IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Egyenlő munkáért egyenlő bért! e-BérBarométer ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
Other national partners : Nők a Holnapért Alapítvány
Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutató Intézete
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
„V2” EXCELSIOR Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
EQUAL theme :Equal opportunities - Reducing gender gaps and desegregation 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-6 
Application phase :Approved for action 1 
Selection date :10-01-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The aim of the project is to fight against the disadvantaged situation of female workers in the labour market by innovative methods in the areas of wages, employment and work performance. The project is based on the adaptation and further development of the Dutch “Wage indicator” (Loonwijzer). The partners of the development partnership are selected based on their representation potential, their concern for female employees, and their experiences in research and web solutions. In the implementation phase of the project the Hungarian development partnership, in cooperation with the Dutch development partnership, would apply and adapt the wage indicator, and would create its own e-Bérbarométer (wage indicator). The cooperation with similar Dutch and Belgian EQUAL development partnerships guarantees cross-country comparability and synergy of the projects. The systematic analyses, researches, reports and articles - supported by the data base to be developed – promote the long term target of equal opportunities and gender mainstreaming.

dot Top


Objective

Text available in

Direct objective: to establish a development partnership in Hungary, and form cooperation with the Dutch Stichting Loonwijzer development partnership. To develop a Hungarian electronic wage-indicator and related services (researches, dissemination). Indirect objective: To decrease the female wage gap, enhance equal opportunities for women in the labour market. Planned solution: Creating an interactive database accessible through the internet (www.berbarometer,hu, www.berbarometer.com) which - enables the comparing of wages, working conditions, etc. (this is a function for individual employees). - helps to elaborate the labour market policy of the social partners. Prior to decision making background analyses and researches are made on the social and economic conditions of women, young people, part-timers, older employees, etc. - international cooperation with the Dutch Wage-indicator guarantees cross-country comparability.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****

Text available in

A projekt innovációs elemei:
1.Módszer: elektronikus adatbank létrehozása, saját portál létrehozása
2.Tartalom: a jövedelmek, munkakörülmények több szempontból történő felmérése, hazai és uniós szintű összehasonlítása, NACE és ISCO klasszifikáció szerinti sztenderdizálása, különös tekintettel a nők és a férfiak közötti jövedelmi és munka feltételekbeli különbségekre. A puszta adatfeltárással párhuzamosan sor kerül az adatok feldolgozására, és közvetlen hasznosítására mind a döntéshozásban, érdekvédelemben, mind az egyének karrier döntéseiben és egyéni béralkujában.
3.Wage Indicator Foundation, Amsterdam know how és módszertan adaptálása, a hazai adatoknak a holland székhelyű adatbázisba történő befutása, ami a nemzetközi összehasonlítást lehetővé teszi.
4.Fejlesztési partnerség: munkavállalói érdekvédelemmel, nők érdekvédelmével, kutatással és webes megoldásokkal foglalkozó szervezetek között létrejövő partnerség, amely csaknem azonos összetételű nemzetközi partnerséggel működik együtt, biztosítva a szinergiát.

dot Top


Budget requested :

< 250 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Sexual Orientation ***
Gender discrimination ***
Disabilities **
Age **
Low qualification **
Racial discrimination *
Unemployment *

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

I. Equal participation of the partners in the elaboration and implementation of the program and in decision making, is ensured by: 1: Developing the cooperation skills of the part-ners, getting to know each other, deepening trust, defining common goals. 2. The strategy of the development partner-ship promotes the inner strengthening and organizational renewal of the partners in. 3. The operational policy of the partners ensures equal participation, for example at the meet-ings.II. Methods for involving the members of the target group in the implementation of the project: 1. Training courses for the social partners of the target group not included in the devel-opment partnership in the fields of organizational develop-ment, training and cooperation improvement (face-to-face method). 2. Involving the target group through the on-line –BérBarométer internet portal: a. by completing a question-naire; ensuring direct e-mail services; operating two types of forums (thematic and general).

 

 Between national partners

Text available in

All partners have to bear responsibility for the realisation of the project, otherwise there is the risk that the project will be carried out only by a restricted group, few people will work and the other will be only passive observers. We have to consider the fact that the capacity of the partner organisations is uneven. To be able to ensure the right of equal participation of all partners with different capacities in decision making and in taking responsibilities during the establishment of the partnership and the implementation of the project the inner capacity development of the partners is of great importance.

dot Top


Transnationality

 

Text available in

1.The Stichting Loonwijzer has significant experience with the Wage-indicator, but information on the processed data will also be exchanged (wage, working conditions, comparing the content of collective agreements) 2. We continue to develop the methodology of the Wage-indicator. 3. We import and adapt the web solutions and tools of the Wage-indicator, and the training modules used in seminars. 4. As possibilities allow we will work on the joint development of this innovative system.

 Linguistic skills

  • English
  • français
  • español (castellano)
  • italiano

 Preferences for transnational cooperation

  • Belgium (nl)
  • Netherlands

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

 Preexisting partnership

  • No

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Nők a Holnapért Alapítvány
Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutató Intézete
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
„V2” EXCELSIOR Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

(MSZOSZ)
Magdolna u. 5-7.
1088 Budapest
www.mszosz.hu

Tel:+3612003027
Fax:+3612003027
Email:h10095bor@ella.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Trade Union
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az MSZOSZ a versenyszféra munkavállalóinak érdekképviseleti szervezete, országos szintű szakszervezeti konföderáció, 37 ágazati-alágazati tagszervezetet tömörít, 18 megyei képviselete pedig a területi jellegű szerveződést biztosítja. Az MSZOSZ az országos szintű érdekegyeztetés aktív résztvevője, az Országos Érdekegyeztetési Tanács és a szociális párbeszéd más makroszintű szervezeteinek reprezentatív tagja.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Borbély Szilvia +3612003027 h10095bor@ella.hu projekt management

Last update: 16-03-2005 dot Top


Nők a Holnapért Alapítvány


Magdolna u. 5-7.
1086 Budapest

Tel:+3612742574
Fax:+3613517756
Email:pacskov@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Nők a Holnapért Alapítvány 1995. óta működik, 1999 novemberében kaptuk meg a közhasznú fokozatot. Alapvető célunk a munkavilágában dolgozó nők körében az őket érintő jogok alapvetően a munkajog megismertetése, jogvédelmük fokozása és segítése.Ennek érdekben két-három napos alap és ráképző tanfolyamok megtartására került sor az Alkotmányról és a Munkatörvénykönyvéről, az Uniós jogharmonizációról, hogy a nők megismerjék alapvető jogaikat. A képzést elsősorban vidéken élő nőtársaink számára szerveztük, hogy a környezetükben élő nőtársaiknak is tudjanak segíteni vagy segítséget kérni. Néhány esetben mar előfordult, hogy a tanfolyamon résztvevő hívott meg, hogy helybe is menjünk segíteni, vagy beszélgetni azokról a témákról, amit ó hallott a tanfolyamon. 2004-ben kiadványt készítettünk „Nők és férfiak közötti egyenlő elbírálás Magyarországon az Uniós irányelvek tükrében” címmel.Makroszintű megjelenésünk a nőket érintő törvények véleményezése. 2003 során a nemzeti Civil Alapprogram, valamint az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénytervezet véleményezésében nyilvánult meg.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pacskovszky Zsolt +3612742574 pacskov@freemail.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutató Intézete

(SZGTI)
Magdolna u. 5-7.
1088 Budapest

Tel:+3612742574
Fax:+3613517756
Email:pacskov@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Trade Union
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az SZGTI projekt alapon működő, évtizedes tapasztalatokkal és sokoldalú nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező gazdasági és társadalomkutató intézet. Az SZGTI kutatásai során alapkövetelménynek tekinti az objektivitást, a szakmai pontosságot és megalapozottságot. Ugyanakkor specifikusan munkavállalói megközelítésből elemzi és kutatja a különböző témákat. Ennek során felhasználja a legújabb külföldi és hazai kutatási eredményeket. A megbízásokat egy-egy témára ad hoc módon szerveződött team végzi el a kutatási koordinátorok vezetésével, minimális rezsiköltséggel.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pacskovszky Zsolt +3612742574 pacskov@freemail.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

(ÉSZT)
Jókai u. 2.
1066 Budapest
www.eszt.hu

Tel:+3612742574
Fax:+3613517756
Email:pacskov@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Trade Union
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az ÉSZT tagszervezetei és 20 regionális szervezete a közszolgálat különböző területein, számos esetben „elnőiesedett” szakmákban képviseli a munkavállalók érdekeit. Míg az MSZOSZ a versenyszektorban, az ÉSZT a költségvetési szektorban biztosítja – ágazati/szakágzati és területi szinten – a projekt megvalósítását, a célszemélyekhez történő eljutást, a célszemélyeknek a projektbe történő bevonását, illetve a projekt megvalósítása során folyamatosan létrejövő eredmények disszeminációját.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pacskovszky Zsolt +3612742574 pacskov@freemail.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


„V2” EXCELSIOR Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

(„V2” Excelsior Bt.)
Szentmihályi út 11.
1144 Budapest

Tel:+3612742574
Fax:+3613517756
Email:pacskov@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A „V2” Excelsior Bt elsősorban társadalomtudományi, ezen belül közgazdasági és szociológiai kutatások végzésére szakosodott társaság. Legfontosabb munkái: ágazati pénzügyi elemzések, konjunktúrális előrejelzések, kérdőíves adatfelvételek lebonyolítása. Erőssége: nagyméretű adatbázisok szerkesztése, kezelése, matematikai statisztikai módszerekkel történő elemzése. Főbb megbízói a legnagyobb gazdaságelemző intézetek: GKI Rt., Pénzügykutató Rt, Növekedés kutató stb.. Másodsorban végezett tevékenysége: angol nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pacskovszky Zsolt +3612742574 pacskov@freemail.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Equal pay for equal work! e-WageBarometer

Rationale

Text available in

1. Fejlesztési partnerség létrehozásának és a partnerek bevonásának indoklásaAz e-BérBarométer megvalósítására olyan fejlesztési partnerség létrehozását tervezzük, amely a legérdekeltebbek megfelelő tapasztalattal rendelkező szervezeteit foglalja magába. A holland fejlesztési partnerséggel történő tervezett együttműködés a hasonló bér-indikátor know how-jához, a tapasztalatokhoz való jutásnak és a bérek, munkafeltételek nemzetközi összehasonlításának alapját képezi. A hosszú távra tervezett fejlesztési partnerség biztosítja a nők és férfiak helyzetében bekövetkezett változások vizsgálatát. Ez folyamatos visszacsatolási lehetőséget nyújt az érdekképviseleti szervezeteknek a munkavállalók, és különösen hátrányos helyzetű rétegeik (nők, gyermekes nők, negyven év felettiek, vidéken élők) helyzetét és körülményeit illetően. A partnerek kiválasztásánál figyelembe vettük a szervezetek reprezentativitását (MSZOSZ), a versenyszféra (MSZOSZ) és a közszolgáltatások munkavállalóinak képviseletét (ÉSZT), a női munkavállalói érdekek képviseletét (”Nők a Holnapért Alapítvány” Alapítvány), a regionális jelenlétet (MSZOSZ, ÉSZT), a kutatásban való jártasságot ((SZGTI Alapítvány és V2 Excelsior Bt.). A hazai fejlesztési partnerség a versenyszektorban működő legnagyobb holland szakszervezetet, az FNV Bondgenoten-t, és közszolgálatban szervezkedő AbvaKabo FNV-t tömörítő leendő holland fejlesztési partnerséggel szándékszik munkakapcsolatot kialakítani. 2. A célcsoportra ill. a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó helyzetfelmérésA női bérrés bár régóta téma az Európai Unióban, nehezen kezelhető kérdés. Magyarországon az Európai Unióhoz hasonló a helyzet. Az OMKM felmérése 1992-ben a 15 százalékos rés volt a férfi és a női bérek között. A kilencvenes évek végére ez a rés már 20 százalékra nőtt . Ennél is kedvezőtlenebb volt a helyzet a költségvetési szektorban, ahol a nők bére 22,6 százalékkal volt alacsonyabb a férfiakénál. Magyarország – az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan – a foglalkoztatási ráta emelésére törekszik. Ennek fő forrásai az aktív korban lévő, a munkaerőpiacra visszatérni törekvő nők. Az e-BérBarométer hozzásegíti őket ahhoz, hogy tudják jogaikat, tudják, mit kérhetnek egy-egy munkakörben, adott végzettséggel, stb. Ezzel az e-BérBarométer nemcsak direkt módon (beépülve a szakszervezetek alkujába), hanem indirekt módon járul hozzá az esélyegyenlőség növeléséhez, a nemek közötti munkaerő-piaci különbség csökkentéséhez, segíti a gyermekgondozás vagy hozzátartozó otthoni ápolása után a munkaerő-piacra visszatérőket fellépésükben, alkupozíciójukat erősíti.. Az interaktív módszerek nyújtotta lehetőség lehetővé teszi a célcsoporthoz tartozók aktív bevonását, s ezzel a célcsoport ütőképességét emeli. 3. A tervezett kísérleti program szakmai háttere és szükségességeA magyar jog kifejezett rendelkezéssel és közvetett módon is tiltja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértését. Az e-BérBarométer a bérkérdésnél jóval szélesebb terület vizsgál, lehetővé téve az EU tagállamokkal való összehasonlítást. A projekt a Hollandiában elindított “Wage indicator” (Loonwijzer) alapján épül fel, a második szakaszban a hazai fejlesztési partnerség a holland fejlesztési partnerséggel nemzetközi együttműködés keretében alkalmazná és adaptálná a bérindikátort, és alakítaná ki saját e-BérBarométerét.

A projekt célja innovatív módon fellépni a nők hátrányos megkülönböztetésével szemben a bérezés, a foglalkoztatás és a munkavégzés terén. A projekt alapjául szolgáló e-BérBarométer a holland “Wage indicator” (Loonwijzer) adaptált és továbbfejlesztett változata. A hazai fejlesztési partnerség kialakításánál figyelembe vettük a szervezetek reprezentativitását, a női munkavállalói érdekek megjelenítését, a kutatási tapasztalatok meglétét és a webes tapasztalatokat. A projekt megvalósítási szakaszában a hazai fejlesztési partnerség a holland fejlesztési partnerséggel nemzetközi együttműködés keretében alkalmazza és adaptálja a bérindikátort, és alakítja ki saját e-BérBarométerét. Az EQUAL keretében létrejövő holland és a belga fejlesztési partnerséggel történő együttműködés a nemzetközi összehasonlítást és a projektek szinergiáját is lehetővé teszi. A létrehozandó adatbázis alapján történő rendszeres elemzések, kutatások, jelentések, cikkek szolgálják az esélyegyenlőség célját.

dot Top


Objective

Text available in

Közvetlen cél: hazai fejlesztési partnerség létrehozása, nemzetközi együttműködés kialakítása a holland Stichting Loonwijzer fejlesztési partnerséggel. A hazai e-BérBarométer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások (kutatások, disszemináció) kialakítása. Közvetett cél: a női bérrés csökkenése, az esélyegyenlőség növelése a munkaerőpiacon. A kollektív és az egyéni bérmegálla-podásokban az e-BérBarométer hatása. Tervezett megoldás: e-BérBarométer, internetes portálon www.berbarometer,hu, www.berbarometer.com) keresztül elérhető interaktív adatbázis létrehozása, amely - lehetőséget ad a bérek, munkakörülmények stb. összehasonlítására. Ez az egyéni munkavállaló számára adott felhasználási terület.- Az adatbázis segítséget nyújt a munkaerőpiaci politika kialakításához a kormányzati, munkavállalói- és munkaadói érdekvédelmi szervezetek számára. Döntés előkészítő elemzések készülnek az adatok alapján a nők, fiatalok, részmunkaidősök, idősebb munkavállalók stb. társadalmi-gazdasági helyzetére vonatkozóan.- Nemzetközi együttműködés keretében a projekt csatlakozik a holland Wageindicator programhoz és adatbázishoz. Ez lehetőséget ad az adatok nemzetközi harmonizálására és összehasonlítására.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Valamennyi partnernek felelősséget kell vállalnia a projekt végrehajtásáért, máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a projektet csak egy szűk kör hajtja végre, a többiek passzívan asszisztálnak. A partnerszervezetek kapacitása azonban egyenlőtlen. Ahhoz, hogy a különböző belső kapacitású partnerek egyenlő részvétel jogát biztosítani lehessen a felelősségvállalásban, a döntéshozatalban a partnerség építés és a projektvégrehajtás során, fontos a partnerek belső kapacitásépítése.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Valamennyi partnernek felelősséget kell vállalnia a projekt végrehajtásáért, máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a projektet csak egy szűk kör hajtja végre, a többiek passzívan asszisztálnak. A partnerszervezetek kapacitása azonban egyenlőtlen. Ahhoz, hogy a különböző belső kapacitású partnerek egyenlő részvétel jogát biztosítani lehessen a felelősségvállalásban, a döntéshozatalban a partnerség építés és a projektvégrehajtás során, fontos a partnerek belső kapacitásépítése.

dot Top


Transnationality

Text available in

1.A Stichting Loonwijzer már jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a Wageindicator terén, de sor kerül a feldolgozott adatok alapján nyert információk cseréjére is (bér, munkafeltételek, kollektív megállapodások tartalmának összehasonlítása).
2. A Wageindicator módszerét tovább is fejlesztjük.
3. Átvesszük és adaptáljuk a wageindicator webes megoldását és eszközeit; továbbá a szemináriumokon a célcsoport fejlesztését célzó oktatási modulokat.
4. A lehetőségekhez mérten sor kerül a közös fejlesztésre.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics