IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Árnyékból a fénybe ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Budapest - Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány
Other national partners : Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Periféria Alapítvány
Retextil Alapítvány
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-23 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :17-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The aim of the Development Partnership is to enhance equal opportunities for people living with epilepsy, mental disorders or with any cured addiction by im-proving their chances for employment. More precisely, to develop and validate a new working aptitude test, which ensures the individual appraisal of the employ-ment opportunities of the members of the target group and the use of a custom-ized list of recommended jobs. To elaborate a comprehensive training model sup-porting the training of the members of the target group by a measurement- and motivation system that is based on the characteristics of the different diseases and by multidisciplinary services. To employ the members of target group, (re)integrate them into the labour market and ensure follow-up in the framework of the project. To build long term cooperation between the educational, medical and social sec-tors and the representatives of the labour market (employment centres, represen-tatives of employers). To develop an information-system that helps to increase the rate of employment among the members of the target group.

dot Top


Objective

Text available in

Aims of the program:Enhancing equal opportunities for people with epilepsy through their reintegra-tion into the labour market. (broadening the range of opportunities and helping the target group to make use of opportunities).Elaboration of a test-battery and a connecting new method of working aptitude test. This would enable the examination of employment opportunities for the members of the target group individually and would then provide an extended list of recommended jobs that is based on multi-sector consensus. This may significantly increase employment opportunities. Comprehensive reintegration into the labour market, multidisciplinary approach and different psycho-social services to help reducing the number of drop-outs from training courses and jobs. The nationwide research of the target group, consideration of international ex-perience, the inclusion of educational and health sectors, employers, employ-ment centres and the authorities in the partnership and the information-system developed during the project all help increase the number of successful em-ployments

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training ***
Training on work place ***
Work placement ***
Integrated measures (pathway to integration) ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****

Text available in

Magyarországon egyedülálló a partnerség tevékenysége – az epilepsziával élő emberek komplex munkaerő-piaci re-integrációja, ezért a módszerek lefektetése, egységes módszertanba rendezése innovatív elem.A program célja megváltoztatni azt a magyarországi gyakorlatot, hogy az epilepsziás emberek számára (nagyon szűk körű) ajánlott szakmák jegyzéke létezik. Az eddigi gyakorlat - az egyedi megközelítés híján - csak egy nagyon szigorú megközelítést követett: a legsúlyosabb epilepsziás állapotot vett tekintetbe, és kínált fel egy szűk szakmai listát A módszertanon belül a külföldi tapasztalatok adaptációjára támaszkodva most kidolgozásra kerül olyan teszt-batéria és rá épülő munka-alkalmassági vizsgálati módszer, amely lehetővé teszi az epilepsziával élők munkalehetőségeinek egyedi vizsgálatát, személyre szabott szakma-jegyzék felkínálását. Ez a megközelítés nagyságrendileg növelheti az elhelyezkedési lehetőségeket, kitágítva a végezhető szakmák körét, de fenntartva a munkavégzés biztonságát.További innovatív elem a célcsoportnak a kialakított munkalehetőségek felé irányítása. Az országos szintű célcsoport vizsgálat, az oktatási rendszer, a munkaadók illetve a munkaügyi központok bevonásával létrejövő kibővített partnerség, a projekt során kiépülő információs hálózat által kifeszített „célcsoport háló” tagjait irányítva törekszünk a célcsoportok munkába állásának minél nagyobb arányú elérésére.Az eredmények új elmeként beépíthetők a munkaügyi központok munkájába, mint a rehabilitációs csoportok segédanyaga, és az egészségügyi munka-alkalmassági vizsgálatok célirányos, a kliensek szükségletinek és a betegség medikális, illetve pszicho-szociális természetét legjobban tükröző és annak megfelelő új eszköze. További újszerű elem a partnerség szervezése kapcsán az önsegítő betegegyesületet részvétele, az érintettek bevonása. A folyamatközpontú innováció célja a munkaerő-piaci re-integráció folyamatába tartozó módszereknek a jó gyakorlat szintjére emelése, a módszerek átadása és propagálása.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  20.0%  25.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  20.0%  35.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  2.0%  5.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  38.0%  55.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  3.0%  5.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  37.0%  55.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 8.0%  4.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  32.0%  56.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  15.0%  8.0% 
25 - 50 year  25.0%  40.0% 
> 50 year  0.0%  12.0% 
   100.0% 

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action

Text available in

The partnership ensures that the partners take equal part in decision making, planning and in taking responsibilities both in the planning and the implementation phases of the project. The project-organisation is controlled by the Managing Com-mittee to which each organisation delegates an equal number of representatives. Equal participation is guaranteed by the documents of the Development Partnership and by the Devel-opment Partnership Agreement. Arising problems and con-flicts are resolved by the Project Managing Committee, which ensures the equal participation ratio of the partners. During organisational development we lay special emphasis on the prevention and timely recognition of problems.

 

 Between national partners

Text available in

One of the keywords of the project is innovation, which re-quires a creative, free, and open-minded working environment. This constitutional system is based on ensuring individual competencies instead of delegating duties (authorization). En-suring competencies is effective only if the requirements and conditions are well defined and if the adequate capacity is pro-vided.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • italiano

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3994 Capacity and Diversity FR IDF-2004-43266
UKgb 172

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Budapest - Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Periféria Alapítvány
Retextil Alapítvány

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The planned project aims at significantly increasing the chances of the target group to re-integrate into the labour mar-ket by making a hypothesis from the experience gained so far and by making them become common practice. This can be carried out best with an innovative partner who likes experi-menting. Further innovation source may be collective thinking and development.

Last update: 17-03-2005 dot Top


Budapest - Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány

(BBEC)
Bethesda 3-5.
1146 Budapest

Tel:+36302101306
Fax:
Email:halasz@opni.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány (BBEC) l997-ben alapítódott, 1999-ben közhasznú minősítést kapott. Országos hatókörű tevékenysége az epilepszia ellátás komprehenzív irányú fejlesztése két fő területen: a műtéti és a pszicho-szociális lehetőségek bővítése.A BBEC célja az epilepszia korszerű kezelésének és az epilepsziás betegek társadalmi elfogadottságának elősegítése, ezen belül kiemelt tevékenysége az epilepsziás emberek rehabilitációjának, a társadalmi reintegráció módszertanának kidolgozása és végzése.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Csaba Hujber +36302116141 hujbercsaba@chello.hu project management

Last update: 17-03-2005 dot Top


Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

(OPNI)
Hűvösvölgyi út 116.
1021 Budapest
www.opni.hu

Tel:+3613915330
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az OPNI a hazai pszichiátriai és neurológiai betegellátás, a klinikai idegtudományok európai szintű műhelye. A hagyományok ápolása és a legmodernebb szakmai törekvések egyaránt jellemzik az intézet munkáját. A 849 ágyon a pszichiátriai és neurológiai betegségek szinte teljes körét látják el az itt dolgozó szakemberek. A betegellátás keretében külön osztályok, centrumok foglalkoznak a népegészségügy fontos kérdéseivel, mint a kábítószer fogyasztás, szélütés kezelése, az epilepszia kivizsgálása, a szellemi hanyatlás vagy hangulati betegségek kezelése, gondozása. A nagy hagyományú intézetben a Semmelweis Egyetem három tanszéke, illetve tanszéki csoportja működik.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Virág Győri +361391305 gyori.virag@opni.hu project coordinator

Last update: 17-03-2005 dot Top


Periféria Alapítvány


Drégelyvár utca 6.
Pf. 770
1158 Budapest
www.tankor.hu

Tel:+3614171434
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A hátrányos helyzetű fiatalokat oktató és segítő Külvárosi Tankör Középiskola működtetése és finanszírozása. Szülőcsoport kialakítása és működtetése, Budapest, Külvárosi Tankör Középiskola. Az iskolába járó hátrányos helyzetű fiatalok szüleinek segítése, önsegítő csoport által. Öt éve folyamatosan működik, három szakember vezetéséve, havonta tíz szülő, illetve szülőpár, esetenként egyéb segítők részvételével.Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztató oktatása és mentálhigiénés gondozása mentorrendszerben. Komprehenzív mentálhigiénés ellátás, szociális munkás alkalmazásával, prevenció, a segítő rendszer ellenére innen is kiesők továbbtámogatása. Tanulási részképesség hiányok miatt nyelvtanulási problémákkal küzdő gyerekek és segítőik, pedagógusaik részére módszertani központ létrehozása (kidolgozás alatt) - Turányi Zsófia angol tanár, fejlesztő pedagógus vezetésével. Iskolai demokrácia kutatás és tanulmány írása. Az iskolai demokrácia alkalmazásával kapcsolatos elméleti alapvetés és gyakorlati megvalósítása. Társadalomismeret és etika tantárgyak tanterveinek alkalmazása és elterjesztése az átlag középiskolásoknál idősebb korosztály számára, tekintetbe véve élet- és esetleges munkatapasztalataikat; a hagyományostól eltérő, egyedi tantervek kidolgozása. Folyamatos telefonos és személyes, egyéni tanácsadás a középiskolából kiesett fiatalok szüleinek, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknak és egyéb segítőknek. Évente 200 tanácsadás, első interjú és intézményes irányítás. Évente 100 utánkövetés azoknak a fiataloknak esetében, akik iskolaváltással, tanulási zavarokkal kapcsolatos tanácsadáson vesznek részt az Alapítványnál.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Szőllősi Beáta +3614171434;+36705492980 szollosibea@periferia.sulinet.hu general contact

Last update: 17-03-2005 dot Top


Retextil Alapítvány

(Retextil Alapítvány)
Nagydaindol u. 36
7634 Pécs

Tel:72-510-306
Fax:72-510-306
Email:retextil@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:Baranya
Date of joining / leaving:07-01-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Benedek Gabriella 70-207-3986 gabriellabenedek@digitaldream.hu all

Last update: 17-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Out of the Shadow

Rationale

Text available in

Az epilepsziával élők, pszichiátria betegek és gyógyult szenvedélybetegek esélyegyenlőségének elősegítése munkába állási lehetőségeik bővítésével.A célcsoportok munkavállalási lehetőségeinek bővítése új munka-alkalmassági vizsgálati módszer kidolgozásával, amely lehetővé teszi a célcsoportok munkalehetőségeinek egyedi vizsgálatát, személyre szabott szakma-jegyzék felkínálását. Komprehenzív képzési modell létrehozása, a különféle betegségek sajátosságaira épülő mérő, és motiváló rendszer, multidiszciplináris szolgáltatásokkal segítve a célcsoportok tagjainak képzését. A projekt keretén belül a célcsoportok tagjainak foglalkoztatása, munkaerő-piaci elhelyezése, majd utógondozása.A kialakított lehetőségek kihasználásának elősegítése a projekt keretén belül kialakított, de annak végeztével is hosszú távon működőképes, az oktatási rendszer, az egészségügy, a munkaadók illetve a munkaügyi központok bevonásával létrejövő együttműködéssel. Információs rendszer kialakítása, amely a célcsoport tagjait irányítva törekszik a célcsoportok munkába állásának minél nagyobb arányú elérésére.dot Top


Objective

Text available in

A program célja az epilepsziával élő emberek esélyegyenlőségének növelése munkaerő-piaci re-integrációjuk, foglalkoztatásuk révén. Ez egyrészt a foglakoztatási lehetőségek bővítésével, másrészt ezen lehetőségnek a célcsoport általi jobb kihasználásának elősegítésével történik.Kidolgozásra kerül egy olyan teszt-battéria és rá épülő munka-alkalmassági vizsgálati módszer, amely lehetővé teszi a célcsoport munkalehetőségeinek egyedi vizsgálatát, és egy szakmai konszenzuson alapuló kibővített ajánlott szakmák-jegyzékének felkínálását, amely nagyságrendileg növelheti az elhelyezkedési lehetőségeket. A komprehenzív munkaerő-piaci re-integráció, a multidiszciplináris megközelítés és a pszichoszociális támogatás csökkenti a képzési/munkába állási lemorzsolódást.Az országos szintű célcsoport vizsgálat, a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vétele, az oktatási, egészségügyi rendszer, a munkaadók, munkaügyi központok és hatóságok bevonásával létrejövő kibővített partnerség, és a projekt során kiépülő információs hálózat a célcsoport tagjait irányítva törekszik a célcsoportok munkába állásának minél nagyobb arányú elérésére.dot Top


Agreement Summary

Text available in

A tervezett projekttevékenység jelentős mértékben kívánja bővíteni a célcsoport munkaerő-piaci reintegrációs lehetőségeit, amelynek útja az eddigi tapasztaltok hipotézissé formálása, illetve gyakorlattá alakítása. Leghatékonyabban mindezt egy kísérletező, innovatív attitűddel rendelkező partnerrel lehet megvalósítani . További innovációs forrást eredményezhet a közös gondolkodás, fejlesztés.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A projekt egyik kulcseleme az innováció, amely csak kreatív, szabad új gondolatok ra és megoldásokra ösztönző környezetben valósulhat meg sikeresen. Ez a kiosztott munka helyett, az egyéni felelősségvállaláson alapuló (felhatalmazás) szervezeti kapcsolatot jelenti. A felhatalmazás csak akkor eredményes, ha világos követelményekkel és körülményekkel társul, ha biztosított a megfelelő kapacitás a tevékenységek elvégzésére.dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Biztosítja, hogy a tervezés illetve végrehajtás szakaszában minden partnerségben résztvevő a döntéshozatalban és a felelősségvállalásban is egyenlően vegye ki a részét.A projektszervezet az Irányító Bizottság ellenőrzése alatt működik, melyben minden szervezet egyenlő arányban delegál tagokat. Az egyenlő részvételt mind a projektirányítás dokumentumaiban, mind a fejlesztési partnerség együttműködési megállapodásában rögzítik. A felmerült problémákat, konfliktusokat a partnerek egyenlő részvételi arányát biztosító Projekt Irányító Bizottság dönt. A szervezetfejlesztés során kiemelt hangsúlyt fektetünk a problémák megelőzésére, időbeni jelzésére.dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics