IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 "Az esély bölcsödéje" ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola
Other national partners : BÉKÉS MEGYEI NŐK EGYESÜLETE
Kopernikusz Innovációs Egyesület
EQUAL theme :Equal opportunities - Reducing gender gaps and desegregation 
Type of DP :Geographical - Other - Bekes 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-43 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :18-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Today women with small children in Hungary run into a lot of difficulties if they try to return to work. According to surveys every second woman remains without a job if they stay at home for some time to care for their small child. Employers treat them with discrimination and it is also difficult for them to ensure child care for the time they work. This problem is even more relevant in a disadvantaged region where the rate of unemployment is high compared to the Hungarian and the European average. Many of the mothers do not even start looking for a job, or they give up searching easily. After a year they fall out of the dole system and for long term unemployed reintegration becomes more and more difficult. The aim of our project is to help young mothers by elaborating an innovative training and service package which would motivate them in creating their own enterprise or to find a job. The project will also promote alternative employment models already used by enterprises in other countries.

dot Top


Objective

Text available in

The aim of our project is to elaborate an innovative training and service model which would help mothers with small children to return to the labour market as entrepreneurs or employees.Direct aim of the project is to implement this experimental training, to provide the mothers with young children competitive practical knowledge necessary for starting or developing an enterprise, and to provide tailor made mental-hygienic and business counselling for the participants of the pilot project that would encourage them to create their own enterprise or return to work as employees.Long-term aim of the project is the introduction of this model in practice throughout Hungary, and to thus reduce the number of women who are excluded from the labour market because of having small children, to create and disseminate forms of occupation that help mothers reconcile their responsibilities at home and at work.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Work placement **

Type of innovation Rating
Goal-oriented **

Text available in

A projekt újszerű megközelítésben segíti a kisgyermekes anyák munka világába történő visszailleszkedését. A képzésen résztvevő kismamák megszerzik a tudást ahhoz, hogy önálló vállalkozást alapítsanak. A tudás azonban nem elég. Ennek tudatában nagy hangsúlyt fektetünk a résztvevők mentális felkészítésére is. Az előzetes képzési tervnek megfelelően a résztvevők képzettségüknek megfelelő naprakész gazdasági, informatikai, kommunikációs és nyelvi képzést kapnak, mely kiegészül egy vállalkozás viteléhez alapvetően szükséges információk átadásával. A képzés ideje alatt a résztvevők ösztöndíjat kapnak (kivéve azokat, akik GYED-ben részesülnek).

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  20.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  80.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  100.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  0.0%  100.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  100.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  0.0%  30.0% 
25 - 50 year  0.0%  70.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Equal participation within the partnership is already realized in the planning period. At the project partnership meetings, held every second week, the partners can share their ideas and make suggestions for their implementation. The allocation of tasks is based on consensus. The partners had a chance to maintain their independence in the field of their competence, always bearing in mind the priority of the collaboration. Decisions are preceded by voting, and anonymous decision making in necessary for the implementation of an action.

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • italiano
  • Deutsch
  • español (castellano)

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 18.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3790 COMPASS: Supporting gender equity and reintegration into the labour market EE 12
IT IT-G2-CAL-038
PL 76

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
BÉKÉS MEGYEI NŐK EGYESÜLETE
Kopernikusz Innovációs Egyesület

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A nemzetközi együttműködés során a projektben megvalósított innovatív képzési-szolgáltatási koncepcióba integráljuk a nemzetközi partner tapasztalatait, javaslatait. Közösen kidolgozzuk a családos nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét támogató új képzést, szolgáltatásokat és foglalkoztatást is érintő modellt, meghatározzuk ennek minél hatékonyabb elterjesztésére vonatkozó stratégiákat is

Last update: 18-03-2005 dot Top


EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola

(EO)
Derkovits sor 2.
5600 Békéscsaba
www.eoe.bmk.hu

Tel:+3666444625
Fax:+3666444625
Email:igazgatosag@eoe.bmk.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Semi-public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:Bekes
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Szakközépiskolában felső- és középfokú szakmák oktatása folyik. Az Iskola jogosult az OKJ szakmai vizsgák szervezésére. Célja a Békés megyében folyó üzleti, gazdasági, informatikai és idegen nyelvi oktatás színvonalának javítása; a térség munkaerőpiacára magas szakmai követelményeknek eleget tenni tudó munkaerő biztosítása. Az Iskola jogosult iskolarendszeren kívüli szakképzés és tanfolyami képzés szervezésére is. A szakmai programban kezdettől fogva fő iránynak számítottak azok a szakmák, amelyek esetében a menedzsment ismeretek többé-kevésbé meghatározóak .Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Márkus János +3666444625 igazgatosag@eoe.bmk.hu all

Last update: 18-03-2005 dot Top


BÉKÉS MEGYEI NŐK EGYESÜLETE

(BMNE)
Derkovits sor 2.
5600 Békéscsaba
-

Tel:+3666451163
Fax:+3666449336
Email:bekesmegyeinok@mail.datanet.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Trade Union
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az 1998. júniusában alakult társadalmi, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet fellép a nők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, munkahelyteremtő programok szervezésében, fontosnak tartja a családi értékek megőrzését.Tevékenységei: érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység; családok segítése, a családi értékek megőrzésének propagálása; munkahelyteremtő programok szervezésében való részvétel; ismeretterjesztő tevékenység; előadások szervezése; jogsegélyszolgálat működtetése; hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás; kapcsolatok kiépítése hasonló területen működő külföldi civil szervezetekkelContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Szikora Mihályné (66) 449-222/146, (30)2752-592 bekesmegyeinok@mail.datanet.hu all

Last update: 18-03-2005 dot Top


Kopernikusz Innovációs Egyesület

(Kopernikusz Innovációs Egyesület)
Teréz krt. 33
1067 Budapest

Tel:(1) 2695679
Fax:(1) 2695679
Email:b.acs@kopernikusz.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:07-01-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Ács Barbara (1) 2695679 b.acs@kopernikusz.hu project manager

Last update: 18-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

"The nursery of chance"

Rationale

Text available in

Napjainkban a gyermeket vállaló nők helyzete nem egyszerű. Felmérések szerint minden második nő állás nélkül marad, ha szülni megy. Gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy gyermekük megszületése után nem sikerül visszailleszkedniük a munka világába. A munkáltatók általában hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak velük szemben és a munkaidő alatt gyermekük elhelyezése is nehézséget okoz számuk. Különösen igaz ez egy hátrányos helyzetű régióban, ahol a bejelentett munkanélküliek aránya rendkívül magas az országos és az európai átlaghoz mérten is. A kisgyermekes anyák sok esetben el sem kezdenek munkát keresni vagy egy bizonyos idő után feladják. Egy év után kiesnek a támogatott munkanélküliek köréből és tartós munkanélküliként sokkal nehezebb őket visszajuttatni a munka világába. Projektünk célja, hogy segítsük a kisgyermekes anyákat a munka világába való visszatérésben, felhasználva a partnerek nemzetközi tapasztalatait, olyan innovatív képzési program és tanácsadói szolgáltatások kifejlesztésével, mely hozzásegíti őket saját vállalkozás elindításához illetve a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez

dot Top


Objective

Text available in

A projekt célja olyan valós igényeken alapuló innovatív képzési, szolgáltatási és foglalkoztatási modell kidolgozása, mely elősegíti a kisgyermekes anyáknak a munka világába munkavállalóként vagy vállalkozóként történő visszatérést. Ennek keretében közvetlen cél a résztvevő kisgyermekes anyák számára a munkaerőpiacon illetve saját vállalkozás indításához, fejlesztéséhez szükséges versenyképes, gyakorlati ismeretek átadása valamint a munkába való visszatérés sikerességét elősegítő személyre szabott mentálhigiénés és üzleti tanácsadás nyújtása. Hosszú távú cél a kísérleti modellek széles körű gyakorlati alkalmazásának bevezetése, ezáltal csökkenteni a gyermekvállalás miatt a munka világából kirekesztődő nők számát, megteremteni és elterjeszteni azokat a foglalkoztatási formákat, melyek lehetővé teszik az otthoni és a munkahelyi feladatok beosztását.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Az egyenlő részvétel a fejlesztési partnerség keretein belül már a pályázat-tervezési szakaszában megvalósul. A kéthetenként összehívott partneri megbeszélés keretein belül a partnerek ötleteket vetnek fel, és javaslatokat tesznek a megvalósításra. A feladatok elosztása mindenki egyetértésével jött létre. A partnerek lehetőséget kaptak az önállóságuk megtartására az általuk lefedett területen, természetesen soha nem szem elől tévesztve az együttműködés prioritását.A döntéseket szavazások előzik meg, melyeken egyhangú döntés szükséges a tevékenység végrehajtásához.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics