IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 "Második Esély" a Vásárosnaményi kistérségben ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Vásárosnamény Város Önkormányzata
Other national partners : "Segítő Kezek" Közalapítvány
Bereg Térségi Fejlesztési Társulat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vásárosnamény
Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Rural area - Szabolcs-Szatmar-Bereg 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-33 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The main goal of the project ’SECOND CHANCE’ in Vásárosnamény’ is to adopt the method elaborated by ’Second chance’ schools to promote the social integration of disadvantaged Roma and non-Roma young people in the small region of Vásárosnamény, north-eastern Hungary. The main innovative element of the program is that, unlike the previous ones, the ’Second Chance’ school will be implemented in disadvantaged settlements of little villages.The program will elaborate the methods which were successful in circumstances different from ours and will test those which make the launch of the ’Second Chance’ school possible in re-gions with similar circumstances.During the project we will elaborate methods which help to involve local enterprises in the prac-tical training and to decrease prejudice among local entrepreneurs. The program will elaborate the methodology of initiating and implementing training courses that can swiftly react to the needs of the local employers.

dot Top


Objective

Text available in

The direct aim of the project is to establish a ’Second Chance’ school in the region of Vásárosnamény to integrate the Roma and non-Roma young people who are severely disadvantaged or dropped out of secondary education into society and the labour market. During the project the meth-ods making the start and the operation of a ’Second Chance’ school possible in disadvantaged settlements of little vil-lages will be elaborated. During the operation of the school we will adopt and elaborate the methods which help provid-ing up-to-date knowledge and skills to the young people taking part in the project. We operate a system enhancing successful employment, which is to increase self-esteem and to involve the families in the development activity. The school will be prepared to function as the developing engine of the local communities.The indirect aim of the project is to develop methods that are suitable for the adaptation of the methods of the ’Second Chance’ school for the other small regions with Roma in-habitants

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training ***
Training on work place ***
Work placement ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****

Text available in

A projekt fő innovációs eleme az EU több tagállamában működő "Második esély" iskolák mintájára kialakított, az egyéni fejlesztési szükségletekre alapozó, munkatapasztalat-szerzéssel kombinált képzés beindítása egy halmozottan hátrányos helyzetű aprófalvas településekből álló kistérségben.
Kiegészítő innovatív projektelemek:
1.Kistérségi szinten beindított „Második esély” iskola társadalmi támogatottságának kialakítása, elfogadtatása a helyi szereplőkkel. Adaptálható módszertan kidolgozása.
2. Stratégia és módszertan kidolgozása, (a lehetséges együttműködő intézmények, munkaügyi központ, kirendeltségek, polgármesteri hivatalok, kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, társadalmi szervezetek) bevonásával, erőforrásaik és kapacitásaik felhasználásával, a helyi munkaerőpiac igényeinek feltérképezésére.
3.Stratégia és módszertan kidolgozása a helyi foglalkoztatók bevonására, kétirányú kapcsolat kialakítására. Azoknak az eljárásoknak a kialakítása, melyek segítségével elérhető, hogy a vállalkozók részt vesznek azokat a készségeknek és képesítéseket a meghatározásában, melyek a helyi munkaerőpiacon szükségesek, valamint részt vesznek a gyakorlati képzésekbe, majd az iskola befejezése után alkalmazzák a tanulókat.
4.Azoknak az eljárásoknak a kidolgozása, melyek jelentősen csökkentik a foglalkoztatók negatív attitűdjeit a roma származású munkavállalókkal szemben.
5.Olyan rugalmas és gyakorlatorientált, projektekben történő, az egyéni szükségletekre és képességekre alapozó oktatási módszertan kidolgozása és a meglévő módszertanok adaptálása, melyek alkalmasak a halmozottan hátrányos helyzetű, iskolai kudarcokkal terhelt fiatalok hatékony felkészítésére, a munka világába történő kilépés elősegítésére.
6.Új eljárások kidolgozása, adaptálása a szociális és pszicho-szociális hátrányok leküzdésére, az önbizalom helyreállítására és a roma identitás, mint érték felfedezésére és megerősítésére.
7.Az iskolai felkészítés kapcsolása a megszerezhető OKJ képesítések rendszeréhez.
8.Tréningprogram kidolgozása a személyes készségek és képességek megszerzésére a kognitív és gyakorlati képzés kiegészítésére.
9.Az információs és kommunikációs technológiákban történő jártasság és alap idegennyelv-ismeret megszerzése.
10.Önálló tanulási készségek elsajátítása és felkészítés az egész életen át tartó tanulás motivációjának és módszertanának kialakítására.
11.Oktatók és tanárok képzése és továbbképzése a rendelkezésre álló továbbképzési lehetőségek felkutatása.
12.Az újszerű, innovatív elemek kipróbálása és javaslattétel a felnőttképzés, és az iskolarendszerű képzésbe történő adaptációra.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  40.0%  33.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  27.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  27.0%  33.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  13.0%  27.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  40.0%  60.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  40.0%  60.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  40.0%  60.0% 
25 - 50 year  0.0%  0.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The direct aim of the project is to help the Roma and non-Roma young people, who are disadvantaged or dropped out of secondary education, integrate into the labour market. The target group of special interest among the Roma population is the group of young women, who will be provided with family day-care service. The participants of the project have serious social problems, therefore during the training we will provide scholarships for them. A social psychologist will help to solve their social and mental problems. Those who live far from the site of the project will be provided social welfare lodging, hostel rooms and transportation (by a hired bus). The Family Day programs will give a chance for the family members of the disadvantaged young people to take part in the project. During the education and spare-time ac-tivities we will organise intercultural programs and programs which develop their identity

 

 Between national partners

Text available in

We ensure individual and personal participation in the pro-jects and appropriate resources for the Roma Local Govern-ment to carry out the tasks it has undertaken. The Roma Lo-cal Government is the member of the Development Partner-ship. The representatives of the target group take part in the work of the managing board and in self-evaluation. An im-portant goal of the project is to change the attitude of the local employers, to have them accept and later employ the Roma participants.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • polski

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4525 Give Change a Chance NL 2004/EQC/0006
PL 9

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Vásárosnamény Város Önkormányzata Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
"Segítő Kezek" Közalapítvány
Bereg Térségi Fejlesztési Társulat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vásárosnamény
Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Cooperation with the ’Second Chance’ schools of the EU makes it possible to start a student exchange program, to adopt the models used by similar institutions and to ex-change information. Developing relationships represents a great value both for the students and teachers.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Vásárosnamény Város Önkormányzata


Tamási Áron u. 1.
4800 Vásárosnamény
www.vasarosnameny.hu

Tel:+36203359987
Fax:
Email:angelakocze@hotmail.com

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Fejlesztési partnerség vezetője önkormányzat, tevékenysége ezért alapvetően a helyi önkormányzatok működését szabályzó törvény és egyéb jogszabályok alapján meghatározott kötelezően előírt és önként vállalt feladatok.
Az önkormányzat aktív szerepet vállal a hátrányos helyzetű lakossági csoportok helyzetének javításában, melyre minisztériumi támogatással modellprogramokat is kidolgoz. Az önkormányzat jelentős összegeket fordít a kulturális és az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Angéla Kócze +36203359987 angelakocze@hotmail.com all

Last update: 16-03-2005 dot Top


"Segítő Kezek" Közalapítvány


Tamási Áron út 1.
4800 Vásárosnamény

Tel:+36 30 239 8776
Fax:+36 45 470 652
Email:patakip.vnameny@szabolcs.antsz.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az alapítvány fő tevékenysége a szociális valamint a gyermekvédelmi tevékenységek ellátásában történő részvétel, ellátás és gondoskodás nyújtása a rászorultak részére, esélyegyenlőség megteremtése a hátrányos helyzetű csoportok számára. Munkája során támogatást biztosít, szolgáltatásokat végez a hátrányos helyzetűeknek. Az Közalapítványban nagy tapasztalatokkal rendelkező egészségügyi szakemberek, orvosok végeznek társadalmi munkát.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Angéla Kócze +36203359987 angelakocze@hotmail.com all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Bereg Térségi Fejlesztési Társulat


Tamási Á. u. 1.
4800 Vásárosnamény

Tel:+3645470258
Fax:+3645470258
Email:btft@vasaroanameny.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A szervezet fő tevékenysége kistérségi szintű területfejlesztés. Ezen belül foglalkozik érdekképviselettel, területi tervezéssel, pályázatok készítésével, projektek kidolgozásával és megvalósításával, menedzselésével, térségmarketing tevékenységgel. Az Egyesület non-profit formában összefogja a kistérség településeit, folyamatos kapcsolatban áll az önkormányzatokkal és más szakmai szervezetekkel.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Angéla Kócze +36203359987 angelakocze@hotmail.com all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vásárosnamény

(CKÖ)
Táncsics u. 16.
4800 Vásárosnamény

Tel:+36 30 225 0640
Fax:+36 45 470 652
Email:csehtanya@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A cigány kisebbségi önkormányzat testülete a Nemzeti Etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII tv. alapján meghatározott feladatokat látja el.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Angéla Kócze +36203359987 angelakocze@hotmail.com all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

(NYRMKK)
Széchenyi u. 13.
4400 Nyíregyháza
www.nyrmkk.hu

Tel:+36703373281
Fax:+36 42 504 945
Email:kepzokozpont@nyrkk.hu; borboly@nyrkk.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az NYRMKK akkreditált, minőségirányítási rendszerrel működő felnőttképző intézmény. A hallgatói létszám évente 800-1000 fő, megvalósított képzési programok száma 50-60 képzési program. A képzések több, mint 60 %-a államilag elismert képesítést nyújtó (OKJ-s), 25 %-a munkaköri továbbképzés, 5-6 % betanító-, 3-5 % ECDL vizsgára felkészítő-, illetve felzárkóztató képzés. Az intézménynek jelentős a vizsgaközponti szerepköre. 1999-től kezdve akkreditált ECDL vizsgaközpont működik az NYRMKK-ban. Az intézmény kapcsolatai széles körűek, elsősorban a Megyei Munkaügyi Központ és annak kirendeltségeivel.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Angéla Kócze +36203359987 angelakocze@hotmail.com all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület


Tamási Áron u. 1.
4800 Vásárosnamény

Tel:+36 45 570 000
Fax:+36 45 570 652
Email:akos.horvath@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Szabolcs-Szatmar-Bereg
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az Egyesület tagjai: önkormányzatok, vállalkozások és turisztikai tevékenységet is folytató magánszemélyek. Az Egyesület célja a Szatmár-beregi térség idegenforgalmi kínálatának feltárása. A szatmár-beregi szilva, mint speciális tájjellegű gyümölcs (karakterisztikus hungarikum) köré szervezve a térség idegenforgalmi kínálatának kialakítása és fejlesztése, valamint a későbbiekben a működtetés lebonyolításában való részvétel. A Szatmár-beregi térség természeti értékeinek megóvása, a turisztikai fejlesztési programok kidolgozása. Az Egyesület közhasznú, s részben kulturális-, valamint részben a kulturális örökség megóvása védelmében kifejtett tevékenységet is végez.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Angéla Kócze +36203359987 angelakocze@hotmail.com all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

SECOND CHANCE in the region of Vasarosnameny

Rationale

Text available in

A "Második esély" a Vásárosnaményi kistérségben” című projekt fő célja, hogy adaptálja a "Második esély" iskolák által kidolgozott módszertant a halmozottan hátrányos helyzetű, az iskolarendszerből lemorzsolódott, roma és nem roma fiatalok társadalmi integrációjának elősegítésére. A program fő innovatív eleme, hogy a "Második esély" iskolát az eddigiektől eltérően, egy halmozottan hátrányos helyzetű, aprófalvas településekkel rendelkező kistérségben valósítja meg.
A program kidolgozza azokat az eljárásokat, melyek lehetővé teszik az eddigiektől eltérő környezetben indított iskola sikerességét és kipróbálja azokat az eljárásokat, melyek lehetővé teszik, hasonló helyzetben lévő térségek számára a "Második esély" iskola beindítását.A program során olyan eljárásokat dolgozunk ki, mely elősegíti a helyi vállalkozások bevonását a gyakorlati képzésekbe, valamint csökkenti az előítéletességet a helyi foglalkoztatók körében. A program kidolgozza a helyi foglalkoztatók igényeire gyorsan reagálni tudó képzések beindításának és kivitelezésének módszertanát.dot Top


Objective

Text available in

A projekt közvetlen célja: "Második esély" iskola létrehozása a Vásárosnaményi kistérségben, a halmozottan hátrányos helyzetű, a középfokú oktatásból lemorzsolódott roma és nem roma származású fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi integrációjára. A program során kidolgozásra kerülnek azok az eljárások, melyek lehetővé teszik egy "Második esély" iskola beindítását és sikeres működtetését egy halmozottan hátrányos helyzetű, aprófalvas településekkel rendelkező kistérségben. Az iskola működtetése során adaptáljuk és kidolgozzuk azokat az eljárásokat, melyek lehetővé teszik a résztvevő fiatalok korszerű ismeretekkel, készségekkel való felruházását. A sikeres elhelyezkedés elősegítésére támogató rendszert működtetünk, melynek feladata a fiatalok önbecsülésének megerősítése, családjaik bevonása a fejlesztő tevékenységekbe. Az iskolát felkészítjük arra, hogy a helyi közösségek fejlesztési motorjaként működhessen.
A projekt közvetett célja, hogy olyan eljárásokat dolgozzon ki, melyek alkalmasak a "Második esély" iskola módszerének adaptálására más, falusi környezetben élő roma lakossággal rendelkező kistérségek számára.


dot Top


Agreement Summary

Text available in

Az EU-ban működő „Második esély” iskolákkal történő együttműködés lehetővé teszi a hallgatói csereprogram beindítását, a társintézetek modelljeinek adaptálását, információáramlást. A kölcsönös kapcsolatok kialakítása mind a képzők, mind a hallgatók számára jelentős hozzáadott értéket képviselnek.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Biztosítjuk a személyes és önálló részvételt a programokban, a CKÖ számára megfelelő forrásokat biztosítunk, hogy az általa vállalt feladatokat el tudja látni. A CKÖ a fejlesztési partnerség tagja. A célcsoport képviselői részt vesznek az irányító bizottság munkájában és az önértékelési tevékenységben. A program egy kiemelt fontosságú eleme a helyi foglalkoztatók attitűdjeinek megváltoztatása, a roma résztvevők elfogadása és később foglalkoztatása.

.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics