IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Integrált munkaerőpiaci szoláltató rendszer kialakítása ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Vas Megyei Munkaügyi Központ
Other national partners : "Vasi Hegyhát" Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Hegypásztor Kör
Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Services 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-42 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The fundamental problem targeted by the project is that, the with respect to the labour market disadvantaged people (especially the inactive ones), are located in majority in the underdeveloped regions of the county, their level of mobility is low, therefore their physi-cal distance from Szombathely and other cities is a significant problem, making difficult the reach of assistance services, professional training and employment opportunities.
The direct objective of the project is the development of an integrated service system based on the means of e-learning and remote work, which is based on the infrastructure of the e-Hungary points and TeleHouses. It enables the involvement in the rural, underdevel-oped areas the opportunities (services, trainings, work places) for the inactive labour force.With respect to the level of activities the project consists of the following parts: 1. surveys and analysis, 2. service development and network building, 3. experimental realization of the system in Vasvár small region.
The project aims to execute the objectives above in the framework of international co-operation, based on the basic principles of the Equal program.

dot Top


Objective

Text available in

Direct objective: contribute to the entering and refitting to the labour market of disadvan-taged people in county Vas, realized through the following objective elements:
·Prepare a survey on how the services of the Labour Office offer adequate solution for helping the inactive labour force and what modifications/changes are needed
·Start services based on market demand (remote work) with the integration of em-ployers
·Elaborate the system of skills and knowledge development based on e-learning (de-velopment of materials, training)
·Assure the full availability of services based on the infrastructure of the TeleHouse and E-Hungary system

Indirect objectives:
·Create a demand-based, cost-efficient service system
·Contribute to the establishment of remote work and e-learning
·Diminish the individual labour market problems
·Decrease the regional differences within the county

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Conception for training programs, certification ***
Work organisation, improvement of access to work places **
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Goal-oriented ***

Text available in

Helyben maradás lehetősége
Az újszerűség első vonulata, hogy nem kényszerül az inaktív célszemély arra, hogy nagyobb távolságot megtegyen, lakhelyének közvetlen közelében elérhetőek lesznek a Munkaügyi Központ szolgáltatásai

Információátadás módja
Mind a szolgáltatások rendszere, mind pedig a képzési anyag az interneten keresztül, - e-learning alapon - jut el a célcsoporthoz, mégpedig úgy, hogy egy meglévő rendszer – E-Magyarország, Teleház – infrastruktúrájára tud költség-hatékonyan ráépülni. Ezzel egyidejűleg a meglévő rendszerek kihasználtságát, illetve fenntarthatóságát is javítja

Távmunka
Olyan munkaviszony kialakítására, meghonosítására törekszik a projekt keretében a fejlesztési partnerség, mely nem jellemző jelenleg a régióban, de a hátrányos helyzetű, elmaradott kistérségekben élők számára alternatívát jelenthet

Tevékenység visszacsatolása
A Munkaügyi Központ szolgáltatásainak fejlesztése érdekében hatékonysági felmérést készít a célcsoport körében az általa nyújtott tevékenységek ismertségéről és hasznosságáról. Ez képezi alapját a működési racionalizálásnak, illetve az értékteremtésben a továbblépésnek

Komplex, integrált megközelítés
A tervezett projekt a célcsoport segítését nem a meglévő problémákból kiindulva-, hanem a közvetlen piaci szükségletesre építve kívánja megvalósítani. A rugalmas rendszerek (távmunka, e-learning, intézményi háttér) lehetővé teszik, hogy valamennyi tevékenység kiindulópontját a munkaadók-, illetve a célcsoport körében felmért szükségletek jelentsék. Az igényfelmérésre-, képzésekre-, munkaerőpiaci szolgáltatásokra és távmunkára épülő komplex rendszer a hatékony segítéshez szükséges valamennyi tényezőt összekapcsolja, és közvetlenül elérhetővé teszi a célcsoport számára.

Több szektorú partnerség
A komplex megközelítés csak úgy lehet sikeres, ha ehhez széleskörű tapasztalati- és szakmai háttér társul. A fejlesztési partnerség tagjai a releváns (komplementer) területeken (képzés, munkaerőpiaci szolgáltatások, vállalkozások bevonása, informatikai végpontok működtetése) speciális ismeretekkel rendelkeznek. Szervezetileg is érvényesül a több szektorúság, s az önkormányzati-, intézményi-, civil- és vállalkozói szemlélet ütköztetése hatékony módszertan kidolgozását eredményezheti.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination **
Disabilities **
Age **
Low qualification ***
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

The organizations involved in the realization of the project are mainly the TeleHouses and E-Hungary points. In the planning phase they are represented by one organization – the Hegypásztor Kör in Oszkó -, however, in the phase of exploitation and operation of the development partnership the involvement of further 8-10 organizations is planned. The developed service system is realized through them, to enable what, the project contributed with respectful capacities (training and employment of remote professional administrators).

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3824 Learning Impulse BEfr 52
FR IDF-2004-42472
UKgb 142

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Vas Megyei Munkaügyi Központ Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
"Vasi Hegyhát" Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Hegypásztor Kör
Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

dot Top


Agreement Summary

Text available in

As within the project an alternative labour market service system is planned to be devel-oped and set up with experimental objective, therefore such international partner is logical to be identified, where similar market environment and characteristics led to similar type of integrated approach. In this case the co-operation can focus on parallel development of experimental solution and the common development, as well as on the continuous, mutual exchange of experience.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Vas Megyei Munkaügyi Központ

(Vas MMK)
Hollán Ernő u. 1.
9700 Szombathely
www.vasmmk.hu

Tel:30/378-0225
Fax:+3694505747
Email:kovacs@panterhei.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Vas
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Vas Megyei Munkaügyi Központ tevékenységét, a többi munkaügyi központhoz hasonlóan, az 1991. IV. törvény (Foglalkoztatási törvény) határozza meg. Ennek megfelelően a Munkaügyi szervezet fő feladata a munkanélküliség kezelése, az ebből adódó társadalmi feszültség enyhítése. Ezt a feladatot a munkaügyi központ passzív és aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel tudja megoldani.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kovács István 30/378-0225 kovacs@panterhei.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


"Vasi Hegyhát" Területfejlesztési Önkormányzati Társulás


Alkotmány u. 1.
9800 Vasvár

Tel:+3694520417
Fax:+3694505747
Email:vhegyhat@axelero.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Co-operative
Size:Staff < 10
NUTS code:Vas
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A társulás elsődleges funkciója a kistérségben folyó terület-, illetve vidékfejlesztési tevékenységek koordinálása. Ezen belül jelenleg a következő feladatokat látja el:
·Térségfejlesztési programok készítése (területfejlesztési, vidékfejlesztési, gazdaságfejlesztési, turisztikai, stb. programok kidolgozása, aktualizálása)
·Projektgenerálás, a térségfejlesztési programokba illeszkedő fejlesztési projektek kialakítása, megvalósításuk szakmai segítése
·Önkormányzatok közötti érdekegyeztetés és érdekképviselet, a térségi szinten ellátandó önkormányzati feladatok koordinációja
·Kistérségi foglalkoztatási paktum menedzsment szervezeti funkcióinak ellátásaContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Vízvári Sándor +3694573-203 vhegyhat@axelero.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Hegypásztor Kör


Molnár Antal u. 4.
9825 Oszkó
www.oszko.hu

Tel:+3694520417
Fax:+3694505747
Email:hegypasztor@oszko.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Vas
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Hegypásztor Kör legfontosabb tevékenységei az alábbiak:
1.A térségben található zsúpfedeles présházak megmentése, erre foglalkoztatási program működtetése munkanélküli fiatalok bevonásával
2. kulturális rendezvények és ifjúsági programok szervezése, helyi öntevékeny csoportok (színjátszócsoport, néptánccsoport, daloskör, ifjúsági önkormányzat) segítése
3.Teleház- és turisztikai információs iroda működtetése, informatikai- és információs szolgáltatások nyújtása a lakosság számára (Alapszolgáltatások, képzések, munkaerőpiaci információnyújtás, stb.)
4.környezeti nevelési programok szervezése, erdei iskola fenntartásaContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Zágorhídi Czigány Ákos +3694573-166 hegypasztor@oszko.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

(ReMeK)
Akacs Mihály u. 1-3.
9700 Szombathely
www.remek.hu

Tel:+3694336-740
Fax:+3694505747
Email:varga.andras@remek.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:Vas
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Varga András +3694-336-740 varga.andras@remek.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

(Vállalkozói Központ)
Petőfi S. u. 1/B
9700 Szombathely

Tel:+3694326-048
Fax:+3694326-049
Email:babos@vas-hvk.axelero.net

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Vas
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Vállalkozói Központ legfontosabb tevékenységei:
1.Inkubátor házak működtetése Szombathelyen és Vasváron, kezdő vállalkozások számára.
2.Képzés, oktatás: (vállalkozói ismereteket nyújtó tanfolyamok, nyelvi és számítógépes képzések, marketing és minőségügyi, valamint szakma specifikus képzések).
3.Vállalkozás-finanszírozás (az Országos Mikrohitel Program keretében).
4.Tanácsadás (marketing, pénzügyi, jogi, hitelezési, vállalkozói, munkaerő-piaci, informatikai, menedzsment, pályázatkészítési, rendezvényszervezési).
5.Kiállítások, szakember-találkozók szervezése
6.A szombathelyi Foglalkoztatási Paktum menedzsment szervezeti teendőinek ellátásaContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Babos Csaba +3694326-048 babos@vas-hvk.axelero.net all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Elaboration of integrated service system for the labour market

Rationale

Text available in

A projekt által orvosolni kívánt alapvető probléma, hogy a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű (főként inaktív) emberek legnagyobb arányban a megye elmaradott térségeiben élnek, alacsony a mobilitásuk, s ezért a megyeszékhelytől- és a nagyobb városoktól való távolság miatt számukra különösen nagy probléma a segítő szolgáltatásokhoz-, a szakmai képzésekhez-, valamint a foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzájutás.
A projekt közvetlen célja az e-learning- és a távmunka eszközeire építve egy integrált szolgáltatási rendszer kialakítása, amely a megyében működő teleházak- és e-Magyarország pontok hálózatán keresztül közelebb viszi, s ezáltal elérhetővé teszi a szolgáltatásokat (segítő szolgáltatások, szakmai képzések, munkahely) az elmaradott, vidéki térségekben élő inaktívak számára.
A tevékenységek szintjén a projekt az alábbi részekből áll: 1. Felmérések és elemzések, 2. Szolgáltatásfejlesztés- és hálózatépítés. 3. A rendszer kísérleti megvalósítása a vasvári kistérségben.
A projekt ezt a célkitűzést nemzetközi együttműködés keretében az EQUAL program alapelveire építve kívánja megvalósítani.

dot Top


Objective

Text available in

Közvetlen célunk a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének, illetve visszailleszkedésének segítése Vas megyében, amit az alábbi részcélokon keresztül kívánunk megvalósítani:
·Felmérni, hogy a Munkaügyi Központ szolgáltatásai mennyiben nyújtanak adekvát megoldást az inaktív népesség segítésére, milyen módosításokra/ egyéb szolgáltatásokra van igény
·A munkaadók bekapcsolásával a piaci igényekre (távmunka) alapozott szolgáltatások elindítása
·Kidolgozni a készségek- és ismeretek fejlesztésének e-learning alapú rendszerét (tananyagok kifejlesztése, képzések)
·A Teleház és E-Magyarország pont rendszerére, infrastruktúrájára építve biztosítani a szolgáltatások teljes körű elérését
·Az e-learning- és távmunka alapú szolgáltatási rendszert kísérleti jelleggel elindítani a vasvári kistérségben

Közvetett célok:
·igényalapú, költség-hatékony szolgáltatási rendszer megteremtése.
·A távmunka- és az e-learning meghonosításának elősegítése
·a társadalmi, gazdasági és térségi hátrányok halmozódásából fakadó egyéni munkaerő-piaci problémák csökkentése
·A megyén belüli térségi különbségek mérséklése

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Mivel a projekt keretében alapvetően egy alternatív munkaerőpiaci szolgáltató rendszer kifejlesztését és kísérleti jelleggel való bevezetését tervezzük, ezért a nemzetközi együttműködés keretében is kifejezetten olyan partner(ek) bevonása lenne célravezető, ahol a problémák és az adottságok indokolják hasonló jellegű integrált megközelítések alkalmazását. Ebben az esetben az együttműködésnek leginkább a kísérleti megoldások párhuzamos kialakítására és a közös fejlesztésre kell fókuszálnia, valamint a folyamatos tapasztalatcserére.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A projekt megvalósításába bevont szervezeteket elsősorban a teleházat- és e-Magyarország pontot működtető szervezetek jelentik. A tervezési szakaszban őket egy szervezet, - az oszkói Hegypásztor Kör – képviseli, viszont a fejlesztési partnerség kiterjesztésének és működtetésének szakaszában további 8-10 szervezet bekapcsolását tervezzük. A kialakított szolgáltatási rendszer hálózati alapon való működtetése rajtuk keresztül valósul meg, amihez a projekt biztosítja a megfelelő kapacitásokat (foglalkoztatási távügyintézők képzé-se és foglalkoztatása).

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics