IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Esély a teljes életre III ! ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola
Other national partners : Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz.
Nyír-Dinamika Kft.
Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.
Tulipa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Urban area - Szabolcs-Szatmar-Bereg 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-40 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :01-01-2005 
Last update :09-01-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

This project aims at enhancing equal chances for the mentally slightly handicapped and disadvantaged young Roma people and helping them entering the labour market. The project helps the socialization of those falling behind in their studies and the Roma youngsters by after school training, motivation, skills development, improving vocational training, training for approved (OKJ) professions, providing health-psycho-sociological support, employment, as well as ensuring the physical, methodological and personal conditions for their employment.Modern vocational training, a range of customized services, integrated employment activities are going to be provided as a result of a broad co-operation of society to give better chances to the mentally slightly handicapped and the disadvantaged young Roma people. The programme is based on the principles of com-plexity, addition and partnership.

dot Top


Objective

Text available in

Direct goals I. project element: 16 young Roma people will acquire primary-school certificates. 5 mentally slightly handicapped people will acquire primary-school certificates.II. project element: - 243 mentally slightly handicapped young people participate in high level vocational training. - 69 people will acquire marketable OKJ approved certificates as shop assistants, floriculturists and bakers.- Integrated employment for 8 people for a year - 6 training programmes will be developed.- 1 educational support material will be developed.- 30 people will obtain B category driving licence- 30 people will participate in an EEG Biofeedback therapy.- The physical conditions of integrated employment will be ensured.III. project element:- 16 permanently unemployed Roma people will obtain OKJ vocational training certificates as structure blacksmiths. - 16 people will get vocational training certificates as welders- integrated employment for 5 people as structure blacksmiths and qualified welders for a year IV. project element:- 30 people will get OKJ training certificates as remedial teacher assistants - 30 people will get certificates in sign language - 30 people will participate in a preparatory course for social-pedagogy studies- 5 young Roma people will be employed for one and a half years - 3 training programmes will be developed- 1 educational support material will be developedV. project element:- 1 fulltime mentor and 1 fulltime mental-hygienic expert will be employed- 20 project participants will take part in a personality development training.- 10 experts will participate in a 125 hour basic computer operator trainingIndirect goals:- Illiteracy in the county will decrease- The development activities, training programmes, and educational aids decrease the rate of drop-outs, - The employment chances of the people trained will significantly increase in case of both the handicapped children and the young Roma people, - The vocational skills of those seeking employment will be adjusted to the regional needs- The reintegration of the unemployed into the labour market will be accomplished by their employment,- Professional capacities expanding social economy are strengthened,- Labour force ready to adjust to the market needs is provided,- A new attitude, modern practical and theoretical skills will spread in the field of remedial pedagogy.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training ***
Training on work place **
Work placement ***
Integrated measures (pathway to integration) **

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ***
Context oriented ***

Text available in

-Az EEG Biofeedback rendszer használata gyermekcipőben jár még Magyarországon, mindössze 3 helyen segíti az ép intellektusú tanulók fejlesztését. Az alkalmazott terápia átvétele, adaptálása a tanulásban akadályozott fiatalok fejlesztése érdekében innovatív eleme a projektnek, hiszen tudomásunk szerint fogyatékos fiatalok megsegítésére még nem alkalmazták. A terápia során elért eredmények vizsgálata, összehasonlítása, publikálása az új módszer átadását is lehetővé teszi.
-Új módszerként jelentkezik az, hogy a képzés olyan speciális modulokkal egészül ki, mely az integrált munkaerő-piacon való elhelyezkedést, beválást nagy mértékben megnöveli.
-A speciális képzési programok kidolgozása (jelnyelvi képzés, felvételi felkészítő kurzus…), fejlesztő tematikák elkészítése, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő modulok összeállítása, 8. osztályt nem végzett tanulók felzárkóztatásához szükséges program adaptálása innovatív eleme a projektnek.
-új eleme a projektnek a gyermekek, fiatalok készségeihez, képességeihez alkalmazkodó rugalmas képzési struktúra. Az ismeretek átadása nem tantárgyanként, hanem tantárgyi modulrendszerben folyik. Így több tantárgy tananyagát tömbösítve tanulják, s a gyengébb képességű fiatalok is könnyebben elsajátíthatják a szakmai ismereteket.
-A roma történelem és kultúra legfontosabb elemeinek az általános tananyag részévé kell válniuk. A projekt a roma kultúra multikulturális oktatáshoz a projektmódszer kidolgozásával járul hozzá.
-A roma lányok oktatása rövid távon is kulcsszerepet játszhat a roma családok belső viszonyainak rendezésében, a későbbi generációk kilátásainak javításában. Ezért fontos innovatív eleme a projektnek életvezetési ismeretek tanítása a roma szakiskolás lányok számára.
-A képzési sturktúra kialakításánál nem csak a munkaerő-piaci prognózist, a hiányszakmákat veszi figyelembe a pályázat, de olyan modulokat kínál, melyek alkalmazkodnak a célszemélyek, tanulási, továbbtanulási szándékaihoz is (jogosítvány megszerzése, felvételi előkészítés).

-A multikulturális oktatáshoz kapcsolódóan innovatív elemként jelentkezik a roma származású gyógypedagógiai asszisztensek képzése, oktatás folyamatába való bevonása. A roma származású asszisztensek alkalmazása pozitív mintát jelentene a roma diákok számára, hozzájárulna, hogy a gyermekek otthonossági érzete növekedjen az iskolában, segítené a szülőkkel való folyamatos párbeszéd fenntartását, a kölcsönös félreértések, félelmek eloszlatását, hozzájárulna a roma diákok sikeres tanulmányi teljesítményéhez, a roma diákok és nem roma tanárok közti nyelvi és kulturális szakadékok áthidalásához.
-A tanulásban akadályozott ill. roma fiatalok munkaerő-piacra történő belépésének elősegítését, munkaerő-piacon tartását pedig új egymásra épülő, egymást kiegészítő szolgáltatások sora biztosítja.

-A projekt a komplex megközelítés és a partnerség elvén alapul. Komplexitásról azért beszélhetünk, mert egyrészt a projekt több képzési, szolgáltatási és támogatási komponens egymásra épülését hordozza, másrészt több szektorban kíván pozitív hatást kifejteni. Partnerközpontúságát a munkaerő-piaci szereplők, civil szféra, képző intézmények, helyi kisebbségi önkormányzat együttműködése adja, mely elengedhetetlen feltétele a halmozottan hátrányos helyzetű fogyatékos és roma fiatalok sikeres szocializációjának.

dot Top


Budget Action 2

< 250 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  8.0%  3.0% 
Employed  3.0%  3.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  47.0%  36.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  25.0%  23.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  33.0%  19.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  1.0%  1.0% 
Mental Impairment  48.0%  29.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  9.0%  12.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  58.0%  42.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  56.0%  40.0% 
25 - 50 year  2.0%  2.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in running and evaluating activities

Text available in

Personal and independent participation of the leaders and work assistants of the development partnership in problem definition, setting the goals of the project and the distribution of the tasks.Ensuring equal and active participation as well as the freedom of choice in developing the project plan and its professional and financial details.Following the definition of tasks voluntarily undertaken, taking responsibility for the professional and financial planning and implementation of the programme in accordance with the competencies of the partnership. Elaborating the organisational and operational policy of the partnership. Ensuring active participation in the maintenance of development partnership and in the distribution of work within the partnership. Keeping contact on a daily basis, regular team meetings, providing the conditions for discussions. Customized and differentiated assistance at the consortium meetings. Equal access to professional advice.Ensuring equal rights in decision making related to the project in the presentation of materials and modules developed and in utilizing the services provided during the project.Continuous and diagnostic evaluation for each development partnership.Developing a communication channel making it possible for the members of the partnership to follow the project and the operation of the programme elements.Ensuring the right of equal participation in the international cooperation.

 

 Between national partners

Text available in

The rationale of our choice is that the members of the participating organisations should take part in setting and implementing the goals of the project from the very beginning and to develop a sense of responsibility for the severely disadvantaged Roma and handicapped children and young people. Their active participation in maintaining the development partnership can guarantee the constructive and professional achievement of the goals of the project plan. Their self-evaluation activity makes it possible to respond to the arising problems in a creative and innovative way.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3760 HOP SKIP JUMP AT 1B-13/201
BEnl 5
FI 52
NL 2004/EQA/0009

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz.
Nyír-Dinamika Kft.
Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.
Tulipa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The primary goal of the partnership in developing international relationships is to learn of innovative developments, methods, and tools that can help solve the problems of the disadvantaged Roma and/or the handicapped target group. We are seeking new methods that could be adapted and successfully used by the development partnership to reach the set goals. The relationship with experienced institutions abroad makes it possible to get an insight into the work of educational institutions, employment issues, and social policies of foreign countries with greater traditions. These relationships can open up new prospects in our professional practice through the exchange of information and experience.

Last update: 09-01-2006 dot Top


Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola


Báthory u. 30.
4400 Nyíregyháza
www.gollesz.hu

Tel:+3642500397
Fax:+3642310275
Email:titkarsag@gollesz.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Iskolai oktatás

Az iskola feladata szakfeladat rend szerint:
Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása
Logopédiai iskolai ellátásEtnikai kisebbségi iskolai oktatás
Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, szakmai vizsgára való felkészítés (OKJ-s szakmákban)
Iskolai intézményi étkezés
Munkahelyi étkeztetés
Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét
Intézményi vagyon működtetése
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás
Oktatási célok és egyéb feladatok
Diáksport
Pénzellátási előirányzatokContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Barna Buda +3642500397 titkarsag@gollesz.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz.


Rákóczi u. 102.
4400 Nyíregyháza
www.keleti-ebredes.hu

Tel:+3642315111
Fax:+3642414161
Email:keleti.ebredes@vipmail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz. célja, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű munkanélküliek, ezen belül kiemelten a roma kisebbséghez tartozó egyének foglalkoztatását elősegítse, ezáltal csökkentse a munkanélküliségből adódó problémákat.
A Közalapítvány 1998-ban kezdte meg tevékenységét munkaerő-piaci felnőtt képzés, valamint a képzésekhez kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások területén. A Közalapítvány felvállalta a hátrányos helyzetű roma lakosság felzárkóztatását. Ennek első lépéseként az analfabetizmus arányainak csökkentését megcélozva, felzárkóztató tanfolyamokat indított a nyolc általános iskolai bizonyítvány megszerzése érdekében.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Nagy Gábor +3642315111 keleti.ebredes@vipmail.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Nyír-Dinamika Kft.


Rákóczi u. 102.
4400 Nyíregyháza
www.nyir-dinamika.hu

Tel:+3642315111
Fax:+3642414161
Email:koczka@nyir-dinamika.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A „Nyír-Dinamika” Kft. 1992-ben alakult, azzal a céllal, hogy a felszámolt Mezőgép vállalat utódjaként tovább folytassa a gépgyártáshoz kapcsolódó alkatrészek és részegységek gyártását, valamint megszervezze és lebonyolítsa a nappali tagozatos szakmunkás hallgatók gya-korlati képzését.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei lehetőségein túl, budapesti, dunántúli és külföldi kooperációs kapcsolatokat is kiépített. Társaságuk a tömegtermékek gyártásán túl egyedi és speciális alkatrészek gyártására is vállalkoznak. Termelő üzemeikben lakatosipar, hegesztő és forgácsoló tevékenységet végeznek. 60 főállású dolgozót alkalmaznak lakatos, hegesztő, forgácsoló és gépszerelő szakterületen.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Józsefné Kotricz +3642315111 koczka@nyir-dinamika.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.


Gomba u. 2.
4400 Nyíregyháza

Tel:+3642451230
Fax:+3645508599
Email:hasso@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Napi friss sütőipari termékek gyártása, forgalmazása.
Napi friss sütőipari termékek:
-kenyérfélék (1kg-os, 0,75 kg-os, 0,5 kg-os fehér és félbarna kenyerek szeletelt, csomagolt változatban is),
-pékáruk (kifli, zsemle),
-finom pékáruk (dúsított tésztából készített sütemények, kalácsok stb.),
-töltelékes finom pékáruk (bukták, rétesek, croissantok stb.)Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Ifj. Krámer Zoltán +3642451230 hasso@freemail.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Tulipa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság


Körte út 23.
4400 Nyíregyháza
www.tulipakert.hu

Tel:+3642504903
Fax:+3642504902
Email:tulipa@hu.inter.net

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Növénytermelési szolgáltatás:
-zöldség, dísznövény termelése,
-gyümölcs, fűszernövény termelés,
-erdőgazdálkodási termék-előállítás,
-erdőgazdálkodási szolgáltatás,
-mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme,
-felnőtt és egyéb oktatás.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Krajnyak Csaba +3642451218 tulipa@hu.inter.net all

Last update: 09-01-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Chances for a better life III.!

Rationale

Text available in

A pályázat az enyhe fokban értelmi fogyatékos és roma fiatalok esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló projekt, mely a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nyílt munkaerő-piacra jutását célozza. A tanulásban akadályozott és a roma fiatalok szocializációját segíti elő felzárkóztatással, motiválással, készség- és képességfejlesztéssel, a szakképzés magasabb szintre emelésével, OKJ-s szakmák elsajátíttatásával, egészségügyi- pszichoszociális támogatással, ill. foglalkoztatással, s a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtésével.
A korszerű szakképzési rendszer, az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások sora, s az integrált foglalkoztatás komplex tevékenységi köre széles társadalmi összefogással valósul meg, a teljes élet esélyét nyújtva a fogyatékos és a roma fiatalok számára.A programban érvényesül a komplexitás, az addicionalitás és a partnerség elve.

dot Top


Objective

Text available in

Közvetlen célok
I. projektelem: 16 fő roma származású személy 8 osztályos bizonyítványt szerez.
5 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal 8 osztályos bizonyítványt szerez.
II. projektelem:
-243 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal magas szintű szakképzése valósul meg
-69 fő piacképes OKJ-s szakképesítést szerez ABC eladó, dísznövénytermelő, sütőipari munkás szakmában
-8 fő integrált foglalkoztatása egy éven keresztül megvalósul
-6 képzési program kifejlesztésre kerül
-1 oktatási segédanyag elkészül
-30 fő B kategóriájú jogosítványt szerez
-30 fő EEG Biofeedback terápián vesz részt
-integrált foglalkoztatás tárgyi feltételei kialakulnak

III. projektelem:
-16 fő, tartós roma munkanélküli szerkezetlakatos OKJ-s bizonyítványt szerez
-16 fő minősített hegesztő tanúsítványt kap
-5 fő szerkezetlakatos, minősített hegesztő integrált továbbfoglalkoztatása megvalósul egy éven keresztül

IV. projektelem:
-30 fő gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s bizonyítványt szerez
-30 fő jelnyelvi tanúsítványt kap
-30 fő számára szociálpedagógia szakra való felvételi előkészítése megvalósul
-5 fő roma származású fiatal foglalkoztatására kerül sor másfél éven keresztül
-3 képzési program kidolgozásra kerül
-1 oktatási segédanyag elkészül

V. projektelem:
-1 fő főállású mentor és 1 fő főállású mentálhigiénés szakember alkalmazásra kerül
-20 fő projektben résztvevő szakember személyiségfejlesztő tréningen vesz részt.
-10 fő szakember 125 órás tanúsítványt szerez alapfokú számítógép kezelő-használó ismeretek terén

Közvetett célok:
-A megyében erőteljesen jelenlévő analfabétizmus csökken
-A fejlesztő foglalkozások, kidolgozott képzési programok, oktatási segédanyagok csökkentik a lemorzsolódást,
-A korszerű képzésből kikerült célcsoportok munkaerő-piaci esélyei jelentősen megnőnek, s ez mind a sérült gyermekek, mind a roma fiatalok esélyegyenlőségét növeli,
-A munkavállalók szaktudása a regionális igényekhez illeszkedik
-A munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációja a foglalkoztatással megvalósul
-A szociális gazdaság bővülését szolgáló szakmai kapacitások megerősödnek
-A munkaerő-piaci igényekre rugalmasan reagálni képes munkaerő biztosítottá válik
-A gyógypedagógia szakma területén kialakult új szemléletmód, valamint korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek elterjednek

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása során a partnerség elsődleges célja, hogy olyan innovatív fejlesztésekkel, módszerekkel, eszközökkel ismerkedjen meg, mely elősegíti a hátrányos helyzetű roma és/vagy fogyatékos célcsoport problémáinak megoldását. Olyan új megoldási módokat keresünk, amelyek adaptálhatók, eredménnyel hasznosíthatók a fejlesztési partnerség számára a kitűzött célok megvalósításában. Tapasztalatokkal bíró külföldi intézményekkel való kapcsolatfelvétel lehetőséget nyújt arra, hogy betekintést nyerjünk a már tradíciókkal rendelkező országok oktatási rendszerébe, foglalkoztatási struktúrájába, szociálpolitikájába. A kialakított kapcsolat információ és tapasztalatcsere révén új távlatokat nyithat a modern szakmai megközelítés területén.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Választásunkat az indokolja, hogy a résztvevő szervezetek tagjai a projekt indulásától kezdve részt vállaljanak a projekt célkitűzéseiben, feladatainak meghatározásában, megvalósításában és magukénak érezzék a halmozottan hátrányos helyzetű roma ill. fogyatékos gyermekek, fiatalok megsegítését. Tevékeny, aktív részvételük a fejlesztési partnerség működtetésében garancia arra, hogy a projekt tervezett céljai konstruktív, professzionális szinten megvalósuljanak. Önértékelési tevékenységük lehetőséget nyújt arra, hogy a felmerülő problémákra rugalmasan, kreatívan, innovatív módon reagáljanak.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Választásunkat az indokolja, hogy a résztvevő szervezetek tagjai a projekt indulásától kezdve részt vállaljanak a projekt célkitűzéseiben, feladatainak meghatározásában, megvalósításában és magukénak érezzék a halmozottan hátrányos helyzetű roma ill. fogyatékos gyermekek, fiatalok megsegítését. Tevékeny, aktív részvételük a fejlesztési partnerség működtetésében garancia arra, hogy a projekt tervezett céljai konstruktív, professzionális szinten megvalósuljanak. Önértékelési tevékenységük lehetőséget nyújt arra, hogy a felmerülő problémákra rugalmasan, kreatívan, innovatív módon reagáljanak.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics