IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Újra eséllyel ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
Other national partners : Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány
Magyarországi Női Alapítvány
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-44 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :20-09-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The direct aim of the project is to develop a flexible training and employment method that is able to adapt to the needs of the participants during its operation.
The indirect aim of the project is to facilitate the target group’s (nurses intending to return to the targeted hospitals from maternity leave) reintegration into the labour market.

1.Preparatory phase
In this phase the target group will receive a questionnaire, and we will also seek them out directly. After that we will work out the final and detailed syllabus of the training and we will select 300 nurses.
2.The conduction of the training
2.1.Communication training
In this phase the nurses’ communication skills will be developed. The duration of the training is six days, six lessons per day.
2.2.ECDL course
2.3.Professional training
The nurses will be educated according to their professional field by refreshing their professional knowledge and skills on parallel courses. The staff of the Women’ House will provide continuous child-care on the spot during the training courses.
3.Adaptation training
After finishing the training phase, the hospitals will provide a three-month part-time working adaptation training for the nurses.
4.Follow-up
After the finishing of the project we will provide a six-month follow-up. In this phase it will be examined that the information, experience and knowledge gained from the training how can be adapted into every day’s work.

dot Top


Objective

Text available in

1. The direct aims of the project
The main aim of the project is to develop a flexible training and employment system that is able to adapt to the needs of the participants during its operation. A further aim is to develop a novel, innovative method that can be extended to other professional fields.

2. The indirect aims of the project
·To develop the qualifications and skills of the women on maternity leave so that their opportunities and equality increases in connection with their reintegration into the labour market.
·To motivate the employers to ensure working environment and conditions those facilitate the reintegration of women with children into the labour market.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training ****
Training on work place ****
Work placement ***
Integrated measures (pathway to integration) ****

Type of innovation Rating
Process-oriented ****

Text available in

A projekt újszerűsége egyes részeinek kapcsolódási módjában, valamint a projekt kidolgozási metodikájában rejlik. Egyrészt a képzés, az adaptációs gyakorlat valamint a foglalkoztatás a projekten belül nem merev, megváltoztathatatlan módon zajlik, hanem lehetőség van arra, hogy a célcsoport tagjai szükségleteiknek megfelelően módosítsák, esetleg kihagyják a képzés bizonyos moduljait. Az adaptációs gyakorlat is a célcsoport igényeinek és lehetőségeinek megfelelően kórházanként illetve szakterületenként más módszerrel történhet („klasszikus” gyakornoki státusz, vagy esetleg a „betanuló” nővér nagyobb szabadsága).

A rugalmasság érdekében a képzést és a foglalkoztatást kiegészítjük egy ún. mentorálási modullal. A mentor-rendszer a projekt gyakorlati megvalósításában nélkülözhetetlen, mivel segítségével követhető nyomon a projekt keretében kifejlesztett módszer célcsoportra gyakorolt közvetlen hatása, valamint a másodlagos célcsoport munkaerő-szükségletével való összhangja. Továbbá az egyedüli eszközt biztosítja arra, hogy a képzés és a foglalkoztatás módszerének egyedülálló rugalmassága megvalósuljon. A mentorok első lépésben speciálisan erre a célra kiképzett főnővérek az egyes kórházakban, később azonban lehetővé válik a módszernek köszönhetően hivatásukhoz sikeresen visszatért nővérek mentorrá képzése is, ilyen módon a képzési-foglalkoztatási rendszer a későbbiekben önfejlesztővé és önfenntartóvá válhat (ún. multiplikátor hatás).

Tehát a projekt újszerűségét a következő elemek alkotják:
·a képzés lefolytatásának módja;
·a képzést és a foglalkoztatást hídként összekötő adaptációs gyakorlat;
·a mentorálás rendszere.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  100.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  100.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  0.0%  100.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  100.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  0.0%  20.0% 
25 - 50 year  0.0%  80.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in running and evaluating activities

Text available in

The development partnership constitutes of organizations with different number of workers and with different organizational culture. Therefore the equal participation can be assured the most eligible way through the participation in the operation of the development partnership and the self-evaluation processes, because the other activities come forward by each partner specially.

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • español (castellano)
  • Nederlands

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 17.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4329 ACHE; Association for Changing Health Employment DE XB4-76051-20-20/224
NL 2004/EQH/0001

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány
Magyarországi Női Alapítvány

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The development partnership develops its whole project independently. The participation of the international partnership is essential, because the EU-countries implement such programmes, that are valuable in the field of women equality.

Last update: 20-09-2006 dot Top


Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház

(Heim Pál Gyermekkórház)
Üllői út 86.
1089 Budapest
www.heimpalkorhaz.hu

Tel:+3612100718
Fax:+3613330167
Email:titkarsag@heimpalkorhaz.hu, smrcz@heimpalkorhaz.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social services
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet átlagosan évi 18.000 – 20.000 fekvőbeteg és közel 300.000 járóbeteg gyermeket lát el, (elsősorban Budapestről, de az ország minden részéből érkeznek betegeink) emellett vizsgálatokat végez különböző megbetegedések kiszűrésére (pl. csípőficam, hallás-, látászavarok). A 400 kórházi ágy biztos hátteret jelent szakrendeléseinknek, melyek a gyermekgyógyászatot és a speciális határterületeket egyaránt felölelik. Szakrendeléseink zöme a délelőtti órákban üzemel, de egyre több rendelés kereshető fel a délutáni órákban is.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Smrcz Ervin +3612100718 smrcz@heimpalkorhaz.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top


Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány

(EMFA)
Vérhalom tér 8.
1136 Budapest

Tel:3562136
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:07-01-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Fodor Zsuzsa 3562136 info@emfa.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top


Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány


Üllői út 86.
1089 Budapest

Tel:+3612100718
Fax:+3613330167
Email:titkarsag@heimpalkorhaz.hu, smrcz@heimpalkorhaz.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 1990. óta működik. Az Alapítvány a Heim Pál Gyermekkórház gyermekellátási színvonalának és szakmai fejlesztésének egyik kulcsszereplője a mindenkori fenntartók mellett. Az Alapítvány feladatai közé tartozik a Heim Pál Gyermekkórház dolgozóinak szakmai fejlődését szolgáló pályázatok lebonyolításán túl kongresszusokon való részvétel támogatása, továbbképzések szervezése.
2003-ban a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány az állampolgárok személyi jövedelemadó 1%-ából 122 millió forintot, azaz a második legnagyobb összeget kapta, mintegy ezzel is bizonyítva, hogy kiváló szakmai munkáját a társadalom elismeri és megbecsüli.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Smrcz Ervin +3612100718 smrcz@heimpalkorhaz.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top


Magyarországi Női Alapítvány

(MONA)
Tátra u. 46 III/3
1136 Budapest

Tel:3501311
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:07-01-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Neményi Mária 3501311 nem13249@socio.mta.hu all

Last update: 20-09-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Get a chance again

Rationale

Text available in

A projekt közvetlen célja egy olyan adaptálódó, rugalmas képzési és foglalkoztatási rendszer kialakítása, mely működése közben folyamatosan képes alkalmazkodni a résztvevők igényeihez.

A projekt közvetett célja, hogy a célcsoport (a megcélzott kórházakba GYES-ről, GYED-ről vagy GYET-ről visszatérni kívánó ápolónők) munkába való visszahelyezkedését elősegítse.

1. Előkészítő szakasz
A célcsoport részére kiküldésre kerül egy kérdőív, valamint személyesen is megkeressük őket. Ezek után kidolgozzuk a képzés részletes tematikáját, és kiválasztunk 300 ápolónőt.
2. A képzés lefolytatása
2.1. Kommunikációs tréningEnnek során az ápolónők kommunikációs képességeinek fejlesztése történik meg. A tréning időtartama 6 nap, napi 6 óra (hétvégente).
2.2. ECDL képzés
2.3. Szakmai képzésAz ápolónőket szakterületük szerinti csoportokra osztjuk, és párhuzamos képzéseken megkezdődik szakmai ismereteik felfrissítése.
A helyszínt biztosító a Nőház Egyesület munkatársai a képzések ideje alatt folyamatos gyermekfelügyeletet biztosítanak.
3. Adaptációs gyakorlat
A képzés lezárultával az intézmények három hónapos részmunkaidős adaptációs gyakorlatot biztosítanak.
4. Utánkövetés
A projekt lefolytatása utáni 6 hónapos utánkövetési szakasz során vizsgálandó szempont az ápolónők megszerzett ismereteinek gyakorlati megvalósíthatósága, visszailleszkedésük mértéke.

dot Top


Objective

Text available in

1. A projekt közvetlen céljai
·A projekt fő célja egy olyan adaptálódó, rugalmas képzési és foglalkoztatási rendszer kialakítása, mely működése közben folyamatosan képes alkalmazkodni a résztvevők igényeihez. A rendszer kialakításához további célként jelölhető meg egy újszerű, innovatív módszer kidolgozása, mely több szakmaterületre is kiterjeszthető.

2. A projekt közvetett céljai:
·a GYES-, GYED-, GYET-en lévő nők munka világába történő re-integrációját elősegítő képzettségének, felkészültségének növelése, készségeinek fejlesztése képzések biztosítása által, s ezzel az esélyegyenlőségük, karrier esélyeiknek javítása;
·A munkaadók motiválása családbarát, a gyermeküket nevelő nők foglalkoztatását, munkaerő-piaci re-integrációját segítő munkahelyi környezet és feltételek biztosítására.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A fejlesztési partnerség teljes programját önállóan alakítja ki. Nemzetközi partnerség részvétele a program eredményeinek tökéletesítése, javítása szempontjából elengedhetetlen, mivel az EU-s országok a női esélyegyenlőség javítása érdekében értékes kezdeményezéseket valósítanak meg.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A fejlesztési partnerséget különböző kultúrájú és taglétszámú szervezetek alkotják. Ennélfogva az egyenlő részvétel legmegfelelőbben a projekt működtetése során való egyenlő szerepvállalás révén biztosítható, mivel a többi tevékenység specializáltan csak egy-egy partnernél jelentkezik.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics