IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 TUDÁSKÖZPONT ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület
Other national partners : "Magyarországi Magiszter" Alapítvány
Közéleti Roma Nők kelet - magyarországi Egyesülete
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-18 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Our educational programme helps solving the problems of socially disadvantaged people effectively. The target group: disadvantaged people, especially the Gipsies, who don’t have secondary-school education, but who could be active members of the labour market.The students will prepare for the matriculation exam by correspondence education in two years. Beside high school education the participants will receive computer-operator and ECDL qualifications. Prior to education the students will receive learning methodology, communication, self-knowledge and Romology training. By the end of the first school-year supporting material will be prepared for each subject, and the correspondence school will change to distance-education, where students prepare for the matriculation and other exams during consultations. The innovativeness of the project will be measured by comparison with ’normal’ classes.The final case study and the results of the research will be presented at a Gipsy-expo.

dot Top


Objective

Text available in

To involve disadvantaged people in educational programmes.To reduce the rate of unemployment among the Gipsies in the county.To increase the number of those with matriculation examTo promote economic and social integration of the disadvantaged.Ensuring the number of trained (especially Roma) workers required by the labour market.Increasing the need for learning among adults.Indirect objectives:To prepare 35 disadvantaged persons for taking part in an innovative educational programme, to realize the programme.To guarantee a computer-operator and ECDL training for 35 persons.To guarantee secondary school education and preparation for the matriculation exam for 35 persons.To improve chances for long-term work by obtaining a matriculation certificate and by learning professions.To introduce new types of adult education by innovative methodology.To apply the results of the researches in further programmes.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Training of teachers, trainers and staff **
Conception for training programs, certification **
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****

Text available in

Az általunk felvállalt felnőttoktatási program modellje – részben – már nem teljesen új: 2000- ben indult egy program, ahol a célcsoport megkeresésében jelentős szerepe volt a partnerség vezetőjének. Több hasonló kezdeményezés is volt már a felnőtt oktatásra de egyik sem tudott olyan hatékony formát biztosítani, ami meg tudta volna tartani a hallgatókat a képzés teljes ideje alatt, a lemorzsolódás nagyon nagyfokú volt. Ebből a tekintetből a mi módszerünk teljesen újszerű, több részelemét már kipróbáltuk, és sikeresen lett alkalmazva.Ez a típusú oktatási program a hátrányos helyzetűek esetében teljesen újat jelent. A projekt újszerűsége legfőképpen az új módszerek kidolgozásában rejlik az eddigi gyakorlathoz képest. Egyrészt egyetlen olyan felnőttoktatási program sem volt, ahol a gimnáziumi képzés mellett OKJ-s szakmát is kapnak a résztvevők. Másrészt nincs olyan képzési modell, ahol a levelező oktatásra épülne rá a távoktatás.Mindezek mellett folyamatosan dolgoznak a program munkatársai az új oktatási módszer „tökéletesítésén” a módszertani mérésekkel, kutatásokkal, segédanyagok kidolgozásával, ami szintén a projekt innovációját erősíti. Az innováció a programban természetesen nem öncélú. A tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok és eredmények elterjesztése és beépítése a gyakorlatban is megvalósulhat, hiszen programunk fontos és sikeres komponense az is, hogy ez a kezdeményezés bárhol, bármikor megvalósítható. Ebben mi partnerek vagyunk, és mint bázisiskola szívesen támogatjuk a hasonló kezdeményezéseket más településeken, megyékben is.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination *
Age *
Low qualification ***
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment

Text available in

The Developing Partnership is able to efficiently mobilize all partners of the program in order to work collectively. The partnership ensures equal participation in the activities of the partnership for all relevant partners, as for example for the different authorities or social partners.The partnership ensures voluntary and active participation for all the partners in the elaboration of the project.Every member of the partnership takes part in the elaboration of the co-operation agreement as a full member, since each member has an important and essential professional role.All the members and their colleagues are open to learn from each other and to acquire new knowledge, as well as to participate in thematic networks and experience-exchange programs, both nationally and in the European Union.

 

 Between national partners

Text available in

Assisting personal and self-sufficient participation during the program is of the greatest importance. Efficient and proper work may be performed if all the members of the program participate in the workflow personally. Urging self-sufficiency and creativity increases work efficiency. The more self-sufficient someone is the more he/she will become part of the workflow and will feel responsible for the success of the project.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • español (castellano)
  • italiano

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4456 Different Cultures for Equal Development GR 232308
IT IT-G2-LIG-017
PT 2004-183
SI 1

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
"Magyarországi Magiszter" Alapítvány
Közéleti Roma Nők kelet - magyarországi Egyesülete

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Our innovative educational programme is based primarily on the elaboration of new methods. As it is entirely new and of model-value, every new approach can be built into the programme without significantly altering any of its elements.Parallel development would be a new method in our programme, as we haven’t worked with such a method before. However, it would be very useful for measuring effectiveness.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület


Darabos utca 12. V./28.
4026 Debrecen

Tel:20 / 321-55-98; 20 /261-45-73
Fax:
Email:gvarga.telehaz@freemail.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

2001-ben a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájával felmértük a megyében lévő cigány telepek egészségügyi helyzetét.2003-2004-ben részt vettünk az Oktatás Kutató Intézet Hajdú-Bihar megyei kutatásaiban.Debreceni telephellyel 2003-ban megnyitottuk a Regionális Roma Információs Központot.2004-ben elindítottuk a megyei esélyegyenlőségi hálózatot. Települési igényekhez szabott képzési programokat szervezünk, pályázati forrásokat kutatunk fel, és részt veszünk a pályázatírási szakaszban is.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Axtom Varga Gábor 20 / 321-55-98; 20 /261-45-73 gvarga.telehaz@freemail.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top


"Magyarországi Magiszter" Alapítvány

("Magyarországi Magiszter")
Péterfia u.2. III/ 311.
4026 Debrecen

Tel:20 / 321-55-98; 20 /261-45-73
Fax:
Email:gvarga.telehaz@freemail.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az Alapítvány legfőbb tevékenysége az általános képzés iskolarendszeren belül és iskolarendszeren kívül, felnőttképzés, átképzés és továbbképzés, tanfolyami képzés, szakmai konferenciák, táborok szervezése, hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése, idegen nyelvű képzés fejlesztésének elősegítése.Minden programban elsődleges szempont az esélyteremtés és a pótlólagos esélyadás összehangolása.A drogprevenció, a környezetvédelem, az egészségnevelés nagy hangsúlyt kap a programjainkban.A hátrányos helyzetű roma lakosság kiemelten szerepet kap az alapítvány tevékenységeiben.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Axtom Varga Gábor 20 / 321-55-98; 20 /261-45-73 gvarga.telehaz@freemail.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top


Közéleti Roma Nők kelet - magyarországi Egyesülete


Darabos utca 12. V./28
4026 Debrecen

Tel:+3652507550
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

2000-től a Debreceni Magiszter Alapítvány felnőttoktatási programjába vállalunk együttműködést a célcsoport toborzása és reintegrálása során. Zsűritagként és szakmai támogatóként is részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet cigány vers-és prózamondó versenyén (2003. április).Szakmai tanácsadó és vizsgáztató elnök volt egyesületünk elnöke 2003-ban a Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ Kisebbségi menedzser és számítógép kezelő tanfolyamon.2002-től részt veszünk a Nemzeti Szakképzési Intézet kutatási munkájába az oktatási intézményekben, hivatalokban.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Axtom Varga Gábor 20 / 321-55-98; 20 /261-45-73 gvarga.telehaz @freemail.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

CENTRE OF EDUCATION

Rationale

Text available in

Oktatási programunk hatékony segítséget nyújt a hátrányos helyzetűek problémáinak komplex kezelésére. A célcsoport: hátrányos helyzetűek, és főként romák, akik középiskolai végzettséggel nem rendelkeznek, de a munkaerőpiac aktív részeseivé válhatnak.Két év alatt, levelező oktatás formájában készítjük fel az érettségire őket egy alapítványi iskolában. A gimnázium mellett OKJ-s számítógépkezelő-használó és ECDL képesítést is szereznek a résztvevők. „Munkavégzésük” a délelőtti szakmaszerzés és ennek gyakorlati alkalmazása lesz. Az oktatás előtt tanulás-módszertan, kommunikáció, önismeret, romológia felkészítést kapnak.Az 1. tanév végére tantárgyanként segédanyag készül, így távoktatásra vált a levelező, és konzultációkon készülnek fel a vizsgákra és az érettségire. „Normál” osztályokkal végzett összehasonlító kutatás módszerével mérjük, hogy mennyire innovatív a projekt.A záró esettanulmány és a kutatási eredmények széles körű bemutatása, a nyilvánosság tájékoztatása egy roma-expón lesz.

dot Top


Objective

Text available in

Közvetett célok:
1. Bevonni a hátrányos helyzetűeket az oktatási programokba
2.Csökkenteni a megyei roma munkanélküliség arányát
3. Növelni az érettségizettek számát
4. Elősegíteni a megyében a hátrányos helyzetűek gazdasági és társadalmi (re) integrációját
5. A piaci igényeknek megfelelő számú szakképzett (főként roma) munkaerőt biztosítani
6. Növelni az igényt a felnőttekben a tanulás iránt

Közvetlen célok:
1. 35 fő hátrányos helyzetű felkészítése egy innovatív oktatási programban való részvételre, a program megvalósítása
2. A II. szakaszban egy OKJ –s számítógép-kezelő és -felhasználó, valamint egy ECDL képzés biztosítása a 35 fő részére
3. A II. szakaszban a gimnáziumi oktatás és érettségire való felkészítés biztosítása a 35 fő részére
4. Az érettségi és a szakképesítések megszerzésével a hosszú távú munkavállalás lehetőségének növelése
5. Az innovatív módszerekkel új típusú felnőttoktatási formák bevezetése
6. A kutatási eredmények alkalmazása újabb programokban

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Innovatív oktatási programunk elsősorban új módszerek kidolgozására épül. Mivel teljesen új és modellértékű, így minden új típusú megközelítés beépíthető a programba anélkül, hogy annak valamelyik eleme emiatt jelentősen megváltozna.A párhuzamos fejlesztés teljesen újszerű lenne programunkban, mivel ilyen módszerrel még nem dolgoztunk, de a hatékonyság méréséhez nagyon hasznos lenne.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A személyes és önálló részvétel elősegítése a legfontosabb a program teljes ideje alatt. Csak úgy lehet hatékonyan és jól dolgozni, ha a program valamennyi szereplője személyesen részt vesz a munkafolyamatokban. A munka hatékonyságát növeli, ha az önállóságot és ezzel párhuzamosan a kreativitást szorgalmazzuk. Minél önállóbb valaki, annál inkább részese lesz a munkafolyamatnak, és magáénak érzi azt a felelősséget, hogy a program sikeres legyen.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

A fejlesztési partnerség a közös munka érdekében hatékony módon képes a programban dolgozó összes munkatársat mozgósítani. A fejlesztési partnerség a projekt futamideje alatt minden releváns szereplőnek, például különféle hatóságoknak, szociális partnereknek biztosítja a fejlesztési partnerség tevékenységében való részvétel lehetőségét. A partnerség mindenkinek biztosítja, hogy önkéntes és aktív közreműködésével, szakmai tanácsával segítse a program kidolgozását. A fejlesztési partnerség minden tagja teljes jogú tagként vesz részt az együttműködési megállapodás kidolgozásában, hiszen minden egyes résztvevőnek fontos és nélkülözhetetlen szakmai szerepe van. A fejlesztési partnerség valamennyi tagja, és a programban közreműködő összes munkatárs nyitott a másoktól való tanulásra, új dolgok elsajátítására, valamint a tematikus hálózatokban és a tapasztalatátadással kapcsolatos tevékenységben való részvételre nemzeti és európai szinten egyaránt.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics