IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
Other national partners : Savaria Nett Pack Kft.
Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Vas Megyei Munkaügyi Központ
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-19 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :17-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

In the near future the Hungarian legal regulations on the employment of disabled people will be restructured. In our new innovative project we elaborate and operate a model specifying the professional co-operations and supporting services that would be required to assist disabled people (who are employed by sheltered organisations) to enter the open labour market.No such a project was carried out in Hungary before.Therefore the exchange of information and horizontal mainstreaming, as well as the adaptation of different methods as a part of the International Co-operation is of great importance for us. In the course of the project the “Oracle Method” will be applied, which helps to measure informal knowl-edge. The project reveals some tacit knowledge, latent abilities and implicit skills which are integrated parts of the world of work and the world outside work.The leading organisation of the Development partnership is a company with international experience and with human resources which guarantees the realization and management of the project. The sheltered organisation, the training institution and the labour organisation are members of the Development partnership.

dot Top


Objective

Text available in

Direct aim:· To elaborate and test the operation model of the Employment Rehabilitation Service · This results in the integration of 20 people with reduced working abilities (who are either employed by Nett-Pack Ltd. or placed on a waiting list) into the open labour market.Indirect aim:·To elaborate and test the operational model of the Employment Rehabilitation Service in Vas County in the framework of the Development partnership, to enhance the integration of people with reduced working ability into the open labour market.Planned solution:· To elaborate the methodology of Phase 1 and Phase 2.·To elaborate the methodology of innovative training and employment, based on the individual needs of disabled people working for Savaria Nett-Pack Ltd.· To elaborate and test the operational model of the Occupa-tional Rehabilitation Service·To elaborate a psycho–social support system· Dissemination·To operate national and international innovative and thematic forums.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Work placement ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures ****
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Context oriented ***

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities ***
Other discriminations ***
Age **
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

We ensure equality in work and in remuneration for the partners.·Each partner can specify his/her own tasks within the project and takes responsibility for his/her work and financial process as stated in the contract.· Beside their own individual responsibility each partner takes collective responsibility for the realization of the entire project.·Controversial issues are to be settled by consensus when possible.· In voting every partner has one vote and decisions are made with a majority of 2/3.·At the partner-meetings everyone reports on his/her own activity. The members of the partnership assist each other if needed, according to the condition of the partner who needs help.

 

 Between national partners

Text available in

The selected method and procedure contains all the activities which guarantee the equal participation of all partners. The partners participate in the development and operation of the Development Partnership, fulfil their obligations and take full responsibility for those.To enhance efficient co-operation the partners give technical support to each other.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • español (castellano)
  • čeština

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3797 H-IF FR AUV-2004-43936
IT IT-G2-PIE-052

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Savaria Nett Pack Kft.
Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Vas Megyei Munkaügyi Központ

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The aim of this project is to elaborate, test, evaluate and disseminate an innovative programme to assist disabled individuals who wish to participate in the open labour market. No such project was carried out in Hungary before.Therefore the exchange of information and horizontal main-streaming, as well as the adaptation of different methods as a part of the International Co-operation is of great importance for us.

Last update: 17-03-2005 dot Top


Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

(RSZKF. Kht)
Ady tér 5
9700 Szombathely
www.rfszk.hu

Tel:+36 94 508 770
Fax:+36 94 342 483
Email:magdi.füzessy@rszkf.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in

A szombathelyi Forrásközpont tevékenységében 2 terület domináns:Szociális menedzser – iroda tevékenység:- tanácsadás, információadás- kutatások, felmérések készítése- konferenciák, szakmai találkozók szervezése- képzések, át-, továbbképzések szervezése- szakmai műhelyek működtetéseFogyatékos embereket segítő tevékenység:- fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek integrált foglalkoztatásának segítése- alap, nappali ellátások működtetése ellátási szerződés keretében.Az intézmény 2003. óta akkreditált felnőttképzési intézmény.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Füzessy Józsefné +36 92 92 238 magdi.fuzessy@rszkf.hu all

Last update: 17-03-2005 dot Top


Savaria Nett Pack Kft.

(Savaria Kft.)
Rumi u. 142
9700 Szombathely

Tel:94-508-402, 94-312-173
Fax:
Email:titkarsag@savaria-nettpack.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in

A Savaria Nett Pack Kft. kijelölt célszervezetként, 100%-os állami tulajdonban van. A Társaság Vas megye legnagyobb célszervezete, 17 telephellyel rendelkezik. Legfőbb tevékenysége: papíripari termékek ghyártása és feldolgozása (ISO 9002), kefe és seprű termékek gyártása, kézműipari -több zsűrizett alkotással- és egyéb betanított tevékenységek.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Hóbor Ferenc 94-508-402, 94-312-173 titkarsag@savaria-nettpack.hu all

Last update: 17-03-2005 dot Top


Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

(ReMeK)
Akacs Mihály. u. 1-3
9700 Szombathely
www.remek.hu

Tel:94-336-740, 30-9699-302
Fax:+36 94 331 455
Email:titkarsag@remek.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in

Számítástechnikai és ipari képzések: a szektorhoz tartoznak a faipari, NC-CNC tanfolyamok, fémipari alapképzés, csőszerelés, hidraulika, pneumatika, hegesztő eljárások oktatása, minőségbiztosítás képzések, alap-, és középfokú OKJ-s vizsgával befejeződő számítástechnikai tanfolyamok, ECDL követelményeinek megfelelő kurzusok az AutoCAD és a kiadványszerkesztés oktatása.Üzleti és humán szektor képzései a következők: humán erőforrás fejlesztéshez kapcsolódó programok, nyelvtanfolyamok, gazdasági, marketing, üzleti, ügyintézői és szolgáltatóipari képzések, munkaerő-piaci tréningek, közmunkaprogramok, rehabilitációs képzések képezik.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Takács György 94-336-740, 30-9699-302 titkarsag@remek.hu all

Last update: 17-03-2005 dot Top


Vas Megyei Munkaügyi Központ

(VASMMK)
Hollán Ernő u. 1
9700 Szombathely
www.vasmmk.hu

Tel:(94) 520-401
Fax:+ 94 514 575
Email:ederg@lab.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in

A Vas Megyei Munkaügyi Központ tevékenységét, a többi munkaügyi központhoz hasonlóan, az 1991. IV. törvény (Foglalkoztatási törvény) határozza meg. Ennek megfelelően a Munkaügyi szervezet fő feladata a munkanélküliség kezelése, az ebből adódó társadalmi feszültség enyhítése. Ezt a feladatot a munkaügyi központ passzív és aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel tudja megoldani. A foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújt.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Éder Géza (94) 520-401 ederg@lab.hu all

Last update: 17-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Occupational Rehabilitation Service

Rationale

Text available in

In der náchsten Zukunft werden die Gesetze für die Bescháftigung der Behinderten in Ungarn verándert werden. In unserem Innovationsplan wird das folgende Modell erstellt: die Kooperations- und die Hilfsbedie-nungsprogramme werden durchgeführt, damit die Per-sonen mit veránderten Arbeitsfáhigkeiten und Behin-derten auf dem freien Arbeitsmarkt stándige Arbeits-nehmer zu werden. In Ungarn gibt es noch keine Erfah-rung von diesem Programm. Der Plan wird erstellt aber noch nicht ausprobiert, deshalb ist es sehr wichtig die Informationen und Erfahrung zu tauschen, durch zu geben und den guten Praxis und die Methoden in unse-re nationale Kooperation zu nehmen. Laut unseres Pro-jektes wird das Methode „Oracle” verwendet, um das Messen des informalen Wissens zu helfen. Das Pro-gramm zeigt das unausgesprochene Wissen, latent Fáhigkeiten, implizites Vermögen, die ein integrierter Teil der Arbeit und des Privatlebens.Die Garatie für Projektentwicklung mit internationale Erfahrungen und Humanressourcen. Die Werkstátte und die Bildungsinstitut und Berufförderungsinstitut arbeiten in diesem Entwicklungsprogramm zusammen.

dot Top


Rationale

Text available in

A megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek jelentős része potenciálisan ki van téve a kirekesztődés – különösen a munkaerő-piaci kirekesztődés – kockázatának. E kockázat jelentősen csökkenthető az érintett személyek foglalkoztathatósági szintjének javításával, a támogatási és érdekeltségi viszonyok fejlesztésével, valamint a munkavállalók megmaradt képességeit differenciáltan hasznosítani képes sokszínű, rugalmas, átjárható munkalehetőségek megteremtésével.Magyarországon komoly feladatot jelent a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítása. A KSH 2002-ben készült vizsgálata szerint a tartósan fennálló egészségi problémával, fogyatékossággal élő munkavállalási korú személyeknek (656 ezer fő) mindössze 13%-a foglalkoztatott. Az Európai Unió tagállamaiban ez az arány 40-50 %.A célszervezetek fontos – és jelenleg meghatározó – szerepet töltenek be a tartósan akadályozott személyek foglalkoztatásában. (2002. decemberében 31.159 fő fogyatékos, megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztattak a kijelölt célszervezetek).Pontosan nem került meghatározásra a szervezetek rehabilitációs, illetve foglalkoztatási feladata, gazdálkodási szabályozásuk sok elemében ellentmondásos. A célszervezeteknél foglalkoztatott dolgozók – függetlenül károsodásuk, fogyatékosságuk mértékétől és fejleszthetőségüktől – tartósan e védett körülmények között maradnak. A szervezetnek ugyanis nem érdeke a továbblépésre alkalmas munkatárs kiléptetése a nyílt munkaerő-piacra, hiszen gazdálkodási formájuk miatt elsősorban a foglalkozási rehabilitációra alkalmas, magasabb szintű foglalkoztatásra képes emberekkel tudják megtermelni a szükséges árbevételt. Ezek a szempontok nem harmonikusak az európai esélyegyenlőség biztosításának követelményeivel. A kormányprogram foglalkoztatáspolitikai célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a foglalkoztatottság színvonalának emelése, továbbá a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját szolgáló érdekeltségi és támogatási rendszer korszerűsítése. A nemzetközi ajánlások hangsúlyozzák, hogy a tartósan károsodott emberek számára az integrált foglalkoztatást kell célként meghatározni. Célcsoport helyzetfelmérése(A 8/1983 (VI.29.) EüM-PM sz. együttes rendelet módosításának tervezete, a változásokra való felkészületlenség okán rendkívül nehéz helyzetet teremt a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkoztatásában. A kormányrendelet szerint a 40%-ban megváltozott munkaképességű emberek támogatott foglalkoztatására 2007. január 1-től nem lesz lehetséges). A Savaria Nett Pack Kft. szombathelyi központjában 600 főt foglalkoztat, ebből 110 fő, akik 40%-os munkaképesség csökkenéssel rendelkeznek (ők lesznek a projekt egyik kiemelt célcsoportja). A 600 fő 39%-a férfi és 67%-a nő. A foglalkoztatottak 44%-a a középkorosztályhoz tartozik és 63%-a általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Egészségkárosodottságuk szerint: 10%-a látássérült, 3%-a hallássérült, 5% mozgássérült, 8%-a értelmi fogyatékos és 72% egyéb, szervi betegséggel rendelkezik. A Savaria Nett Pack Kft. várakozó listáján 200 fő vár foglalkoztatási lehetőségre, akik szintén a projekt célcsoportjába tartoznak.

dot Top


Objective

Text available in

Direktes Ziel ist die Erstellung und Ausprobierung des Funktionsmodell von dem Berufsrehabilitationsdienst, des-sen Resultat ist die Integration zum freien Arbeitsmarkt der bei der Werkstatt Savaria Nett-Pack GmbH arbeitenden Per-sonen mit Behinderung zu verwirklichen.Indirektes Ziel ist die Erstellung des Funktionierungsmo-dell von dem Berufsrehabilitationsdienst im Komitat Vas mit Entwicklungspartnerschaft. Alles dienst zum Interesse von der Integration zum freien Arbeitsmarkt der bei der Werkstatt arbeitenden Personen mit veránderter Arbeits-fáhigkeit. Geplante Lösungen:Die Erarbeitung der Methoden von Vorbereitungs- und Um-setzungstátigkeiten, die im Rahmen von Entwicklungspart-nerschaft und in internationale Kooperation durchgeführt wird.Wir haben das Ziel, die innovative Bildungs- und Berufsme-thoden auszuarbeiten.

dot Top


Objective

Text available in

szöveges mező - maximum 1000 karakterKözvetlen cél:Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és kipróbálása, amelynek eredményeképpen a Savaria Nett-Pack Kft. célszervezetben dolgozó illetve várakozó listán levő 20 fő megváltozott munkaképességű ember nyílt munkaerő-piaci integrációja megvalósul.Közvetett cél:Fejlesztési partnerségben, Vas megyében Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és kipróbálása a célszervezetben dolgozó megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci integrációja érdekében.Tervezett megoldások:Fejlesztési partnerségben és nemzetközi együttműködésben végzett előkészítő és végrehajtási tevékenység módszertanának kidolgozása.A Savari Nett Pack Kft-nél dolgozó megváltozott munkaképességű emberek igényeire alapozó innovatív képzési, foglalkoztatási módszerek kidolgozása.A Foglakozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és kipróbálása.Pszichoszociális támogatási rendszer kidolgozása.Nyilvánosság biztosítása, hazai és nemzetközi tematikus és innovációs fórumok működtetése.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A kidolgozásra és kipróbálásra kerülő programnak Magyarországon nincsen gyakorlata. Számunkra ezért fontos az információ és tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok, módszerek adaptálása közös fejlesztési program részeként

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

szöveges mező – maximum 1000 karakterA projekt előkészítő és végrehajtási szakaszában:- biztosítjuk minden partner egyenrangú részvételét a munkában és a díjazásban- minden partner maga határozza meg a feladatát a projekten belül és szerződésben rögzítetten vállal felelősséget az általa végzett munkáért és pénzügyi folyamatokért-a partnerek az egyéni felelősségen túl közös felelősséget is vállalnak a projekt egészének megvalósításáért-vitás kérdéseiket konszenzussal próbálják eldönteni-szavazás esetén minden partner egy szavazattal rendelkezik és döntéseiket 2/3-os többséggel hozzák-a partner találkozókon mindenki beszámol az általa végzett tevékenységről és szükség esetén a partnerség tagjai segítséget nyújtanak egymásnak, a segítséget kérő által meghatározott feltételek alapján
A fentiek angol nyelvű fordítása (kötelező):

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

A kiválasztott módszer és eljárás tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyek garantálják az egyenlő részvételt. A partner részt vesz a fejlesztési partnerség kialakításában, működtetésében és a vállalat feladatokat elvégzi, felelősséget vállal azért. A hatékony együttműködés érdekében segítséget nyújt a partnereknek.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics