IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Esélynövelő roma koordinátor képzés-foglalkoztatás ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Ec- Pec Alapítvány
Other national partners : Nyíregyházi Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttoktatási Tanszék
OKTÁV Kht.
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-16 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :16-03-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Education, which assures individual success, has an important role in decreasing the disadvantages of the Roma people, and in increasing their chances in the labour market; it also has an impact on social status and may eliminate the system of multiplying disadvantages.The project offers a possible solution in this field through a flexible and complex training-employment model by introducing the new profession of the Roma school coordinator of equal opportunities:-Preparation for employment (high school diploma + vo-cational qualifications)- Parallel with this, employment in schools and other education related institutions, which will have been transformed into accepting workplaces by then- Elaboration of a system supporting and following-up the optimization of training and employment (continuous mentoring, exchange of professional experiences and a system of clubs ensuring the representation of interests)-Development of a system of tools for sustainability (based on complex impact appraisal and research):·Introduction of the model, opening discussions on a wide range of professional and social issues · Initiating the incorporation of incentive elements into the regulators and the modification of the legal context.

dot Top


Objective

Text available in

INDIRECT OBJECTIVES:Reinforcement of the social integration of the Roma people by long term, local employment in the field of public education.DIRECT OBJECTIVES:1. Implementation of a flexible training-employment model, which is built on individual needs:- Assessment of needs- Parallel training and employment of 40 Roma school coordinators of equal opportunities -Sensibilization of teachers and the employing environment, dealing with prejudices; creating sustainable conditions for training and employment-Promotion of training and employment successes of the target group by mentoring and professional forums-For the sustainability of employment: cooperation with local governments, labour centres, Roma organizations, secondary school-level educational institutions, institutions for adult-education, government organizations-Making recommendations to the decision makers on educational policy, based on research and outcome studies- Dissemination

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Conception for training programs, certification *
Awareness raising, information, publicity *
Studies and analysis of discrimination features **

Type of innovation Rating
Process-oriented ***

Text available in

1. a fejlesztési partnerség együttműködésében újszerű:-Az eredményes megvalósításban, az újabb szakaszhatárok elérésében az egyes partneri tevékenységek, feladatok egymásra és egymásból épülnek, a tevékenységhálóban bármely partneri tevékenység előfeltétele a többi partner munkájának.
2. A tevékenységi területeken újszerű:- a célcsoport azonosítása komplex kutatás alapján - a három, különböző szakterület (érettségit adó középfokú oktatás, szakképzés, azonnali munkaerő-piaci hasznosítás, azaz foglalkoztatás) eszközeinek összekapcsolása, annak a közoktatás területén történő hasznosítása, mely – a közoktatásban érintettek nagy száma, valamint a változásra legnyitottabb közvetett célcsoport, az általános iskolás korú gyermekek miatt - szinergikus hatást tesz lehetővé.- komplex támogatási rendszer felállítása a képzésben és a munkában maradás megsegítésére (képzési és foglalkoztatási mentorálás), a mentori rendszer működtetése- képzéssel párhuzamos azonnali foglalkoztatás, ami a lehető leggyorsabb társadalmi hasznosulást és egyéni eredményességet, sikerességet biztosít- a közoktatási intézmény mint befogadó munkahely minta-értékű megvalósítása- szakmai fórum létrehozása a horizontális tanulás beépítésére – az élethosszig tartó tanulás megalapozására- a fenntarthatóság kettős szintű (decentralizált és centralizált) megalapozása: helyi szinten (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek bevonásával), szakmapolitikai befolyásolás a foglalkoztathatóság tartós biztosítása érdekében (központi forrásteremtés, alkalmazhatóság jogszabályi feltételei a közoktatásban).

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Low qualification ***
Unemployment *

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in running and evaluating activities

Text available in

Tools of implementing the principle of equal participation:-Establishment of a project-management system (with the involvement and participation of all partners) and structure that is independent from the internal systems of the partner institutions, definition of duties and responsibilities, elaboration of the scope of activities.-Internal monitoring system, where the principle of equal participation is a criterion- Interrelation of duties and responsibilities (the partners’ tasks and the feasibility of these are superposed).

 

 Between national partners

Text available in

Since in our project the activities of the partners build on top of one and other, the conditions of equal participation have to be defined at the start of the partnership. This, however, is related to the operation of the development partnership and the implementation of the project.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • polski

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4089 The Question of Knowledge AT 2-11/276
FI 60
SK 70

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Ec- Pec Alapítvány Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Nyíregyházi Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttoktatási Tanszék
OKTÁV Kht.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The project aims at implementing a flexible and complex model of parallel training and employment, in which the most effective tool is the gaining of active, practical experience. It may motivate the target group to continue the training and working, and the educators to develop new, even more flexible individualized learning models.

Last update: 16-03-2005 dot Top


Ec- Pec Alapítvány


Rákóczi út 22. IV/24.
1072 Budapest
www.ecpec.hu

Tel:+3614862850
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az Ec-Pec Alapítvány a gyermekközpontú, inkluzív pedagógiai gyakorlat és módszerek adaptálását, fejlesztését és terjesztését végzi a következő eszközök, tevékenységek segítségével:

· Kapacitásépítés
· Komplex iskolafejlesztés
· Horizontális tanulás támogatása
· Szolgáltatásfejlesztés
·Komplex projektek megvalósítása

Tevékenységét elsősorban a közoktatási szolgáltatások résztvevői és partnerei számára nyújtja, de szolgáltat az oktatási rendszer más szereplői felé is elsősorban Magyarország, másodsorban magyar nyelvet beszélő területeken.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Répásiné Pethő Melinda 1/ 486-2853 pethomelinda@ecpec.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top


Nyíregyházi Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttoktatási Tanszék

(NYF. GTFK)
Sóstói utca 31/b
4400 Nyíregyháza
www.nyf.hu

Tel:+3642599463
Fax:
Email:kerulo@nyf.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Semi-public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A főiskola a küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően oktatási-kutatási és szaktanácsadói feladatokat lát el, döntően Magyarország Észak-keleti részére koncentrálva tevékenységét. Az elmúlt 5 évben hallgatói létszáma a 36 beiskolázási szakon csaknem duplájára növekedett, megközelítette a 12 ezer főt. A főiskola kutatási tevékenysége szerteágazó, a Kar kiemelt kutatási területe az Észak-alföldi Régió és azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalmi, gazdasági helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek kutatása. Ez utóbbi kiterjed a határon átnyúló kapcsolatok lehetőségeinek feltárására, s a humánerőforrás fejlesztés közös projektjeinek kimunkálására.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Éva Deák +3614862850 deakeva@ecpec.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top


OKTÁV Kht.

(OKTÁV)
Wesselényi u. 35-39.
2509 Esztergom-kertváros

Tel:+3633435755
Fax:
Email:www.oktav.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az OKTÁV Kht. iskolarendszeren kívüli felnőttoktatással foglalkozik. Ezen kívül létrehozott egy üzleti szakközépiskolát is, ahol érettségizett fiatalok szerezhetnek iskolarendszerű képzés keretein belül szakképesítést.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Móczik Márta 3/435-755/130 moczik@oktav.hu project management

Last update: 16-03-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Educating and Employing Roma School Coordinators of Equal Opportunities

Rationale

Text available in

Der Unterricht, der persönlice Erfolge sichert, spielt eine beträchtliche Rolle in Verminderung der verschiedenen, die roma Menschen treffenden Nachteilen, erhöht die Chance auf dem Arbeitsmarkt, wirkt auf den sozialen Status und kann die Nachteilsystem brechen.Das Projekt bietet eine mögliche Lösung dieses Problem-kreises durch ein neues, auf Beruf, wie Chancesteigernder roma Koordinator in der Schule bauendes flexibles und komplexes Bildungs- und Beschäftigungsmodell:–Vorbereitung für die Beschäftigung (Reifeprüfung +Fachausbildung), parallel: Beschäftigung in der Schule und in den verbundenen Instituten, die bis der Zeit zu aufneh-menden Arbeitsplätzen entwickelt sind.–Ein die Optimalisierung der Bildung und der Beschäfti-gung unterstützendes und folgendes System (Klubsystem für fachlichen Erfahrungsaustausch, Interessenvertretung und Mentoren).–Ausbau des Mittelsystems der Haltbarkeit (basierend auf Wirkungsuntersuchung und Forschung):·Präsentierung des Modells, Eröffnung eines fachlichen und gesellschaftlichen Dialoges·Anregen der Abänderung der Rechtsnorm-umgebung und Einbau der Anspornelemente in die Regler.

dot Top


Rationale

Text available in

Az egyéni sikereket biztosító oktatásnak komoly szerepe van a roma embereket érő különböző hátrányok mérséklésében; növeli a munkaerő-piaci esélyeket, hatással van a szociális státuszra és képes az egymásra épülő hátrányrendszer megtörésére. A projekt e problémakörben kínál egy lehetséges megoldást az esélynövelő roma iskolai koordinátor új szakmára építő rugalmas és komplex képzési-foglalkoztatási modellel:
– foglalkoztatásra való felkészítés (érettségi+szakképesítés)
– ezzel párhuzamosan foglalkoztatás az addigra már befogadó munkahellyé fejlesztett iskolákban és oktatáshoz kapcsolódó egyéb intézményekben
– a képzés és foglalkoztatás optimalizálását támogató és követő rendszer (folyamatos mentorálás, szakmai tapasztalat-cserét és érdekképviseletet biztosító klub-rendszer)
– fenntarthatóság eszközrendszerének kidolgozása (komplex hatásvizsgálat és kutatás eredményeire alapozva):
· a modell bemutatása, széles körű szakmai és társadalmi párbeszéd nyitása
· a jogszabályi környezet módosításának, ösztönző elemek szabályozókba építésének kezdeményezése.

dot Top


Objective

Text available in

KÖZVETETT CÉLOK: A romák társadalmi integrációjának megerősítése hosszú távú, a lakóhelyhez közeli , a közoktatás területén történő foglalkoztatással..KÖZVETLEN CÉLOK: Rugalmas, egyéni szükségletekre építő képzési-foglalkoztatási modellprogram megvalósítása:- átfogó igényfelmérés - 40 fő esélynövelő iskolai roma koordinátor képzése (érettségi és szakképesítés) és a képzéssel párhuzamos foglalkoztatása- a képzők (középiskolai és szakképzésben részt vevők) és foglalkoztató környezet (tantestületek) érzékenyítése, előítéletek kezelése; a képzés és foglalkoztatás fenntartható feltételeinek megteremtése- a célcsoport képzési és foglalkoztatási sikerességének támogatása – mentorálással és szakmai fórum létrehozásával- a foglalkoztatás fenntarthatósága érdekében: együttműködés az önkormányzatokkal, munkaügyi központokkal, roma szervezetekkel, középfokú oktatási intézményekkel, felnőtt-képző intézményekkel, kormányzati szervekkel- kutatásra és hatásvizsgálatra épülő javaslatok, ajánlások megfogalmazása az oktatáspolitikai döntéshozók számára- disszemináció: a tapasztalatok közzététele.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A projekt rugalmas és komplex képzési-foglalkoztatási modell megvalósításáról szól, melyben az aktív, gyakorlati tapasztalatszerzésben való részvétel a leghatékonyabb. Ez a résztvevők számára a képzésben és foglalkoztatásban való bennmaradást erősíti, a képzők számára pedig új, még rugalmasabb, egyénre szabott tanulási modellek kidolgozását.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Projektünk esetében – mivel az egyes partnerek által végzett – tevékenységek egymásra épülnek, már a partnerség felállításakor meg kellett határozni az egyenlő részvétel feltételrendszerét. Ez azonban a fejlesztési partnerség működtetésére, a projekt megvalósítására vonatkozik.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Az egyenlő részvétel elve megvalósításának eszközei:
- Az egyes partner-szervezetek belső rendszerétől független projekt-menedzsment rendszer (minden partner bevonásával és részvételével) és struktúra felállítása, feladat és felelősségi körök meghatározása, munkaköri leírások készítése.
- Belső monitoring rendszer, melyben kritérium az egyenlő részvétel elve
- A feladatok és felelősségek egymásra épülése (az egyes partnerek feladatai és megvalósíthatóságuk egymásra épül).

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics