IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Roma Polgárjogi Alapítvány
Other national partners : Jogklinika és Street Law Alapítvány
Volszi Szolgáltató Betéti Társaság
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Non-profit making organisation 
DP identification :HU-30 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :20-09-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The essential feature of the project to be implemented by the Roma Civil Rights’ Foundation, the Minority Ombudsman, the Legal Clinic and Street Law Foundation, and the Volszi Limited Partnership is to place the workforce that has remained, until now, outside the labour market under the jurisdiction of the public authority dealing with the special area that is partly the cause of its exclusion. As an experiment, 50 persons will receive a one year training followed by continuous training there on, to enable them to recognize discrimination and other legal violations and to know which forums they can address. In the future – similarly to developed democracies – there will be a need to establish government organs in Hungary also, in addition to the existing ones (Minority Ombudsman, Equal Opportunities Government Au-thority), to protect the constitutional order against the threat of exercising public authority already referred to. An example is the body to be established for investigating the complaints against law enforcement organs. 25 of the trained persons would be employed by the Roma Civil Rights’ Foundation while we would explore em-ployment opportunities for the others.

dot Top


Objective

Text available in

The direct aim of the project is to provide 50 persons with training on equal opportunities, which expertise would enable them to find a job. During the introduction of the project we would make efforts to trigger need for their employment by the competent government organs. Indirectly, we would like to enlarge the stock of means necessary in the fight against discrimination, at the same time ensuring part of the personnel requirements. Part of the problems realized during the appraisal of needs will be answered by the training itself, however, we also urge the members of the target group to aim at higher general education. Certain phenomena of discrimination we would like to fight by introducing legal drafts. An indirect goal is to increase the reacting abilities and sensitivity regarding discrimination of society and public authority. This should affect the labour market and other areas as well.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places *
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features ****

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ***
Context oriented ****

Text available in

A projekt innovációs eleme abban áll, hogy egyidejűleg kezdeményezi az államszervezet diszkriminációval szembeni érzékenysége fokozását és ennek intézményes kifejezését, valamint a működés szellemiségéhez nélkülözhetetlen személyi megújulást, illetőleg friss szemlélet behozatalát. A képzés és a jogalkotási javaslatok szolgálják a munkaerőpiac felvevőképességének növelését és újfajta, de felettébb szükséges tudással rendelkező szakemberek megjelenését. Az újszerű megközelítés érinti a közhatalom gyakorlását, hiszen a konkrétan felvetődött, a rendészeti szervek ellen benyújtott panaszokat ellenőrző testület (szerv) merőben idegen az eddig beidegződött, belterjes szemlélethez és gyakorlathoz képest. Ugyanakkor külföldön (pl. az Egyesült Királyságban) már jól bevált a társadalom tagjainak bevonása a rendvédelem működésének ellenőrzésébe. Megjegyzendő, hogy hasonló irányú elmozdulások a magyar közhatalmon belül is történtek, ilyennek tekintendő a népi ülnökök (ma: ülnökök) bevonása az ítélkezésbe. Az ő esetükben azonban éppen a szaktudás teljes hiánya miatt nem lehet hatékony a részvétel. Éppen ezért gondoltuk, hogy a másutt már jól ismert „paralegal”, vagyis nem jogász, de jogi kérdésekkel (is) foglalkozó szakemberek kiképzése minőségi fordulatot jelenthet. A projekt későbbi kiszélesítésével és folytatásával, továbbgyűrűző hatásával ha nem is milliókat, de mindenesetre jelentős számú új munkaerőt lehetne bevinni a munkaerőpiacra. Tény az is, hogy a közhatalmon belül meglehetősen jól kiszámítható életpálya keretében a valamilyen szinten bekerült dolgozók szinte természetes módon haladhatnak tovább a magasabb végzettség megszerzésének irányába. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a diszkriminációval szembeni fellépés vonzó terület az ilyen bánásmódot megélt, kisebbségi származású személyek körében. A romák részvételét az biztosítaná, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatoktól és más cigány szervezetektől kérnénk javaslatokat, hangsúlyozni kell mindazonáltal, hogy maga a projekt semmiféle származási, nemi, sőt: kor szerinti kizáró feltételt nem tartalmaz.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Asylum *
Gender discrimination ***
Disabilities *
Age *
Low qualification *
Racial discrimination ***
Religion or belief **
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in the project design

Text available in

The Development Partnership is to be established with the participation of organizations with different legal status and working areas. The partnership agreement can only be based on consensus as otherwise it would not be feasible. The stra-tegic policies to be followed during the implementation of the project will be defined in the agreement itself, therefore equal participation will be ensured. It is also to be included in the agreement that the issues not regulated by the agree-ment will be dealt with by the partners autonomously as long as the issues come within their competence. However, re-ports containing the results and other materials (e.g. detailed training plan) should be accepted or approved by consensus. The principle of equal participation also applies to the mem-bers of the target group, with whom the conditions of par-ticipation will be defined in an agreement, which may be modified only by consensus.

 

 Between national partners

Text available in

Democratic decision-making guarantees that there will be no need later on for external pressure in order to reach imple-mentation and basically common interpretation.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • español (castellano)
  • polski

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 17.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3566 ACTION FOR CHANGE AT 2-01/338
FR RAL-2004-44005
IT IT-G2-EMI-033
PT 2004-032
SE 70

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Roma Polgárjogi Alapítvány Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Jogklinika és Street Law Alapítvány
Volszi Szolgáltató Betéti Társaság

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Character and particular content of the international coopera-tion depends on whether there are programs in other coun-tries that ours can be matched to. If there are no such pro-grammes, then the exchange of experience and cooperation in issues of more general nature will prevail.

Last update: 20-09-2006 dot Top


Roma Polgárjogi Alapítvány

(RPA)
Nefelejcs u. 39
1078 Budapest

Tel:+3613524502
Fax:+3613523504
Email:rpa@chello.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Roma jogvédelem, szociális ügyekben való segítségnyújtás, válságkezelés, érdekvédelem és érdekképviselet, kulturális szervezőmunkaContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Horváth Aladár 3613524502 rpa@chello.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top


Jogklinika és Street Law Alapítvány

(Jogklinika)
Egyetem tér 1-3.
1053 Budapest
www.streetlaw.org/hungary

Tel:+3614838000/4220
Fax:+3614838000/4616
Email:kovera@jogklinika.datanet.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az egyetemi jogászképzés keretében elméleti előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat szervez, interaktív jogi oktatási módszereket dolgoz ki, ismeretterjesztő előadásokat szervez és tart, ingyenes jogvédelmet szervez.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dr. Kövér Ágnes +3614838000/4220 kovera@jogklinika.datanet.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top


Volszi Szolgáltató Betéti Társaság

(Volszi Bt.)
Attila u. 105/A.
1047 Budapest

Tel:+3613693408
Fax:+3613693408
Email:drszikinger.istvan@chello.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

-Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dr. Szikinger István +3613693408 drszikinger.istvan@chello.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Training and employing in equal opportunities

Rationale

Text available in

Das Wesen des Projekts zu verwirklichen von Roma Bürgerrechtsstiftung, des Minderheitsbeauftragten des Parlaments, der Rechsklinik und Street Law Stiftung und der Volszi Kommanditgesellschaft ist Arbeitskraft, die bisher ausser dem Arbeitsmarkt geblieben ist, zu einschliessen gerade in die Behandlung des Gebietes von öffentlichen Gewalt, das auch als Ursache dieser Aussclhiessung dient. Als Experiment , 50 Personen werden ein Jahr lang ausgebildet, danach frotdauernde Weiterbildung bekommen mit dem Zweck Diskriminierung und andere Rechtsverletzungen anerkennen, und die Fori zu denen man sich wenden kann, zu erlernen. In der Zukunft auch in Ungarn – aehnlich zu entwickelten Demokratien – sollten Organe zu konstituieren, die ausser der schon funktionierenden (Minderheitsbeauftragte, Gleichstellungsamt der Regierung) Einrichtungen würden die Verfassungsordnung gerade gegen diese Gefahr der Ausübung der öffentlichen Gewalt wehren. Ein Beispiel dafür ist die Körperschaft berufen zu überprüfen die Beschwerde gegen Polizeiorgane. Unter den ausgebildeten Personen 25 würde beschaeftigt von Roma Bürgerrechtsstiftung, für die anderen wir würden Beschaeftigungsmöglichkeiten suchen.

dot Top


Rationale

Text available in

A Roma Polgárjogi Alapítvány, a kisebbségi ombudsman, a Jogklinika és Street Law Alapítvány, valamint a Volszi Bt. által megvalósítani kívánt projekt lényege, hogy a munkaerőpiacról eddig kiszorult munkaerőt vonna be éppen annak a területnek a közhatalmi kezelésébe, amely ennek a kirekesztettségnek az okául is szolgál. Kísérletképpen 50 személy egy éves képzését, majd folyamatos továbbképzését biztosítanánk abból a célból, hogy képessé váljanak a diszkrimináció és egyéb jogsértések felismerésére, tudják, hogy milyen fórumokhoz lehet fordulni. A jövőben – a fejlett demokráciákhoz hasonlóan – Magyarországon is létre kell hozni olyan szerveket, amelyek a jelenlegieken (kisebbségi ombudsman, Esélyegyenlőségi Kormányhivatal) kifejezetten a hatalom gyakorlásának ezzel a veszélyével szemben védik az alkotmányos rendet. Ilyen például a rendészeti szervek ellen benyújtott panaszok kivizsgálására hivatott testület. A kiképzett személyek közül 25-öt a Roma Polgárjogi Alapítvány kíván foglalkoztatni, a többiek számára pedig elhelyezési lehetőséget keresünk.

dot Top


Objective

Text available in

Das unmittelbare Ziel des Projekts ist, dass für 50 Personen eine Ausbildung gewaehrleistet würde, die einen Grund für ihrer Arbeitsnehmen mit Wissen über Gleichstellung gebe. Im Laufe der Bekanntmachung des Projekts wir vwerden uns darum bestreben, dass auch Anspruch seitens interessierter Organe entstehe. Mittelbar möchten wir das Instrumentarium des Kampfes gegen Diskriminierung zu erweitern, gleichzeitig gewaehrleistend Teil der personellen Bedingungen. Die Probleme, die waehrend der Bestandsaufnahme festgestellt geworden sind, werden teilweise beantwortet durch die Ausbildung, die Mitglieder der Zielgruppe werden aber auch dazu inspiriert, dass sie ein höheres Niveau der allgemeinen Ausbildung erreichen. Gegen einzelne Erscheinungen der Diskriminierung möchten wir durch Gesetzgebungsvorschlaege auftreten. Mittelbares Ziel ist die Bekraeftigung der Faehigkeit der Gesellschaft und der öffentlichen Gewalt gegen Diskriminierung auftreten zu können. Das müsste sowohl im Arbeitsmarkt als auch in anderen Gebiete die Wirkung haben.

dot Top


Objective

Text available in

A projekt közvetlen célja 50 embert olyan képzésben részesíteni, amelynek alapján esélyegyenlőségi szaktudás birtokában képesek munkát vállalni. A projekt ismertetése során arra is törekszünk, hogy igény is legyen munkába állításukra az érintett szervek részéről. Közvetve a diszkrimináció elleni küzdelem eszköztárát kívánjuk bővíteni, egyidejűleg biztosítva a személyi feltételek egy részét. A helyzet felmérése során érzékelt problémákra önmagában a képzés részben választ ad, ugyanakkor a célcsoport tagjait ösztönözzük az általános képzettség magasabb szintjeinek megszerzésére is. A diszkrimináció egyes jelenségeivel szemben jogalkotási javaslatokkal kívánunk fellépni. Közvetett cél a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni társadalmi és közhatalmi érzékenység, reagáló képesség erősítése. Ennek mind a munkaerőpiacon, mind pedig más szférákban érzékeltetnie kell a hatását.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A nemzetközi együttműködés jellege és konkrét tartalma attól függ, van-e olyan elfogadott program más országokban, amely közvetlenül társítható a miénkhez. Amennyiben ilyen nincs, úgy inkább a tapasztalatcsere és az általánosabb kérdésekben való együttműködés lesz jellemző

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A demokratikus döntéshozatal a biztosítéka annak, hogy a későbbiekben nem kell külső nyomást alkalmazni a végrehajtáshoz és az alapvetően közös értelmezéshez

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

A fejlesztési partnerség különböző jogállású, különböző területen működő szervezetek között jön létre. A partnerségi megállapodás csak konszenzuson alapulhat, hiszen ellenkező esetben az nem is jönne létre. A projekt végrehajtása során irányadó stratégiai kérdések magában a megállapodásban rögzítve lesznek, így az egyenlő részvétel biztosított. Ugyancsak a megállapodásban szükséges leírni, hogy a partnerek a megállapodásban nem szabályozott és működési körükbe tartozó kérdésekben önállóan járnak el, az eredményeket tartalmazó jelentéseket és egyéb anyagokat (pl. részletes képzési terv) azonban konszenzussal kell elfogadni, illetőleg jóváhagyni. Az egyenlő részvétel elve ugyanilyen módon kiterjed a célcsoport tagjaira, akikkel megállapodásban rögzítjük a feltételeket, ettől eltérni csak közös megegyezéssel lehet.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics