IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Van kiút! Partnerség a fogvatartottakért ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ
Other national partners : Cinkotai Szakközépiskola
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-28 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :09-01-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The project has 2 target groups: the inmates (prisoners) and the social workers, probation officers and vocational trainers working with them.The group of prisoners are severely disadvantaged. Different professionals (psychologists, social workers, probation officers and vocational trainers) deal with their problems based on their own professional area and knowledge, but their activity, knowledge and experience are not integrated into one comprehensive approach.The aim of establishing our Development Partnership is to decrease the isolation between these activities by the experimental application of new methods.The following four organizations are involved in the project: Prison Training Centre (BVOK)National Office of Probation Officers (IM PJSZ OH)Hungarian Association of Relaxation and Symbol Therapy (MRSZE)Vocational School of Cinkota.

dot Top


Objective

Text available in

In case of the target group of inmates (prisoners), the direct aim is to make them suitable to start and complete vocational training with the help of individual and collective personality development methods and help their integration intoemployment to be more successful through the coordinated activity of probation officers and trainers. This indirectly reduces the risk of relapse, it has an obvious effect on the family and also the intermediate environment.It is an indirect aim of the project to introduce the tested new methods, and the methods successfully applied by others already on a general scale, following the completion of the project.In case of the second target group the direct aim of the project is to improve communication, the exchange of experience and cooperation between the members of the two organizations (social workers of the prisons and the probation officers) and to initiate the standardization of the common tasks of the two professions. An indirect aim is to effect positive changes in the cooperation between the two professions, which is to show in the success of the primary target group.Our aim is to have the problems identified by the members of the two groups considered in the development policy.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training of teachers, trainers and staff ***
Conception for training programs, certification **
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity *
Studies and analysis of discrimination features **

Type of innovation Rating
Process-oriented ***

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination **
Low qualification ***
Racial discrimination ***
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The principle of empowerment and equal participation was applied already at the preparation of the application, since colleagues from all the four organizations attended the professional consultations.Members of the partnership organize evaluation meetings following each training period, where each partner has the chance to indicate his/her problems, needs, suggestions by using the feedback received from the target group of inmates.Decisions are based on consensus.The principle of empowerment is ensured by the fact that several member organizations in the Development Partnership are target groups themselves and they take an active part in developing the topics of the training courses aimed at themselves.The project finishes with a training where the experience is summarized, where there is a chance to assess all training periods.

 

 Between national partners

Text available in

Due to their different functions and characters, all partners use different methods to enforce the principle of empowerment within their own organization.For example BVOK takes part first of all in operating the Development Partnership as the lead partner and helps reforming the attitudes of the vocational trainers during their training.MRSZE ensures the personal and independent participation of its colleagues in the adoption and the application of the psychological methods.The pProbation officers delegate colleagues to the training courses from each county of Hungary, thus they ensure the necessary human resources.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Deutsch
  • français
  • español (castellano)
  • čeština

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4217 HIDAK AT 1A-01/236
DE XB4-76051-20-20/297
FR PAC-2004-43279
NL 2004/EQA/0059
PL 7
UKgb 138

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Cinkotai Szakközépiskola
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

dot Top


Agreement Summary

Text available in

We would like to receive information from our international partners regarding the methods and practices which make the education of prisoners more effective and thus increase their chances for re-integration in the labour market and the society. If it is possible, during our cooperation with – and especially visits to – our partners we would like to see their everyday work, thus learning about new approaches which can be adapted to the Hungarian circumstances.

Last update: 09-01-2006 dot Top


Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ

(BVOK)
Ujhegyi út 9-11.
1108 Budapest

Tel:+36 30 966 2566
Fax:+36 1 431 01 80
Email:bvok@axelero.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A BVOK alaptevékenysége a büntetés-végrehajtási szervek személyi állománya alap és középfokú szakmai oktatása, továbbképzése, szakmai vizsgáztatása. Feladata a bv. intézetekben dolgozók beiskolázásának, illetve a képzési programokban meghatározott ismeretanyag oktatásának ütemezése és szervezése. Tansegédleteket, jegyzeteket, és módszertani anyagokat dolgoz ki a személyzet éves képzésére vonatkozóan, valamint irányítja és ellenőrzi a bv. intézetekben indított képzési formák működését, ellátja irányukban az oktatás-módszertani, oktatás-igazgatási feladatokat.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Garami Lajos +36 30 966 2566 garla@fibermail.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Cinkotai Szakközépiskola


Georgina u. 23.
1164 Budapest

Tel:+36 30 210 7940
Fax:+36 26 540 372
Email:budakalasz.tanugy@sziltop.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Székhelyén és még 3 telephelyén általános iskolai, illetve középiskolai végzettségre épülő OKJ-s szakoktatást végzünk egy-és kétéves időtartamban. A tanulólétszám 223 fő, az általunk oktatott szakmák többek között: cipőjavító, famegmunkáló, lakástextil-varró, bőrtárgykészítőContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Seres Istvánné +36 26 540 372 budakalasz.tanugy@sziltop.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

(IM PJSZ OH)
Róna u. 135.
1145 Budapest

Tel:+36 1 460 47 00
Fax:+36 1 460 47 28
Email:Kasak@pjsz.gov.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala 2003-ban alakult meg. Ezzel egyidőben létrejöttek a megyei (fővárosi) hivatalok. Az új szervezetben integráltan kerül sor a felnőtt és a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos igazságszolgáltatási feladatok teljesítésére, elősegítve a speciális szakmai követelmények érvényesülését A Hivatal szakmailag irányítja a megyei hivatalok tevékenységét, szervezi a pártfogó felügyelők képzését és továbbképzését, kialakítja és fejleszti a pátfogó felügyelők, az igazságszolgáltatás az ügyészség, a hatóságok, a társadalmi szervezetek és egyéb intézmények közötti együttműködést, a nemzetközi kapcsolatokat.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dr. Kása Karolina +36 1 460 47 55 Kasak@pjsz.gov.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top


Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

(MRSZE)
Szentkirályi u. 10
1088 Budapest
www.relaxacio.hu

Tel:+36 1 210 0330/ 1121m
Fax:+36 1 431 0180
Email:szombeva@neur.sote.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az MRSZE fő tevékenysége a relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása különböző szakmai területeken. Évtizedek óta szervez akkreditált tanfolyamokat pedagógusok, szociális területen dolgozók, pszichológusok és orvosok továbbképzéseiben. A tanfolyamokat az Egyesület módszerspecifikus képzettséget szerzett szakemberei (pszichológusok, pszichiáterek) vezethetik, a Tanulmányi Vezetőség konzultációja mellett Az MRSZE tevékenységét kontrollálja Pszichoterápiás Tanács, és tagja az Európai Pszichoterápiás Szövetségnek is. Az MRSZE regionális szerveződése révén országosan kiterjedt hálózattal, megfelelő számú szakemberrel rendelkezik.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Uzonyi Adél +36 1 30 635 0847 bvok2@t-online.hu all

Last update: 09-01-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

There is a way out! Partnership for the prisoners

Rationale

Text available in

A fogvatartottak visszailleszkedési esélyeinek javítása integrált megközelítést igényel, amely a problémák sokrétűségét figyelembe veszi.A különböző szakterületek jelenleg a problémákat a saját megközelítésük alapján kezelik, ez azonban nem integrálódik egységes folyamattá, a gyakorlatban az egymástól elszigetelt erőfeszítések nem hozzák meg a kívánt eredményt („Sok bába közt elvész a gyerek”). A partnerség létrehozásának célja az, hogy új módszerek kísérleti alkalmazásával a fogvatartottakra irányuló különböző tevékenységek szinergikus hatást fejtsenek ki egymásra.A projekt két célcsoportra irányul; az elsődleges célcsoportot a fogvatartottak képezik, a másodlagos célcsoportot a különböző szakterületek képviselői, a büntetés-végrehajtási nevelők, a pártfogó felügyelők, és a szakképzést végző tanárok alkotják.A fogvatartottak célcsoportja halmozottan hátrányos helyzetű, a roma népesség felülreprezentált körükben. Jelentős hányaduk állami gondozott volt, sokuk tartósan munkanélküli volt már bekerülése előtt. A hátrányok a személyiség differenciálatlanságában, a szociális készségek fejletlenségében, az alulképzettségben és a szociálisan pozitív motivációk hiányában is megnyilvánulnak. A szabaduló fogvatartottak egyik legnagyobb nehézsége az, hogy változatlan körülmények közé kerülnek vissza, elhelyezkedésüket pedig büntetett előéletük tovább nehezíti. A munkanélküliség és az ebből fakadó rossz anyagi helyzet a visszaesés egyik legfőbb oka. A hátrányos helyzet tehát főként a személyiségbeli problémákból, az alulképzettségből, és a szabadulás utáni támogatottság hiányából tevődik össze. Szükséges tehát a különböző szakterületek képviselőinek bevonása a projektbe. A másodlagos célcsoport képzése azt a célt szolgálja, hogy a különböző szakmai tevékenységek közötti integráció megvalósuljon, és ez hatékonyabban segítse az elsődleges célcsoport visszailleszkedését. A szakembereknek összehangolt együttműködésére van szükség, ahhoz, hogy tevékenységük eredményesebb legyen, mivel közös feladatuk a szabaduló elítéltek utógondozásának előkészítése.A pszichológusok tevékenysége jelenleg a börtönártalmakból fakadó aktuális pszichés problémák gyors megoldására korlátozódik. Ennek oka egyrészt a szakemberhiány, másrészt az, hogy a pszichológiai módszerek nem kapcsolódnak megfelelően a többi szakterület tevékenységeihez. A bv. nevelők szabadulást előkészítő munkája a szabaduláskor véget ér, és azt megelőzően sem alkot szerves folyamatot a pártfogók utógondozói munkájával. A pártfogó felügyelők és a nevelők közötti munkakapcsolat a gyakorlatban zökkenőkkel működik; a két intézményrendszer törvény által szabályozott együttműködése most van kialakulóban. A pártfogó felügyelő kapcsolatot tart a börtönben az elítélttel, munkájával egyrészt hozzájárul ahhoz, hogy a szabadságvesztés alatt megkezdett reintegrációs programok a szabadulás után is folytatódhassanak, másrészt kiegészíti azokat Ehhez szüksége van a nevelők előzetes munkájának ismeretére. Minél több információval rendelkezik a pártfogó felügyelő a volt fogvatartott személyről annál sikeresebben tud közreműködni a munkaerő-piaci reintegrációjában is. Jelenleg az utógondozás eredményeit nagyon nehéz megállapítani, mivel nem működik egységes utánkövetési rendszer Magyarországon. Ennek egy lehetséges metódusát tervezzük kidolgozni, és projekt keretében a gyakorlatban is kipróbálni, amely hosszabb távon szakmapolitikai változásokat is eredményezhet. A fogvatartottak szakképzésére a börtönön belül eddig is lehetőség volt, ennek hatékonysága azonban kívánnivalót hagy maga után. Ez egyrészt a fogvatartottak személyiségbeli problémáiból (motiváció, önálló tanulási készségek hiánya, alacsony kudarc-tolerancia) fakad, másrészt abból, hogy az oktatási módszerek nincsenek adaptálva erre a közegre. A fogvatartottak kezelése speciális ismereteket és módszereket igényel, amelynek oktatására a büntetés-végrehajtás önálló oktatási intézményt működtet, (BVOK) a civil szférából érkező szakemberek ugyanis ezekkel az ismeretekkel nem rendelkezhetnek. A fentiekből következik, hogy a folyamat integrált megvalósítása érdekében az alábbi partnerek bevonása indolkolt. 1. . Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja (BVOK) Ttréning keretében speciális ismereteket és módszereket nyújt a szakképzést végző tanároknak. A büntetés-végrahajtásban nagy tapasztalattal rendelkező szakértőket biztosít.2. IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (IM PJSZ OH) Munkatársai által részt vesz a nevelők és a pártfogók együttműködését segítő tréningben és annak tematikájának kidolgozásában. Szakértők bevonásával megkezdi az utánkövetési rendszer módszertanának kidolgozását. Általános tájékoztató füzetet készít a fogvatartottak számára, amely munkaerőpiaci információkat is tartalmaz.3. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület(MRSZE) Csoportos és egyéni személyiségfejlesztő eljárások alkalmazásával járul hozzá a szakképzés, illetve a szabadulás utáni beilleszkedés sikerességéhez. A tevékenységek az egyéni fejlesztési hiányosságokhoz, igényekhez, igazodnak és a projekt képzési szakaszai között rugalmas átjárást tesznek lehetővé. A másodlagos célcsoport képzését vezeti és tematikáját a résztvevőket bevonva dolgozza ki. A folyamat szupervizióját szakértők látják el.4. Cinkotai Szakközépiskola A szakképzés lefolytatása mellett pedagógiai módszertani anyagot dolgoz ki a börtönön belüli képzésekre vonatkozóan.A projekt a fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjában feladatokat vállaló szerveztek partnerségén alapul és a szakmai együttműködés újszerű gyakorlati módszereinek kialakításához járul hozzá.
Az alábbiakban adjon a projektről rövid összefoglalást, amely nyilvánosságra hozható / közzétehető (pl. az Interneten is)!
szöveges mező -maximum 1000 karakterA projekt két célcsoportra irányul; a fogvatartottakra, illetve a büntetés-végrehajtási nevelők, a pártfogó felügyelők, és a szakképzést végző szakoktatók csoportjára.A fogvatartottak célcsoportja halmozottan hátrányos helyzetű. A különböző szakterületek (nevelők, pszichológusok, pártfogók, szakoktatók) jelenleg a problémákat saját szakmai megközelítésük alapján kezelik,ami nem integrálódik egységes folyamattá, így agyakorlatban az egymástól elszigetelt erőfeszítések nem hozzák meg a kívánt eredményt.A fogvatartottak visszailleszkedési esélyeinek javítása integrált megközelítést igényel, amely a problémák sokrétűségét figyelembe veszi.A partnerség létrehozásának célja, hogy új módszerek kísérleti alkalmazásával a fogvatartottakra irányuló tevékenységek elszigeteltsége csökkenjen, azok szinergikus hatást fejtsenek ki egymásra.A projektben az alábbi 4 szervezet működik együtt:Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja, Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, és a Cinkotai Szakközépiskola.dot Top


Objective

Text available in

A fogvatartotti célcsoport tekintetében közvetlen cél, hogy az egyéni és csoportos személyiségfejlesztő eljárások segítségével alkalmassá váljanak a szakképzésre, és annak végigvitelére, beilleszkedésük és munkába állásuk sikeresebb legyen. Ennek megvalósulása közvetve a visszaesés kockázatát csökkenti, hatása a családi és a szűkebb lakókörnyezetbe is irradiál. Közvetett cél az is, hogy a kipróbált új, illetve máshol már sikeresen alkalmazott módszerek a projekt befejezése után a célcsoporttal kapcsolatban általános bevezetésre kerüljenek. A másodlagos célcsoportra irányuló tevékenység közvetlen célja, hogy javuljon a két szervezet tagjai (bv. intézetek nevelői és pártfogó felügyelők) között a kommunikáció, információcsere, az együttműködés. Induljon el a két szakma közös feladatainak standardizálása.Közvetett cél, hogy a két szakterület közötti együttműködésekben elért pozítív változások jelenjenek meg az elsődleges célcsoporttal végzett tevékenység eredményeségében.Végül célul tűzzük ki, hogy a két szervezet tagjai által megfogalmazott problémák, megoldásra váró feladatok jelenjenek meg szakmapolitikai szinten is.


dot Top


Agreement Summary

Text available in

Nemzetközi partnereinktől információt szeretnénk kapni az adott országban létező módszerekről, eljárásokról, amelyek a fogvatartottak képzésének hatékonyságát, illetve azon keresztül a visszailleszkedési esélyeket növelik. Amennyiben mód van rá, a külföldi utazások alatt gyakorlati betekintést szeretnénk nyerni a kollegák mindennapi munkájába, így megismerve a számunkra új megközelítéseket, amelyek a hazai viszonyok között is adaptálhatónak bizonyulnak.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Az egyenlő részvétel elve már a pályázat megírásának előkészítésekor is érvényesült, a szakmai megbeszéléseken mind a 4 szervezet munkatársai részt vettek.A program végrehajtása során minden képzési szakasz után értékelő megbeszéléseket tartanak a partnerség tagjai, ahol minden partner jelezheti a problémáit, szükségleteit, megoldási javaslatait a fogvatartotti csoport visszajelzéseinek felhasználásával.A döntések konszenzus alapján születnek meg.Az egyenlő részvétel elve azáltal is érvényesül, hogy a fejlesztési partnerség több tagja maga is célcsoportként jelenik meg, a rájuk irányuló képzés tematikájának kialakításában aktívan részt vesznek.A projekt a tapasztalatokat összegző tréninggel zárul, ahol lehetőség van minden képzési szakasz összefoglaló értékelésre.


dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics