511270
Email:zalafalu@axelero.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Zala
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A ZFE kiemelkedően közhasznú civil szervezet. Célja Zala megye falvainak, az ott élő lakosság és önkormányzatok segítése, vidékfejlesztés, az itt élő lakosság életfeltételeinek javítása. Figyelmet fordít a foglalk. és szoc. feszültségek csökkentésére; a falugondnoki hálózat fejlesztése; vidéki aktív népesség információáramlásba való bekapcsolására. Tevékenységei: szociális, oktatási tev., képességfejlesztés; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; a kistelepülésen élő nők munkaerőpiaci re-integrációja. Kutatásokat támogat és végez.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Szeder Gáborné 30/93 94 862 zalafalu@axelero.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Women's chances are growing! Equal opportunities program in Zala County

Rationale

Text available in

A projekt olyan esélyegyenlőségi program indítását vállalta fel, amely több tevékenység egymásra épülésével járul hozzá a női szegregáció csökkenéséhez.A projektben három partner dolgozik együtt, akik három egymásra épülő és összekapcsolódó alprojektet valósítanak meg, amelyek a következők: 1. A fiatalok pályaválasztását segítő „pályaválasztási konzulensek” képzése, és a kistelepüléseken élők részére helyben vitt pályaorientációs program megvalósítása. 2.„Esély menedzserek” alkalmazása, akik munkájukkal segítik a vidéki térségek projektjeinek megvalósítását, elindítják az esély érzékeny tervezési metodikát, és segítik a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil szervezetek munkáját.3. A családi vállalkozásokban segítő családtagként foglalkoztatott nők modern üzleti ismereteinek bővítése. Az alprojektek földrajzi és szakmai szinten is összekapcsolódnak, és egymásra épülnek.

dot Top


Objective

Text available in

A projekt általános (közvetett)célja: Zala megyében élő, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő nők munkavállalásának segítése, esélyeinek növelése, a szegregáció csökkentése. A projekt közvetlen célja: - Új eljárási technikák alkalmazásával a nők munkába állásának segítése. - „Esély menedzserek” alkalmazása a vidéki térségekben- A vállalkozásokban segítő családtagi státusú nők munka- kultúrájának, sikerorientáltságának növelése. A projekt a további céljai:- A nők és férfiak szakmaválasztási lehetőségeinek bővítése, szemléletformálás a szakmaválasztásban.- A foglalkoztatás új lehetőségeinek feltárása, új atipikus foglalkoztatási formák bevezetése- Az egyén önbizalmának, vállalási (és vállalkozási) képességének erősítése, mobilitásuk, alkalmazkodó képességének javítása- A családi vállalkozásokban a segítő családtag „státuszának” megerősítése- Pozitív változás a munkavállalók informáltságában

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A programban olyan partnereket szeretnénk választani, aki tapasztalatával segíteni tudja a projekt sikeres megvalósítását.Fontos területnek tekintjük az információátadást és tapasztalatcserét, a fejlesztési partnerség működését.A projektünkben több egyedi, kísérleti programelem is van (pályaorientációs program, esély-menedzserek alkalmazása, stb.) amelyhez kapcsolódva szívesen veszünk át módszereket és eljárásokat, és adjuk át a miénket. A célcsoport részvételét a Magyarországon létrejövő programokban tudjuk biztosítani.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A projekt megvalósítása a kölcsönös bizalmon és a közös felelősségvállaláson alapul. A partnerség tagjai már korábban dolgoztak együtt különböző programokban, ezért a projekt tervezése, és elkészítése is közös munkában történt.A fejlesztési partnerség működésének módja közös tréningen kerül kidolgozásra.A tevékenységek földrajzilag és szakmailag is összekapcsolódnak, ezért sikeres megvalósítás csak akkor lehetséges, ha az együttműködő partnerek felelősségvállalása azonos, és megfelelő kapacitást biztosítanak a megvalósításhoz.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

A projekt megvalósítása a kölcsönös bizalmon és a közös felelősségvállaláson alapul. A partnerség tagjai már korábban dolgoztak együtt különböző programokban, ezért a projekt tervezése, és elkészítése is közös munkában történt.A fejlesztési partnerség működésének módja közös tréningen kerül kidolgozásra.A tevékenységek földrajzilag és szakmailag is összekapcsolódnak, ezért sikeres megvalósítás csak akkor lehetséges, ha az együttműködő partnerek felelősségvállalása azonos, és megfelelő kapacitást biztosítanak a megvalósításhoz.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics