IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Új, személycentrikus, kistérségi Foglalkoztatási Paktum modell ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht.
Other national partners : BAJAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK – CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÉS GYERMEKOTTHONA
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, Pedagógiai Fakultás
FELSŐ BÁCSKAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
MS Lakberendező Stúdió Kft.
ROTARY CLUB BAJA
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Other - Bacs-Kiskun 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-37 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Our project aims at establishing a new type of professional-organizational-institutional-employer employment rehabilitation-reintegration structure (Upper-Bácska Employment Pact) unknown to date in the target region, the operation mechanism of which combines the successful elements of previous rehabilitation model experiments, it can be reproduced and creates methodological means adaptable for other regions, too. The fundamental attribute of the servicing structure is that its activities are determined in a flexible manner depending on the current status, needs and requirements of the target persons, and also that individual elements of the rehabilitation institution and means structure, not in co-operation with each other in the current practice, are connected in a case-centred way from the point of view of the individual.Our project also tests the developed individual-centred structure: based on a continuous appraisal of needs the 30 members of the target group are provided for, helped to catch up, improved, trained, psycho-socially rehabilitated and reintegrated into the open labour market under constant expert supervision. The pedagogy-sociology-social worker departments of local higher education institutions are also involved in implementing the project, in summarizing its lessons and in propagating it, and our professional-scientific results are disseminated not only to the professional fellow-organizations and to the potential employer-entrepreneurial sphere, but also towards the decision-makers of local and professional political levels.

dot Top


Objective

Text available in

Indirect aim:

To extend the professional competence and capacity as well as the methodological means of the applying development association by an individual-centred approach, to develop an operable target person-centred structure in which the elements of the institution structure and the means of the regional rehabilitation system and the potential employers, currently not in co-operation with each other, will be connected with focus on the individual.Through this, our comprehensive aim is to increase the labour market activity of the target group, to improve their psychic-mental state and social condition, to promote their acceptance by society by their reintegration into the labour market, to start social communication with the peripheral and marginalized groups.To move the institution-centred operation mechanisms of the Hungarian professional policy (including the tendering systems) towards an individual-centred and „life-like” practice by presenting a structure capable of operation.Our long-term aim is to extend the means of higher education in the fields of pedagogy and social work with elements of individual-centred rehabilitation and with their „in situ” practice. Furthermore: to strengthen the local entrepreneurs’ sense of social responsibility and to increase the number of workplaces with a direct beneficial effect on environment protection.

Direct aim:

To create the South-Bácska Employment Pact organized from below up and to work out its effective operational procedures through the planning and implementation of a training-psychosocial support-employment project based on an inter-sphere (organizational-institutional-entrepreneurial) co-operation with controlled output and input and which is flexibly adjustable to the needs of the target persons. By the project the employability of 30 persons who are at a disadvantage in the labour market is increased, and they get rehabilitated in the labour market at workplaces with a positive environmental effect, with the help of students majoring in pedagogy, social worker and youth and family protection and experts from a great variety of fields of rehabilitation. In the planning of our project we apply experiences gained from the region’s supported, employment-type ESF-Phare and OFA-transit type labour market rehabilitation projects. Our direct aim is the accurate communication of the experiences learned from the project both towards the local and the professional political decision-making levels in the hope of establishing the conditions for a community support system which also reflects the Hungarian characteristics.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Training on work place ***
Work placement ***
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) **
Integrated measures (pathway to integration) ***
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures ***
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places *
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ****
Context oriented ****

Text available in

Folyamat-központú innováció:
a, Térségünkben nóvum az állandó személyi asszisztenciára szoruló célszemélyek igényeinek és szükségleteinek is megfelelő, személycentrikus, komplex, flexibilis rehabilitációs képzési-foglalkoztatási projekt. Projektünkben megkíséreljük összegyűjteni más térségek sikeres munkaerőpiaci rehabilitációs modelljeinek (pl.Hu 08.03., Hu010502-01., Hu2002/000-315.04.01., OFA tranzitok és a külföldi partnerek) sikeres és hasznosítható elemeit és adaptálni projektünkben – különös tekintettel a személyközpontú rehabilitáció (KÓBOR-MEDGYES, 2002) és a támogatott foglalkoztatás elemeire. Integrált képzési-foglalkoztatási-pszicho-szociális fejlesztő és támogató tevékenységeinket a szolgáltatásban részesülő egyén pillanatnyi státusától függően és igényeinek megfelelően, a családi és munkahelyi környezetet egységben kezelve tervezik meg és bonyolítják le a különböző szakterületektől és intézményektől célirányosan delegált szakemberek.
b, Célunk, hogy az intézményközpontú megközelítések helyett e „pilot-project”során felálló Dél-Bácskai Foglalkoztatási Paktum rehabilitációs tevékenységében mindennapi gyakorlattá váljon a rehabilitációs intézmény- és eszközrendszer jelenleg egymással nem kooperáló elemeinek az egyén szempontjából való összekapcsolása. Így az alulról szerveződő térségi foglalkoztatási „összefogás” állandó kommunikációjának és metodológialag helyes hatásmechanizmusának alapjait is lerakjuk.
c, Rehabilitációs projektünkbe több ponton bevonjuk a kistérség (és a régió) felsőoktatási intézményeit is: a pedagógia, tanító és szociális munkás szakos hallgatók gyakorlati képzéseiket mint a projekt célszemélyeinek végigkövető mentorai teljesítik, az ifjúságvédelem szakosok a családi háttérgondozásba kapcsolódnak be. Tevékenységeiket szoros tanári és szaktanácsadói felügyelettel önálló kutatási csoportban végzik, munkájuk eredményeit kutatási jelentésekben, diplomamunkákban dokumentálják. Kifejezetten tudományos elemző oldalról vizsgálják projektünket a térség szociológia szakos valamint a vállalkozásfejlesztő szakos hallgatói –tevékenységüket a bajai főiskola a közeli egyetemi és főiskolai szociális munkás szakokkal (Szeged-Szekszárd) kooperálva végzi.
d, Projektünkben – a vállalkozásfejlesztés szakos hallgatókat is bevonva – kidolgozzuk és teszteljük azt a stratégiát, amellyel a vállalkozói szférának a problémás munkavállalókkal való rehabilitációs projektet eredményeit, valamint foglalkoztatásuk bizonyos előnyeit mutatjuk be, tekintettel arra, hogy a III. szektor mellet ők a legfontosabb potenciális munkáltatók. Megközelítésüket a helyi, szociálisan érzékenyebb és nyitott vállalkozókat tömörítő Rotary Klub segítségével kezdjük meg.

Eredményorientált innováció:
Projektünk 3 munkáltatónál kizárólag olyan munkahelyek létrehozására fókuszál, amelyek környezetvédelmileg közvetlen pozitív hatást eredményeznek (projekttevékenységünk lényeges eleme a munkahelyek bemutatásán keresztül a környezettudatos viselkedésformák elterjedésének elősegítése is):
A vaskúti hulladéktelepen képzett hulladékválogatók és szétszerelők a közvetlenül újrahasznosítható, vagy az új termékdíjas szabályozásnak megfelelő termékdíjas hulladék elválasztásán és szétszerelésén dolgoznak (különös tekintettel az elektronikai hulladékok szétszerelésére). A bútorüzem huladékfaanyag újrafelhasználásával állít elő újra eladható terméket.
A Városgazdálkodási Vállalat a célszemélyeket Baja város utcai díszvirág szükségletének, és az ún. „nyárfa-program” növényszükségletének kinevelésénél, előteremtésénél munkáltatja. Többezer nyárfa eltávolításával és nemesfák ültetésével csökkenti a program a város pollenérzékeny lakosainak életét.

Szakpolitikai környezetre irányuló:
a, A helyi szakmapolitikára, a térségi rehabilitációs tevékenységekben érintett intézményi-szervezetei struktúrára tett hatás a Foglalkoztatási Paktum felállásával várhatóan elmozdul a a személycentrikus szolgáltatások irányába: egymással problémacentrikusan és hatékonyan kommunikáló és kooperáló „konzorciumhoz” jutunk.
b, Célunk eredményeink közvetlen disszeminálása a szakmai szervezeteken, és a potenciális munkaadókon túl a pályázati irányítói és döntéshozói szintek felé is, tekintettel arra, hogy az újabb és újabb pályázati lehetőségek feltételrendszereiben nem mutatkoznak az 1998 óta eltelt időszakok eredményeit szintetizálva ötvöző tanulási folyamat jelei, miközben a végrehajtóknál számos „legjobb gyakorlat” felejtődik el anélkül , hogy nyomai meglátszódnának a pályázati kiírásokon ill. az intézményrendszeren. Projektünk egyik feladata, hogy a hasonló térségi projektek tanulságait és projektünkre tett hatását tudományos igényességgel is összefoglaljuk, valamint hogy ezek hasznosítható esettanulmányai, gyakorlatai bekerüljenek az érintett felsőoktatási szakok tanmenetébe is, és így pl. a térségi szociális hallgatók oktatási anyagaiba is.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination ***
Support to entrepreneurship ***
Disabilities ***
Low qualification ***
Racial discrimination ***
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The most important element of our experiment is to ensure that the elements of the institutional structure and the means of the employment rehabilitation system, currently not in communication or co-operation with one another, are replaced by a problem-oriented, effective, person-centred structure. In most of the cases this does not require extra sources of money, time or energy, the only requirement is that the staff of organizations, from the leaders to the executive professionals, should change their attitude, approach and system of values - to replace the traditional institution-centred structure. To achieve this objective it is not enough to give precise and detailed information about the project, but we also have to motivate them to change by demonstrating working, effective and appliable model examples. For this reason they are given opinion-giving, planning and controlling positions in our project (see the section above), so that they can participate in planning and assessing the project by identifying themselves with it. This time the extent of their participation in and remuneration for the project is determined by their professional competence and not by workplace „hierarchy”,, as in accordance with the operation mechanism of the Pact professionally they are responsible to the professional staff and target group, and not to their official superior.An equally important task is to inform the colleagues working in the organizations, who are not directly affected by the project as well as possible and to ensure that all members of the organization support the project. This must be particularly emphasized in case of college students, and partners employing the target group where students performing the work and workers providing work assistance for the problematic target group will receive financial incentives as well.

 

 Between national partners

Text available in

The principle of equality is manifested on two levels:

Organizational level:
The planning-decision-making-managing-assessing forum of the project is the staff meeting held at least once a month (which is at the same time a meeting for case discussions). (The exact date and topics of the staff meetings are set by the professional staff on the basis of the comprehensive program for the rehabilitation of the target group.)The participants of the staff meetings are the following: the members of the project management and professional organizers (professional staff), and the decision-making representatives of the development partnership. None of the partners are in a subordinate position. When decisions are made, each development partner has equal right to vote, while the supporting and associated partners have the right to make proposals and to give professional opinion. The persons responsible for each task are responsible to the professional staff itself and not to the project management. In order to avoid the project implementation becoming „exclusively internal” and to ensure the equal interest enforcement and participation of the partners, project-neutral, experienced internal controllers acting as „external eyes” are entrusted with the professional inner quality control of project implementation, and the workshops and staff meetings are chaired by a trained moderator.Among the associated partners the interest representation organizations of Roma people and of persons with a reduced ability to work are also present, with the right to give opinion and to make proposals at the professional staff meetings (MCDSZ-BSZ, DBKMME).Besides the staff meetings serving as decision-making forums, the process of project planning is „open” to other professional organizations, institutions, local governments and interest representation organizations, which is an important, innovative element of methodology in our project. During the project, in the framework of workshops, we are in continuous co-operation with the members of consortiums having already implemented similar projects and also with the interest representation organizations of the target groups (CKÖs, ÉFOÉSZ etc.).

Personal level:The proportion of the two genders among the project implementers (management and professional staff) is approximately the same. A special Roma studies expert (of Roma origin herself) is responsible for the Roma aspects of the project. A very important element in the organization of staff meetings and project-planning workshops and also in the process of self-assessment is that a member of the target group, assigned by the members of the group, also participates with the right to vote.Not only the professional staff and the project management, but also the representatives of the target group itself (hopefully volunteering after a process of natural selection) take part in the self-assessing staff meetings. The representatives of the colleagues at work and the family members of the target groups are also invited to participate in the case discussion meetings to ensure a welcoming environment for the target group more easily by giving them the role of active helpers and opinion providers.The feedback given by the colleagues of the target group about the project is an essential element of self-assessment. In order to handle potential conflicts the leaders of the partner organizations do not participate in these feedback staff meetings, problems and complaints are pointed out with the help of a psychologist trainer (even at confidential interviews).

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3911 TREBOL - Transnationality in EQUAL for Bringing Labour Opportunities ES ES20040448
FR RAL-2004-43566
IT IT-G2-LOM-025

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
BAJAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK – CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÉS GYERMEKOTTHONA
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, Pedagógiai Fakultás
FELSŐ BÁCSKAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
MS Lakberendező Stúdió Kft.
ROTARY CLUB BAJA

dot Top


Agreement Summary

Text available in

In the strategy of our new Employment Pact promoting the labour market rehabilitation and social reintegration of disadvantaged persons, the adaptation of new operation mechanisms and „best practices”, which have already proved to be effective – particularly in other Employment Pacts – would be badly needed. New methodological means should be em-ployed (or tested collectively, if they do not exist anywhere else), where the organizers of rehabilitation projects can engage in direct professional dialogue with decision-making and controlling organs.We are also open to the exchange of experiences and to perform parallel experiments in order to enable higher education to join the scholarly examination of the rehabilitation processes of persons with severe disadvantages and also to incorporate the successful elements of rehabilitation into the curriculum of higher education, thus providing higher-level, practical knowledge for career-starter students majoring as social workers or in sociology-pedagogy, to realize equality of changes in society.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht.


Rókus utca 14.
6500 Baja
www.bajakomm.hu

Tel:+3679423724
Fax:+3679324550
Email:tinusz@bajakomm.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A társaság 100%-ban Baja város önkormányzatának tulajdonában áll, feladata Baja városban az önkormányzat feladatába tartozó helyi közszolgáltatások biztosítása:
·köztisztaság,
·szociális ellátás,
·hulladékgazdálkodás,
·közterületek, parkok karbantartása
·temetők fenntartása
·távfűtés
·piac üzemeltetés
·parkoló üzemeltetés
·valamint "a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások".Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kucsera Ildikó +36703356161 coordinator@bajakomm.hu TCA
Tinusz Tamás +3679423724 tinusz@bajakomm.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


BAJAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK – CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

(BESZI)
Pokorny u. 1-3.
6500 Baja

Tel:+36703356161
Fax:+3679425425
Email:coordinator@bajakomm.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Családsegítő Szolgálat a Bajai Egyesített Szociális Intézmény keretében működő személyes gondoskodást nyújtó alapellátási forma. A Családsegítő Szolgálat feladata a működési területén élő egyének, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárása, közvetítése és célkitűzéseinek megfelelően a megoldás elősegítése. A családsegítő szolgálat által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a közösségek jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kucsera Ildikó +36703356161 coordinator@bajakomm.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÉS GYERMEKOTTHONA

(BKMÖ.Közokt.Int. és Gyermeko.)
Barátság tér 18.
6500 Baja
Bkmo.-baja.sulinet.hu

Tel:+3679322599
Fax:+3679321508
Email:vwarga@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Képzés és a képzési tananyagok adaptálása a célcsoport speciális körülményeire. Részt vesz a célcsoport felkutatásában, kiválasztásában, a státusfelmérésben, a személyreszabott rehabilitáció eszközeinek és módszereinek személyre szabásában, a pszicho-szociális támogató és fejlesztő szolgáltatások és programelemek megtervezésében és lebonyolításában. Megtervezi és megszervezi a projekt hasznosítható eredményeinek külső disszeminációját a szakmai szervezetek, és a szakmapolitikai szintek irányába.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kucsera Ildikó +36703356161 coordinator@bajakomm.hu Transnational partnership

Last update: 16-03-2005 dot Top


EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, Pedagógiai Fakultás

(EJF PF)
Szegedi út 2.
6500 Baja
www.ejf.hu

Tel:+3679524642
Fax:+3679524630
Email:raicsne@ejf.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása az alábbi főbb célkitűzések iránt kötelezte el magát:
Az oktatás terén:
Pedagógusok és közművelődési szakemberek képzésével járul hozzá a régió, ill. az ország felemelkedéséhez.
Képzési profiljánál fogva kiemelt szerepet kap az EU-ban is prioritást élvező multikulturális szemléletű nevelés (nemzetiségi pedagógusképzés, romológia), a környezetvédelem, valamint a kommunikációt segítő felkészítések (idegennyelv-oktatás, informatika).Továbbképzéseivel, szakirányú képzéseivel a felnőtt lakosság számára lehetőséget kínál az élethosszig tartó tanulásra.

A kutatás terén:
Elsősorban alkalmazott kutatásokkal kívánja segíteni a térség oktatási problémáinak kezelését.

Az intézmény alap és kiegészítő tevékenységeit egyaránt e célkitűzések figyelembevételével tervezi és valósítja meg.
A Pedagógiai Fakultás alapképzési szakjai közül a tanító szak rendelkezik a legrégebbi hagyományokkal, a tanító és nemzetiségi (német, horvát) tanítóképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt 1995 óta 4 éves képzési időben történik. Intézményünkben 1987 óta folyik óvodapedagógus és nemzetiségi óvodapedagógus (német, horvát) képzés, nappali és levelező tagozaton is 3 év alatt szerezhető főiskolai diploma. A művelődésszervező és a könyvtár szakos képzés 1994-ben indult, az új képesítési követelményeknek megfelelően a 2002/2003-as tanévtől kezdve nappali és levelező tagozaton 8 féléves művelődésszervező-informatikus könyvtáros kétszakos, levelező tagozaton 6 féléves egyszakos művelődésszervező és informatikus-könyvtáros képzést kínálunk a jelölteknek.
A Kaposvári Egyetem kihelyezett tagozataként 2000 szeptemberében indult a „Tanulásban akadályozottak pedagógiája” c. 5 féléves, másoddiplomás tanár szakos képzés.
A Pedagógiai Fakultás 4, ill. 5 féléves szakirányú továbbképzésekkel segíti a különböző értelmiségi pályán dolgozó szakemberek továbbfejlődését, kb. 10 éve folyamatosan végzi a szociális területeket érintő OKJ-s képzéseket, melyekkel a régió felnőtt lakosságának életlehetőségeit kívánja növelni.
Az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazottak szerint a Pedagógia Fakultás nagy hangsúlyt fektet a multikulturális nevelésre, különösen a krízishelyzetben lévő, halmozottan hátrányos cigánygyerekek felzárkóztatására.

Intézményünkhöz korszerűen felszerelt Gyakorló Iskola tartozik, ahol a Pedagógiai Fakultás hallgatói végzik tanítási, közművelődési és könyvtári gyakorlatukat. A Gyakorló Iskola Flórián utcai egységében kislétszámú fejlesztő osztályokat működtetünk, valamint kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetű, tanulási zavarokkal küzdő tanulókat.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Horváth Anikó +3679524642 raicsne@ejf.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


FELSŐ BÁCSKAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.


Kossuth u. 90.
6521 Vaskút

Tel:+36703356161
Fax:+3679425425
Email:coordinator@bajakomm.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Hulladékgyűjtés, -kezelésContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kucsera Ildikó +36703356161 coordinator@bajakomm.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


MS Lakberendező Stúdió Kft.

(MS Studio)
MUSKÁTLI U. 8.
6500 BAJA
http://www.msbutorbaja.hu

Tel:+36703356161
Fax:+3679425425
Email:coordinator@bajakomm.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Egyedi bútor gyártás és bútorforgalmazás.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kucsera Ildikó +36703356161 coordinator@bajakomm.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


ROTARY CLUB BAJA


Telcs Ede utca 12.
6500 Baja
www.rotary.baja.hu

Tel:+36703356161
Fax:+3679425425
Email:coordinator@bajakomm.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:Bacs-Kiskun
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Olyan szervezet működtetése, amely célul tűzi ki a segítőkészséget a mindennapi életben. Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével igyekszik elérni, továbbá célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és lehetőséget teremt, hogy segíthessünk másokon.
A klub céljai eléréshez az alábbi közhasznú tevékenységet folytat
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-Euroatlanti integráció elősegítése.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kucsera Ildikó +36703356161 coordinator@bajakomm.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

New, person-centred, micro-regional Employment Pact Model

Rationale

Text available in

Projektünkben olyan új típusú, a céltérségben még ismeretlen szakmai-szervezeti-intézményi-munkaadói foglalkoztatási rehabilitációs-reintegrációs struktúra kialakítását célozzuk meg (Felső-Bácskai Foglalkoztatási Paktum), amely működési mechanizmusában ötvözi az eddigi rehabilitációs modellkísérletek sikeres elemeit, reprodukálható és más térségekre is adaptálható metodológiai eszköztárat alakít ki. A szolgáltató struktúra alapvető attribútuma, hogy a célszemélyek pillanatnyi státusától, igényeitől és szükségleteitől függően flexibilis módon határozza meg tevékenységeit, és a rehabilitációs intézmény- és eszközrendszer egyes, a jelenlegi gyakorlatban egymással nem kooperáló elemeit esetcentrikusan, az egyén szempontjából kapcsolja össze.
Projektünk a felálló egyénközpontú struktúrát teszteli is: folyamatos igényfelmérésen alapulva, állandó szakértői ellenőrzéssel ellátja, felzárkóztatja, fejleszti, képzi, pszicho-szociálisan rehabilitálja és a nyílt munkaerőpiacra reintegrálja a célcsoport 30 tagját. A projekt lebonyolításába, tanulságainak összegzésébe és terjesztésébe bevonjuk a helyi felsőoktatási intézmények pedagógia-szociológia-szociális munkás szakirányait is, szakmai-tudományos eredményeinket pedig nemcsak a szakmai társszervezetek és a potenciális munkaadói-vállalkozói szféra irányába disszemináljuk, hanem a helyi és szakmapolitikai döntéshozói szintek irányába is.

dot Top


Objective

Text available in

Közvetett cél:
A pályázó fejlesztési társulás szakmai kompetenciájának és kapacitásának, módszertani eszköztárának az egyénközpontú megközelítésmóddal való bővítése, működőképes célszemélycentrikus struktúra kialakítása, amelyben a térségi rehabilitációs intézmény- és eszközrendszer valamint a potenciális munkaadói réteg egyes, a jelenlegi gyakorlatban egymással nem kooperáló elemei az egyén szempontjából kapcsolódnak össze. Ezen keresztül átfogó célunk a célcsoport munkaerőpiaci aktivitásának növelése, pszichés-mentális állapotának és szociális helyzetének javítása, társadalmi elfogadottságuk elősegítése munkaerőpiaci reintegrációjukkal, a társadalmi komunikáció beindítása a periferikus és marginalizálódott rétegekkel. Működőképes struktúra bemutatásával a hazai szakmapolitika intézménycentrikus működési mechanizmusainak (beleértve a pályázati rendszereket is) elmozdítása a személycentrikus és „életszagú” gyakorlat felé.Távlati célunk továbbá a pedagógia és szociális munka terén érintett felsőoktatás képzési eszköztárának bővítése a személycentrikus rehabilitáció elemeivel és azok „in situ” gyakoroltatásával. Továbbá: a helyi vállalkozói réteg szociális felelősségérzetének megerősítése, és a környezetvédelmi szempontból közvetlenül előnyös hatású munkahelyek számának növelése.

Közvetlen cél:
A Dél-Bácskai Foglalkoztatási Paktum alulról szerveződő létrehozása és hatékony működési gyakorlatának kikisérletezése egy olyan szféraközi (szervezeti–intézményi-vállalkozói) együttműködésen alapuló, kontrollált ki- és bemenettel rendelkező, a célszemélyek igényei szerint flexibilisen változtatható képzési-pszichoszociális támogatási-foglalkoztatási projekt megtervezésén és lebonyolításán keresztül, amelyben 30 munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személy foglalkoztathatóságának növelése és személyre szabott munkaerőpiaci rehabilitációja valósul meg pedagógia, szoc. munkás, ifjúság- és családvédelem szakirányú hallgatók és a rehabilitáció legkülönbözőbb szakterületeiről érkező szakemberek bevonásával környezeti szempontból pozitív hatású munkahelyeken. Projektünk tervezésében akkumuláljuk és felhasználjuk a régió támogatott foglalkoztatási típusú, ESF-Phare és OFA-tranzit típusú munkaerőpiaci rehabilitációs projektjeinek tanulságait. Közvetlen célunk a projektből leszűrhető tanulságok pontos közvetítése nemcsak a helyi, hanem a szakmapolitikai döntéshozói szintek felé is a közösségi támogatási rendszerek magyarországi sajátosságokat is tükröző feltételrendszerének kialakítása reményében.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Új, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci rehabilitációját, társadalmi reintegrációját elősegítő Foglalkoztatási Paktumunk stratégiájában, nagy szükség lenne olyan új működési mechanizmusok, „best practice”-ok honosítására, amelyek máshol – elsősorban más Foglalkoztatási Paktumoknál - már jól vizsgáztak. Szükség lenne olyan metodológiai eszköztár átvételére (vagy ha máshol sem létezik ilyen, akkor közös tesztelésére), ahol a rehabilitációs projektek lebonyolítói közvetlen szakmai párbeszédet tudnak folytatni a döntéshozói és irányítói szervekkel.
Közös tapasztalatcserére, illetőleg párhuzamos kísérletek elvégzésére is nyitottak vagyunk, annak érdekében, hogy a felsőoktatás be tudjon kapcsolódni a halmozottan hátrányos helyzetűek rehabilitációs folyamatainak tudományos igényű vizsgálatába, illetve, hogy a rehab-eszköztár sikeres elemei bekerüljenek a felsőoktatás tananyagaiba, elérve, hogy a pályakezdő szoc. munkás – szociológus-pedagógus hallgatók magasabb szintű, gyakorlati tudással rendelkezzenek a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulása érdekében.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Kísérletünk legfontosabb eleme, hogy a foglalkoztatási rehabilitáció intézmény- és eszköztárának jelenleg egymással nem kommunikáló és kooperáló elemeit problémaorientált, hatékony és az egyént a központba állító struktúra váltsa fel. Ez a legtöbb esetben nem követel több anyagi, időbeli vagy energiaráfordítást, hanem azt igényli, hogy a szervezetek munkatársai a vezető rétegtől a végrehajtó szakemberekig megváltoztassák látásmódjukat, felfogásukat és értékrendjüket – a megszokott intézményszempontú struktúra helyett. Ennek eléréséhez nem elég pontos és aprólékos tájékoztatásuk a projektről, hanem működő, hatékony és felhasználható modellpéldák demonstrálásával motiválnunk is kell őket a váltásra. Projektünkben éppen ezért belehelyezzük őket a véleménynyilvánító, tervező és irányító szerepekbe őket (lásd az előző pontot), hogy projektünket sajátjuknak érezve vehessenek részt annak tervezésében és értékelésében is. A projektben való részvételük és díjazásuk arányát ezúttal nem a munkahelyi „hierarchia”, hanem szakmai kompetenciájuk szabja meg, hiszen a Paktum működési mechanizmusa szerint szakmai felelősségük nem a hivatali feletteseik felé lesz, hanem a szakmai stáb és a célcsoport felé.
Hasonlóan fontos feladat a szervezetek a projekt által közvetlenül nem érintett munkatársainak minél magasabb szintű tájékoztatása, informálása és annak elérése, hogy a szervezet minden tagja támogatóként viszonyuljon a projekthez. Különösen hangsúlyos ez a főiskolai hallgatók esetében, valamint a célcsoportot foglalkoztató partnerek esetében, ahol a munkát végző hallgatók és a problémás célcsoportnak munkaasszisztenciát nyújtó dolgozókat anyagilag is motiváljuk.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Az egyenlőség elve két szinten érvényesül:Szervezeti szint:A projekt tervezési-döntéshozói-irányítási-értékelési fóruma a legalább havi rendszerességgel tartott stábülés (amely egyben esetmegbeszélő ülés is). (A stábülések pontos idejét és tematikáját a célcsoport rehabilitációjának átfogó programja alapján a szakmai stáb állapítja meg.) A stábülések résztvevői: a projektmenedzsment tagjai és a szakmai lebonyolítók (szakmai stáb) mellett a fejlesztési partnerség döntéshozói pozícióban lévő képviselői. A partnerek között nincsen alá-fölé rendeltségi viszony. A döntések meghozatalánál minden fejlesztési partner egyenlő szavazati joggal bír, a támogató és társult partnereknek pedig javaslattételi és szakmai véleményezési jogköre van. Az egyes feladatkörök felelősei nem a projektmenedzsmentnek tartoznak felelőséggel, hanem magának a szakmai stábnak. Megakadályozandó a projekt-lebonyolítás „belterjessé válását”, illetve biztosítandó a partnerek egyenlő érdekérvényesítését és részvételét, a projekt-lebonyolítás szakmai belső minőségellenőrzését korábbi projektekben már bevált, „külső szemként” viselkedő, projektsemleges belső ellenőr szakemberekre bízzuk, a workshopok és a stábülések vezetését pedig képzett moderátor tréner végzi. A társult partnerek között – így a szakmai stábüléseken véleményezési és javaslattételi jogkörrel - a romák és a csökkent munkaképességűek érdekképviseleti szervei is képviseltetik magukat (MCDSZ-BSZ, DBKMME). A stábülések mint döntéshozói fórumok mellett - projektünk fontos innovatív metodológiai elemeként - a projekttervezés folyamata „nyitott” más szakmai szervezetek, intézmények, önkormányzatok és érdekképviseleti szervek irányába. A projekt során workshopok keretében folyamatosan kooperálunk hasonló projekteket már lebonyolított konzorciumok tagjaival, ill. a célcsoport érdekképviseleti szerveivel is. (CKÖ-k, ÉFOÉSZ stb.)Személyi szinten:A projektmegvalósítók (menedzsment és szakmai stáb) körében a nemek aránya megközelítőleg egyenlő. A projekt romaügyi aspektusaiért külön romológiai szakember felel (maga is roma származású). A stábülések és a projekttervező-workshopok lebonyolításának, illetőleg az önértékelés folyamatának igen lényeges eleme, hogy azokon magának a célcsoportnak egy-egy saját maguk által kijelölt tagja is részt vesz szavazati jogkörrel. Az önértékelő stábüléseken nemcsak a szakmai stáb és a projektmenedzsment vesz részt, hanem maga a célcsoport (reményeink szerint önkéntes vállalási alapon, de természetes folyamat útján kiválasztódott) képviselői is. Az esetmegbeszélő ülésekre pedig elhívjuk a munkahelyi kollektíva képviselőit és a célcsoportok családtagjait is, hogy belehelyezve őket az aktív segítő és véleményező szerepébe könnyebben tudjunk befogadó környezetet biztosítani a célcsoportnak.Az önértékelés igen fontos eleme a célcsoport munkahelyi környezetének feed-backje a projektről, az esetleges súrlódások kezelésére ezeken a visszacsatoló stábüléseken a partnerszervezetek vezetői nem vesznek részt, a munkatársak pszichológus tréneri segítséggel (akár négyszemközti interjúkban is) mutathatnak rá problémáikra, sérelmeikre.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics