IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Variációk foglalkoztatási rehabilitációra ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány
Other national partners : Enviroinvest-Waste Kft.
Rolfilm Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezet
SZTÁV Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállakozástámogató Részvénytársaság
Sanyi Kereskedelmi és Rehabilitációs Foglalkoztató Kft.
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-15 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Most people with a disability or permanent illness give up the idea of changing their situation due to lack of information and a supportive background, and they use primarily those possibilities, which help them maintain the quality of their life at a minimal level. They tend to consider themselves of no value, due to the reactions they receive from society because of their impaired health, physical or mental condition. Their minimal social mobility doesn't enable them to make use of the services which could compensate for their disadvantages and could help them in their individual development. The aim of the project is to organize a supportive background and to elaborate an intermediate labour market service in order to help people acquire and to practice real life employee roles.The importance of an intermediate labour market service lies in giving a chance for the individuals to master all knowledge and skills which are in close connection with an employee status, and in defining the criteria of an equal level employment relationship, so that they could find a job even in the open labour market. The project also aims at changing the attitudes of employers and training institutions

dot Top


Objective

Text available in

Currently there are no places and services to help job seekers in preparing themselves and practising for the employee's role, the aim of the project is to elaborate the model of an innovative and supportive intermediate labour market service, and to offer organizational and methodological development for the participants of the labour market. Thus we have established the development partnership with the following participants of the labour market:· employers· employees· training institutionsThe indirect aim of the project is to prove that there is a real need for an intermediate labour market.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Work organisation, improvement of access to work places **
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Context oriented ***

Text available in

A foglalkoztatási rehabilitációs tevékenységen belül a köztes munkahely szerepének és elhelyezkedésének vizsgálata a munkaerőpiaci szolgáltatások rendszerében a már meglévő munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezetek és szakemberek szolgáltatásainak átstruktúrálásával és új szervezeti modellek, új tevékenységek megjelenésével. Az innovatív modell eredményei a későbbiekben beépíthetők a szakmapolitikába.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities ****
Low qualification ***
Unemployment **

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

An intermediate labour market can be established only by a general change of attitudes. Gaining the support of the key participants is one of the most important elements of the project in order to have the results disseminated.

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4193 Motivation to Employment (M2E) CZ 44
FR RAL-2004-42903
IT IT-G2-TOS-061
UKgb 126

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Enviroinvest-Waste Kft.
Rolfilm Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezet
SZTÁV Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállakozástámogató Részvénytársaság
Sanyi Kereskedelmi és Rehabilitációs Foglalkoztató Kft.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The job opportunities for people with reduced working ability or the disabled is very limited, and no new perspectives are being developed. Without the application of new models no positive change can be expected in Hungarian practice. The methods of the international member of the development partnership applied in other (economic, legal, cultural) environments, might offer these new perspectives.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

(Motiváció Alapítvány)
Ady E. 65
1053 Budapest
www.motivacio.hu

Tel:+36 70 387 2960
Fax:+36 1 317 4417
Email:info@motivacio.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:Budapest
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Támogató Szolgálat: Személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat valamint információs-tanácsadó szolgálat, elsősorban az otthonukban élő súlyos fogyatékosok napközbeni ellátására.Munkaerő-piaci Szolgáltatás: Speciális munkaközvetítő iroda megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereknek.Fogyatékos Fiatalok Re-Integrációját Segítő Szolgálat (FFRISS): Rendszeresen frissített adatbázis. Speciális tanácsadó szolgáltatás, fogyatékos fiatalok részére.Akadálymentes Környezeti Program: Felmérések és javaslattervek készítése, tanulmánytervek, költségbecslésContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dávid István +36 70 387 29 60 info@motivacio.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Enviroinvest-Waste Kft.


Szalay u. 4.
1055 Budapest

Tel:+36 1 354 01 56
Fax:+ 36 354 01 59
Email:kovacst@emviroinvest.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in

Az ENVIROINVEST-WASTE Kft. elektronikai hulladékot begyűjtő és feldolgozó cég. Jelenleg is 45 fő megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat. A cég saját elektronikai hulladék bontóüzemmel rendelkezik Budapesten, országos hálózatát jelenleg építi kiContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dr. Kovács Tamás +36 354 0156 kovacst@enviroinvest.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Rolfilm Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezet

(Rolfilm Szövetkezet)
Jászberényi út 29.
1106 Budapest
web.axelero.hu/rolfilm

Tel:+36 1 202 03 85
Fax:+36 1 225 8904
Email:rolfilm@axelero.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2004 /

Text available in

A ROLFIM Szövetkezet megváltozott munkaképességűeket és fogyatékkal élőket foglalkoztató célszervezet. 1986-os alapításunk óta főként bérmunkákból tartjuk fenn magunkat. A jövőben a bérmunkákat gazdaságosabb tevékenységekkel szeretnénk kiváltani, így céljaink között szerepel az elektronikai hulladék feldolgozása, illetve saját elektronikus termék gyártása is. E tevékenységek indításához munkatársaink képzésére van szükségünkContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Schwarzkopf Ágnes +36 1 202 6091 schwarzkopfa@enviroinvest.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


SZTÁV Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállakozástámogató Részvénytársaság

(SZTÁV RT.)
Angol u. 36
1149 Budapest
www.sztav.hu

Tel:+36 267 6464
Fax:+36 1 469 9048
Email:sztav@sztav.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in

Felnőttoktatás, felsőoktatás, szakmai középfokú oktatás, könyvkiadás, hangfelvétel kiadás, társadalomtudományi, humánkutatás, fejlesztés, munkaerő toborzás,- közvetítésContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Győr Erzsébet +36 1 267 6464 gyor@sztav.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top


Sanyi Kereskedelmi és Rehabilitációs Foglalkoztató Kft.

(Sanyi Kft.)
Fűrész u. 109/a
1147 Budapest
www.sany.hu

Tel:+3612206126
Fax:+3612527078
Email:sanyiker@chello.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-01-2005 /

Text available in
Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Számedli Gusztávné +362206126 sanyiker@chello.hu all

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Variations for employment rehabilitation

Rationale

Text available in

A fogyatékos vagy egészségkárosodott személyek legtöbbje az információ és támogató háttér hiányában beletörődve állapotába elsősorban azokat a lehetőségeket veszi igénybe, amelyekkel életminőségét minimál szinten tartja, egészségi, fizikai, mentális állapota miatt a környezet visszajelzéseinek hatására is „leírja” önmagát. Minimális a mozgásterük arra, hogy olyan szolgáltatásokat vegyenek igénybe, amelyek kompenzálják hátrányaikat és egyéni fejlődésüket segíti.
A projekt célja a támogató háttér megszervezése, a köztes munkaerőpiaci szolgáltatás kidolgozása, amely lehetőséget biztosít a valós munkavállalói szerep elsajátítására és gyakorlására.
A köztes munkaerőpiac jelentősége abban van, hogy az egyén elsajátíthatja mindazokat a tudásokat, képességeket, amelyek a munkavállalással szorosan összefüggnek és az egyenrangú munkavégzéséhez hozzájáruló feltételek is meghatározhatók, így akár a nyílt munkaerőpiac szereplőjévé válhat. A munkaadók, a képzőhelyek szemléletváltozása is a projekt célja.

dot Top


Objective

Text available in

Jelenleg nincs terepe és nincs szolgáltatás arra, hogy a potenciális munkavállaló felkészülhessen és begyakorolhassa a munkavállalói szerepet, ezért a projekt célja újszerű, támogató jellegű köztes munkaerőpiaci szolgáltatás modellezése, szervezeti és módszertani fejlesztés a munkaerőpiaci szerepvállalók számára. Ezért váltak partnereinkké a következő munkaerőpiaci szereplők:
·munkaadók
·munkavállalók
·képzőhelyek
Közvetett cél a köztes munkaerőpiac létjogosultságának bizonyítása.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek munkavállalásának lehetősége beszűkült, új perspektívák nincsenek kialakulóban. A hazai gyakorlatban kedvező változás, új modellek alkalmazása nélkül nem várható. A fejlesztési partnerség nemzetközi szereplője más környezetben (gazdasági, jogi, kulturális) alkalmazott megoldásai új lehetőségeket rejthetnek magukban.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A köztes munkaerőpiac kialakítása, működtetése nagyfokú szemléletváltoztatással valósulhat csak meg. A kulcsszereplők megnyerése a projekt egyik legfontosabb eleme, az eredmények elterjesztése érdekében.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics