IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Modellértékű NőTámogató Rendszer kiépítése ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : West Hungary Humán Szolgáltató Kht.
Other national partners : Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulása
West Hungary Consulting Kft
EQUAL theme :Equal opportunities - Reducing gender gaps and desegregation 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-7 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

„ A system of model values assisting women ” projectOur goals are: improving the opportunities and employability of women in the labour market by developing a centre providing, among others, household services and preparing the launch of a Women’s Assistance Card in social policy·Surveying the state-demand-need of the target groups· building connections with local employers·analysing the labour market problems of women·appraising the service demands and needsThe target groups:1)Primary target group: unemployed people2)Secondary target group: working womenArea of implementation: Szombathely and it’s vicinityMembers of the partnership:· West Hungary Humán Szolgáltató Kht.·WH Consulting Kft.·Szombathely és Kistérsége Területfejlesztési TársulásaAnticipated achievements of the project:-The training of 20 unemployed, and their gaining experiences through household services -elaborating a service package consisting of 7 elements-developing a „ female supporting system model”

dot Top


Objective

Text available in

Our primary goals:·Improving the opportunities and the employability of women in the labour market Primary target group: involving 20 unemployed women in training and development, providing them opportunities for gaining work experience, increasing their chances in getting a job · Developing a Household Service CentreSecondary target group: improving the chances of working women to keep their jobs and to be successful; relieving working-women of household burdens, providing them training· Elaborating the „ system of model values assisting women”.· Preparing the launch of a Women’s Assistance Card in social policy, its popularization and dis-semination of the good practices

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Conception for training programs, certification **
Work organisation, improvement of access to work places ***
Guidance and social services ****
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features **

Type of innovation Rating
Process-oriented ***

Text available in

Létező elem, tevékenység
-munkanélküliek esélyeinek javítása fejlesztés, képzés, munkába helyezés által
-takarító szolgáltatás
-cafetéria rendszer
-háztartási szolgáltatás működtetése munkába segítési céllal
-az elméleti innovációs elem gyakorlati alkalmazásának hiánya
-a működő foglalkoztatási projektek a munkanélkülieket támogatva, munkába, képzésbe helyezésüket segítik
-a munkavállaló otthoni feladatai alóli tehermentesítése nem megoldott
-az eddigi foglalkoztatási projektek a munkanélküli személyre koncentráltak (vertikálisan)

Újszerű elem, tevékenység
-a munkaerőpiacon, foglalkoztatásban lévő nőket támogató rendszer,munkatapasztalathoz illeszkedő képzés megvalósítása,sokrétű, kiegészítő szolgáltatások kínálata, megvalósítása
-háztartási szolgáltatások széles köre házban, ház körül, családtagok támogatása, ellátása
-a nőket érintő hátrányok kompenzálását szolgáló cafetéria elem kidolgozása
-fejlesztés – képzés –munkatapasztalat szerzés - utógondozás folyamatának komplex megvalósítása
-a nőTámogató rendszer körforgásának modellálása partneri együttműködő háttérrel
-a jó gyakorlat elterjesztése, az innovációs elem szakmapolitikába való bevezetésének előkészítése
-a rendszer a munkanélküliek mellett a munkavállalókat is szolgálja: képzésüket, munkában maradásukat, érvényesülésüket segíti
-a munkáltató érdekeltté tétele a munkavállaló teljesítményének növelése érdekében a házi és ház körüli feladatok alóli tehermentesítés által
-a foglalkoztatott családjára, környezetére is komplex hatást gyakorol (horizontálisan)

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action

Text available in

by providing continuous information flow and making them accessible for everyone prepared and well-founded decisions can be made by ensuring the participation of all partner organizations in defining and scheduling the tasks at the scheduled meetings the problems occurring during the implementation are discussed, and alternative solutions are elaborated commitment for the project is ensured by individual tasks and competencies taking responsibility for the accomplished tasks promotes the realization of the project goalsby ensuring personal participation the more active contribution of the participants can be promoted elaborating the evaluation system together collective evaluation emphasizes the importance of the tasks performed independently

 

 Between national partners

Text available in

·for efficient operation widespread guidance and internal communication is necessary· the project management ensures the conditions necessary for the operation by ensuring individual competencies · the planned and reasonable management of internal human resources and their rearrangement, if necessary, helps the elimination of temporary barriers· smooth co-operation is guaranteed by the continuous information flow, evaluation and planning

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • italiano
  • Deutsch
  • polski

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 16.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3565 Home Managing BEnl 26
IT IT-G2-CAM-028
NL 2004/EQD/0006
SI 25

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
West Hungary Humán Szolgáltató Kht. DP managing organisation
Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulása
West Hungary Consulting Kft Co-ordination of experimental activities
Design of the project
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership

dot Top


Agreement Summary

Text available in

·getting acquainted with programmes and project ideas well-functioning in Europe· getting acquainted with the social equality model of the socially developed countries of Northern Europe · adapting the well-functioning models·transmitting the results to the countries of Southern Europe ·co-operation with and providing assistance to the southern countries in the adaptation of the new models· assessing the achievements and working on a future co-operation

Last update: 16-03-2005 dot Top


West Hungary Humán Szolgáltató Kht.


Rákóczi Ferenc utca 1.
9700 Szombathely

Tel:+3694511085
Fax:+3694/511086
Email:olgi.human.kht@whc.hu

 
Responsibility in the DP: DP managing organisation
Type of organisation:Employment services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A West Hungary Humán Szolgáltatót Kht. 2003.01.19-én alakult. Székhelye Zalaegerszeg, telephelye Szombathely.A Kht. jelenleg a „Támogató Háló Munkahelybiztonság megingására” OFA foglalkoztatási projektet valósít meg.Időtartama: 2004.02.01.-2005.03.31.Tevékenységek:A Szombathelyt és kistérségét érintő nagy számú létszámleépítések révén munkanélkülivé váló ügyfeleknek nyújtunk személyre szabott mentori szolgáltatást, képzési és elhelyezkedési tanácsadást; képzésbe, munkába helyezést biztosítunk.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Tamásné Nagy +36302402292 olgi.human.kht@whc.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top


Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulása


Kossuth Lajos utca 1-3
9700 Szombathely

Tel:+3694322881
Fax:+3694322881
Email:kisterseg@szombathely.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Semi-public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A társulás fő tevékenységi körei:
- A kistérség területfejlesztésének összehangolása
- A kistérséghez tartozó települések hosszú- és középtávú területfejlesztési koncepciójának, terveinek, programjának és alprogramjainak kidolgozása és jóváhagyása
- A kistérség társadalmi és gazdasági helyzetének, adottságainak rendszeres vizsgálata és értékelése, a környezeti adottságok feltárása, hasznosítása
- Az elfogadott területfejlesztési koncepciók, programok, tervek megvalósításához szükséges pénzügyi tervek összeállítása
- Az elfogadott programok, alprogramok, fejlesztési tervek megvalósítása érdekében állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervekkel külön megállapodások, szerződések kötése
- A településrendezési tervek egyeztetése, a kistérségi és a megyei tervekkel való összhangjuk biztosítása
- Az egyes települések önkormányzata részéről elhatározott egyedi beruházások és fejlesztések előkészítésének, bonyolításának szakmai segítéseContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pethő Szilvia +3694322881 kisterseg@szomathely.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top


West Hungary Consulting Kft

(WHC)
Rákóczi Ferenc utca 1.
9700 Szombathely

Tel:+3694550050
Fax:+3694550060
Email:toth.zoltan@whc.hu; torok.timea.human@whc.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A WH Consulting Kft. 1990- ben alakultTevékenységei: Gazdasági és humán területen nyújt komplex szolgáltatást Humán tevékenység: munkaerő kölcsönzés-közvetítés, HR outsourcingGazdasági szolgáltatások: adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat, pénzügyi tanácsadásIrodák: Zalaegerszegen, Győrben, Szombathelyen működnek.A Kft 2003-ban elnyerte a „Családbarát Munkahely” díjat és a brüsszeli tanácskozáson mutathatta be a családbarát munkahelyi modelljét, és részese lehet a magyar munkahelyek európai auditálásának elterjesztésébenContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Török Tímea 06-94/509-515, 06-30 399 32 23 torok.timea.human@whc.hu project management
Zoltán Tóth +3694550050 toth.zoltan@whc.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Modelling a female promotion system

Rationale

Text available in

A „Modellértékű NőTámogató rendszer kiépítése” című projektben

Célunk: A nők munkaerőpiaci esélyeinek, foglalkoztathatóságának javítása, háztartási szolgáltatásokat is nyújtó szolgáltató központ kiépítésével, NőTámogató kártya szakmapolitikába való bekerülésének előkészítése

·Célcsoportok állapot-igény- szükségletfelmérése
·Munkáltatói kapcsolatok kiépítése
·Nők munkaerőpiaci problémáinak elemzése
·Szolgáltatási szükségletek, igények számbavétele

A program célcsoport
-Elsődleges célcsoport: munkával nem rendelkezők
-Másodlagos célcsoport: munkában lévő nők

A megvalósítás helyszíne
Szombathely és kistérségének települései

A partnerség résztvevői
West Hungary Humán Szolgáltató Kht
WH Consulting Kft
Szombathely és Kistérsége Területfejlesztési Társulása

A program várható eredménye szolgáltatásunk gazdagabb kínálatú megvalósulása
-20 fő munkanélküli képzése, munkatapasztalat szerzése háztartási szolgáltatások révén
-7 moduláris elemből álló szolgáltatási csomag kidolgozása
-NőTámogató rendszer kiépítése

dot Top


Objective

Text available in

·A nők munkaerőpiaci esélyeinek, foglalkoztathatóságának javítása elsődleges célcsoport: 20 fő munkanélküli fejlesztése, képzése, munkatapasztalat szerzési lehetőség nyújtása, elhelyezkedési esélyek növelése
·Háztartási szolgáltatások, szolgáltató központ kiépítése másodlagos célcsoport: aktív, munkában levő nők munkahely megtartó és érvényesülési esélyeinek javítása: egyéb, munkahelyen kívüli női szerepeket, kötelezettségeket illető tehermentesítés, képzéshez juttatás
·NőTámogató Rendszer kiépítése
·A NőTámogató kártya szakpolitikába való bevezetésének előkészítése, népszerűsítése, a jó gyakorlat terjesztése

dot Top


Agreement Summary

Text available in

-Európában jól működő, kialakult programok, projektötletek megismerése
-Észak-Európa társadalmilag fejlett országainak modellértékű munkaerőpiaci esélyegyenlőség mintáinak megismerése
-a sikeresen működő minták adaptálása nemzeti szinten
-az eredmények közvetítése az Európai Unió déli államai felé
-együttműködés, segítségnyújtás a déli államok nemzeti adaptálásában
-az eredmények összehasonlítása
-közös tapasztalatok megfogalmazása és a jövőbeni együttműködés kialakítása

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

-a hatékony működés, a gördülékeny megvalósítás érdekében többszintű irányítás, belső kommunikáció érvényesítése szükséges
-a menedzsment gondoskodik a működési feltételekről, biztosítva az önálló feladatkör és felelősségvállalás lehetőségét
-a belső, személyi erőforrásokkal való tervezett, ésszerű gazdálkodás, szükség esetén átcsoportosítás az átmeneti akadályok elhárítását segíti
-a folyamatos tájékoztatás, értékelés és tervezés a zökkenőmentes együttműködést garantálja

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

-a hatékony működés, a gördülékeny megvalósítás érdekében többszintű irányítás, belső kommunikáció érvényesítése szükséges-a menedzsment gondoskodik a működési feltételekről, biztosítva az önálló feladatkör és felelősségvállalás lehetőségét- a belső, személyi erőforrásokkal való tervezett, ésszerű gazdálkodás, szükség esetén átcsoportosítás az átmeneti akadályok elhárítását segíti- a folyamatos tájékoztatás, értékelés és tervezés a zökkenőmentes együttműködést garantálja

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics